header.home link

Meerderheid leden behoudt vertrouwen in Milk Trading Company

6 juli 2022

Door de historisch hoge melkprijzen kon de algemene vergadering van de Milk Trading Company (MTC) op bijzonder veel belangstelling rekenen. De waarborgstortingen die nodig zijn wanneer op de fysieke markt hogere prijzen worden gerealiseerd tegenover die op de termijnmarkt, zorgen voor liquiditeitsnoden bij bepaalde melkveehouders. Bovendien zijn leden uitgestapt uit het MTC-verhaal en eisen zij nu de waarborgen terug. “Wij hebben hen daarvoor nochtans gewaarschuwd”, zegt MTC in een persbericht. “We betreuren dat een aantal van deze leden nu zo ver gaat om te insinueren dat MTC een frauduleus systeem is.”

Lees meer over:

Werking termijnmarkt

Melkveehouders die een deel van hun melkproductie willen indekken op de termijnmarkt tegen de prijsonzekerheid van de fysieke markt, kunnen daarvoor aansluiten bij MTC. Door melkprijzen tot maximaal 18 maanden op de termijnmarkt vast te klikken, tracht MTC haar leden een bovengemiddelde melkprijs in de vooruit ingedekte maanden te garanderen, waar de prijs in de fysieke markt zich op dat moment ook bevindt.

De indekking werkt als volgt: als de ingedekte prijs later hoger is dan de prijs in de fysieke markt, dan betaalt MTC het verschil aan het lid dankzij het positieve resultaat op de termijnmarkt. Als de ingedekte prijs lager is dan de fysieke melkprijs, dan moet het lid het verschil bijpassen aan MTC om het negatieve resultaat op de termijnmarkt te betalen. “Het resultaat voor het lid is steeds de ingedekte bovengemiddelde prijs”, aldus MTC.

Uitgelicht

Melkvolume MTC verdubbeld en andere sectoren volgen mogelijk

nieuws
4 november 2020 Lees meer

De afgelopen jaren kregen de MTC-leden zo ruim twee cent per liter melk extra uitbetaald (2,57 cent tussen juli 2018 en juni 2021), waar de fysieke prijzen ondergemiddeld bleven. Door dit resultaat kende de coöperatie de laatste jaren een sterke groei.

Sinds een aantal maanden zijn de prijzen echter gestegen “tot nooit eerder waargenomen niveaus”. “Daardoor hebben onze leden nu een aantal verliesmaanden achter de rug”, aldus MTC. “Dat betekent dat voor het eerst sinds onze oprichting de participerende melkveehouders het verschil tussen de uitbetaalde fysieke prijzen en de ingedekte prijs aan de termijnmarkt moeten betalen. Op de termijnmarkt is het de regel dat je dat verschil niet pas aan het einde van het termijncontract moet betalen, maar meteen van zodra de prijs boven de ingedekte prijs begint te stijgen.”

Concreet betekent dit dat leden het verschil moeten blokkeren op een rekening als bijkomende waarborg voor hun toekomstige verplichtingen. "Wanneer de positie op de termijnmarkt haar einddatum heeft bereikt wordt het verlies afgerekend op de gestorte waarborgen om zo tot de ingedekte prijs te komen”, luidt het. Hoeveel er precies moet worden bijgestort, verschilt van lid tot lid, afhankelijk van het volume melk dat ze wensten in te dekken per maand.

Tumultueuze jaarvergadering

Gezien de uitzonderlijke marktsituatie en de navenante waarborgstortingen die daarmee gepaard gaan, waren veel MTC-leden afgezakt naar de algemene vergadering van de coöperatie half juni. “Het bestuur heeft ruim de tijd genomen om op alle vragen van de leden te antwoorden”, zegt Dirk Coucke, gedelegeerd bestuurder van MTC. “Na die vragenronde zijn we tot de stemming overgegaan. Alle voorstellen werden bij meerderheid goedgekeurd.”

Toch was er ook het nodige tumult op de vergadering. “Een aantal leden was vergezeld door hun advocaat. Zij zijn van oordeel dat MTC hen de volledige waarborgen moet terugbetalen, alsof ze nooit de indekking hadden afgesproken met MTC”, vertelt Coucke. “Het is duidelijk dat deze leden achteraf gezien spijt hebben dat ze op hun ingedekte melkvolumes niet van de hogere kunnen genieten en dat ze dit koste wat het kost op MTC willen verhalen.”

“Een aantal van die leden had MTC nochtans uitdrukkelijk gevraagd om hun posities vervroegd stop te zetten, om per direct uit te treden en het negatieve resultaat op de termijnmarkt voor alle maanden af te rekenen. Dat is een risicovolle beslissing, waarvoor we duidelijk hebben gewaarschuwd. Voorlopig blijven de prijzen op de markt hoog waardoor ze dat negatieve resultaat goedmaken”, klinkt het bij MTC.

Uitgelicht

MTC krimpt in na desastreuse resultaten op de termijnmarkt

nieuws
22 april 2022 Lees meer

Melkveehouder en voorzitter van MTC Mark Bourdeaud’hui kan de onvrede bij een aantal leden plaatsen, maar noemt de commotie toch bijzonder jammer. “We zijn er ons zeer goed bewust van dat een indekking achteraf de opportuniteit ontneemt om te genieten van de hoge prijzen en dat de uitzonderlijk hoge melkprijs ook hoge liquiditeitsnoden heeft veroorzaakt bij de leden om bijkomende waarborgen te kunnen storten. Precies daarom hebben we transparant en uitvoerig gecommuniceerd met de leden zodra de markt begon te stijgen.”

De voorzitter wijst erop dat MTC is opgericht om pieken en dalen op te vangen. “Dat betekent uiteraard ook dat je moet aanvaarden dat je op dat deel van de productie waarvoor je bent ingedekt niet van de hogere prijzen kunt genieten. Het is bijzonder jammer dat een aantal leden hun kar keren en de logica van het systeem en van hun lidmaatschap in vraag stellen. In het belang van onze leden zullen we ons dan ook verweren tegen zij die zich nu, in iets moeilijkere omstandigheden, van hun verplichten willen ontdoen”, aldus Bourdeaud’hui.

Juridische stappen

Volgend op deze bewogen jaarvergadering verscheen in de Nederlandse pers een artikel waarin enkele uitgetreden leden aan het woord kwamen. “Lasterlijke uitspraken”, zo stelt MTC. “We ontkennen ten stelligste dat MTC miljoenenverliezen zou hebben geboekt. Integendeel, we hebben het boekjaar met winst afgesloten. Het bedrag waarvan sprake, is het negatieve resultaat van de indekking op de termijnmarkt omwille van het verschil tussen de hoge fysieke prijzen en de ingedekte prijs.” Het bestuur betreurt ook de uitspraken van een aantal leden die zeggen dat MTC een frauduleus systeem is. “We overwegen de nodige juridische stappen te nemen tegen deze manifest verzonnen uitspraken die er enkel op gericht zijn om MTC in diskrediet te brengen”, aldus de coöperatie.

MTC ziet in de huidige gebeurtenissen geen reden om van koers te veranderen. “We streven altijd naar een bovengemiddelde indekkingsprijs en we hebben dat ook altijd bereikt. De huidige recordprijzen in de zuivelsector zijn geen reden om van die koers af te wijken en biedt zelfs mooie kansen om aan die hoge prijzen verder in te dekken voor de toekomst”, meent Coucke. “De doelstelling van de MTC is altijd geweest om de pieken en dalen af te vlakken. De blijvende leden denken duidelijk dat de melkprijs niet op het huidige niveau zal blijven en dat de situatie ooit terug keert.”

Volgens hem is Milk Trading Company een mooie methode om de melkprijs vast te leggen voor maximaal 18 maanden vooruit. “Maar enkel voor melkveehouders die geen te grote spijtfactor hebben als ze moeten terugbetalen wanneer de fysieke markt beter presteert dan de ingedekte prijs. Het achterliggend doel is dat we als groep melkveehouders zelf de melkprijs moeten kunnen bepalen waarmee we tevreden zijn in plaats van te moeten wachten op wat er overblijft bij onze afnemers”, besluit Coucke.

Uitgelicht
Drie jaren achtereen waren melkveehouders tevreden met hun deelname in Milk Trading Company (MTC), een coöperatieve die de melkprijs op de termijnmarkt vastlegt. Door de hoge...
22 februari 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek