header.home link

Groentetelers willen prijsonderhandelingen vervroegen: “leefbaarheid staat op het spel”

7 juli 2022

Ingro, de coöperatie van de groentetelers, vraagt zijn afnemers om de onderhandelingen over en de bekendmaking van de prijzen te vervroegen naar augustus. “Er leeft een sterk gevoel dat de landbouw in de hoek staat waar de klappen vallen. Dit zorgt voor een sfeer van wantrouwen en uitzichtloosheid”, schrijft de vereniging in een brief, die ondertekend werd door enkele honderden telers.

Lees meer over:

Met de moeizame onderhandelingen van februari over de contractprijzen voor de industriegroenten in het achterhoofd, trekt Ingro aan de alarmbel. “De boerenstiel is sociaal en financieel onleefbaar geworden”, stelt Luc Dewaele van de telerscoöperatie. “Velen onder ons raden hun kinderen af om hen op te volgen. Slechts 13 procent van de landbouwers boven de 50 heeft een opvolger. De gemiddelde Vlaamse landbouwer is 55 jaar. Als deze trend zich doorzet, sluit het laatste Vlaamse familiaal landbouwbedrijf in 2037”, schetst hij een somber toekomstbeeld voor de sector.

De telers schrijven een brief naar hun afnemers waarin ze hun wanhoop kenbaar willen maken. “We proberen zo efficiënt mogelijk om te gaan met het gebruik van grondstoffen zoals water, energie en vruchtbaar land. Maar in de huidige situatie met almaar minder mogelijkheden, moet er enorm geïnvesteerd worden, wat financiële druk en stress met zich meebrengt. Om nog niet te spreken wat de toekomst daarin zal brengen: 50 procent minder gewasbescherming tegen 2030, we houden ons hart vast."

Stilaan moeten we ons de vraag durven stellen of het telen van groenten ooit nog rendabel zal worden

Luc Dewaele - Ingro

Dewaele verwijst ook naar de grond die steeds schaarser wordt. Daarbovenop zijn seizoenarbeiders bijna onvindbaar of betaalbaar. “We moet overschakelen naar vaste arbeiders of financieel gelijkaardig. Ons bedrijfsmodel is niet opgewassen tegen een crisis, een mislukte oogst of extreme weersomstandigheden. Toch worden we er de laatste jaren veel mee geconfronteerd. We moeten alle mogelijke pistes in acht houden om nog aan een leefbaar inkomen te geraken. Ook al moeten we afwijken van ons huidig teeltplan en uitwijken naar andere teelten waar meer zekerheid op een waardig inkomen is. Stilaan moeten we ons de vraag durven stellen of het telen van groenten ooit nog rendabel zal worden”, klinkt het.

Ingro is ervan overtuigd dat beide partijen, zowel afnemer als teler, er alle belang bij heeft om de groententeelt in Vlaanderen te houden. “Daarom vragen we met drang om onze prijzen, en dus ons inkomen, vroeger (augustus) te onderhandelen en bekend te maken. Er is dit jaar een aanpassing gebeurd maar kostendekkend was dit niet. Integendeel. Alle prijzen zijn nog meer geëxplodeerd. We hebben begrip dat een dergelijke verhoging niet in 1 jaar kon maar gezien de omstandigheden verder in dit jaar staan we terug even ver.”

“Een leefbaar inkomen is de belangrijkste bezorgdheid van de Vlaamse landbouwer. De voedselproductie en de keten moeten dringend opnieuw op één lijn gebracht worden”, besluit Dewaele. “De boer in ere hersteld.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek