header.home link

Telers en verwerkers bereiken akkoord over prijzen industriegroenten

14 februari 2022

Op de valreep zijn de telers en verwerkers van diepvriesgroenten tot een akkoord gekomen over de prijzen voor volgend seizoen. Na protestacties op donderdag en vrijdag hadden de telers een ultimatum gesteld: tegen maandag 16 uur moest een akkoord bereikt worden of er zouden nieuwe acties volgen. Met het compromis dat nu op tafel ligt, zijn die afgewend. Maar tevredenheid bij de landbouworganisaties is er zeker niet.

Lees meer over:
JVB_tractor ontdooi prijzen

Opnieuw rond tafel

Donderdag trokken honderden landbouwers uit West-Vlaanderen nog naar vier grote groenteverwerkers om hun ongenoegen kenbaar te maken over de contractprijzen voor industriegroenten. De actie was een gezamenlijke organisatie van Boerenbond en ABS. De groenteverwerkers lieten weten de frustratie van de landbouwers te begrijpen, maar stelden dat ze in hetzelfde schuitje zaten. “Ook wij krijgen onze kostprijsverhogingen niet doorgerekend bij onze afnemers”, zei COO Bernard Haspeslagh van Ardo. De verwerkers leken dan ook niet bereid om terug aan tafel te gaan met de coöperatieve telersvereniging Ingro om betere prijzen te onderhandelen.

Deze houding was niet naar de zin van de landbouwers. Op vrijdagochtend trokken opnieuw tientallen boeren met hun tractor naar de site van Ardo in Ardooie voor een onaangekondigde actie. De hele dag werden de terreinen van Ardo geblokkeerd. Het signaal werd gegeven dat de blokkade zou doorgaan “tot het einde”. Uiteindelijk gaf de directie van het diepvriesgroentebedrijf de boodschap dat het meer wilde betalen, voorwaarde was wel dat ook de andere diepvriesgroentebedrijven dezelfde inspanningen wilden doen.

De actievoerende boeren braken de protestactie af en stelden de verwerkers een deadline van maandag 16 uur op om met betere contractprijzen op de proppen te komen. De hele maandag lang waren er opnieuw gesprekken tussen telersvereniging Ingro en de verwerkende industrie. Uiteindelijk kwam er rond 16 uur dan toch de mededeling dat er een akkoord was bereikt dat door de raad van bestuur van Ingro goedgekeurd was.

Uitgelicht
Vrijdagmorgen blokkeerde een vijftigtal boeren van het ABS de hoofdzetel van het groentebedrijf Ardo in Ardooie. De verwerkers zitten maandag weer aan tafel met telersverenigi...
11 februari 2022 Lees meer

De verhoopte contractprijsstijgingen van 10 tot 20 procent die initieel door Ingro naar voor waren geschoven als noodzakelijk om de kostprijsstijgingen op te vangen, werden echter niet gehaald. Wel gingen de verwerkers in grote mate akkoord met een tweede compromisvoorstel van Ingro. Daarbij werden de hoogste contractprijzen van de verschillende groenteverwerkers per groentesoort naar voor geschoven als streefdoel. Volgens wat ons ter ore is gekomen, zou vooral d’Arta zijn nek hebben uitgestoken voor betere prijzen.

Opluchting en ontgoocheling

Het compromis dat nu op tafel ligt, doet de landbouworganisaties zeker niet juichen. “We zijn blij dat onze acties de prijsonderhandelingen in de goede richting begeleid hebben en voor een substantiële prijsverhoging hebben gezorgd, maar naast de opluchting over een akkoord, heerst er ook zeker ontgoocheling”, zegt Danny Metsu van ABS. “Niet alle prijsvoorstellen zijn wat de landbouwers voor ogen hadden om een rendabele teelt te realiseren en dat roept vragen op.”

Ook bij Boerenbond zijn er gemengde gevoelens. “Het werd tijd dat er duidelijkheid kwam, want de tijd begint te dringen om tijdig plant- en zaaigoed aan te kopen”, legt Pieter Van Oost van Boerenbond uit. “Het akkoord dat op tafel ligt is aanvaardbaar, maar ongetwijfeld hadden de boeren op meer gehoopt. Het is moeilijk uit te leggen dat de aardappelcontracten wel met 15 tot 20 procent gestegen zijn, terwijl dit voor industriegroenten niet kan. Nochtans worden zij geconfronteerd met dezelfde kostprijsstijgingen van de teelt.”

Individuele afweging maken

Beide landbouworganisaties roepen de boeren op om zich goed te bezinnen. “Het is belangrijk dat zij eerst heel goed moeten rekenen en afhankelijk van hun individuele situatie een afweging maken vooraleer ze een contract tekenen”, klinkt het. Zowel Boerenbond als ABS wijzen erop dat stabielere akkerbouwgewassen – met relatief hoge prijzen voor granen en aardappelen – misschien te verkiezen zijn boven risicovolle groenteteelten.

Daarnaast roepen ze hun telers ook op om zich zoveel mogelijk aan de gecontracteerde hoeveelheden te houden. “Hoeveelheden die bovenop het contract worden geleverd, worden vaak aan een lagere prijs uitbetaald. Hoe beter een teler erin slaagt om enkel zijn gecontracteerde hoeveelheid te leveren, hoe beter hij zijn kosten dus zal kunnen dekken”, stellen beide organisaties die hun leden uitdrukkelijk bedanken voor de inspanningen en de samenhorigheid. “De oproep van Ingro om geen contracten te ondertekenen, werd goed opgevolgd en dat heeft onze onderhandelingspositie versterkt. Op die manier kan een telersvereniging ten volle zijn rol spelen.”

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Boerenbond

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek