header.home link

750 miljoen euro om veehouderijen uit te kopen in Nederland

17 mei 2022

De Nederlandse overheid voorziet 750 miljoen euro om veehouderijen op nadelige locaties voor de natuur te beëindigen. Ondertussen verloor de provincies Overijssel 29 rechtszaken tegen milieuverenigingen en morren de provinciale afdelingen van de VVD en CDA over het stikstofbeleid van de Nederlandse regering.

Lees meer over:
protest nederland_BBB

Met de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een locatie ervan vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100 procent voor de door te halen productierechten en een vergoeding van 100 procent voor het waardeverlies van de productiecapaciteit.

In het kader van deze regeling wordt 270 miljoen euro vrijgemaakt voor de melkveehouderij, 115 miljoen euro voor de kippen- en kalkoenenhouderij en nog eens 115 miljoen euro voor de varkenshouderij. Voor deze regeling is sprake van één landelijke drempelwaarde voor deelname die zodanig wordt vastgesteld dat een grote groep bedrijven kan deelnemen. Een tweede maatregel is een nieuwe ronde van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA-2), waar nog eens 250 miljoen voor voorzien is. Daarmee probeert de overheid gericht piekbelasters uit te kopen.

Vergunning voor beweiding

In Nederland loopt nu over die twee regelingen een publieke internetconsultatie, maar ondertussen blijven de processen tegen de overheid wel lopen. In de provincie Overijsel had de milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB) 29 rechtszaken aangespannen tegen individuele boerderijen, waarin telkens andere vragen werden behandeld.

In een aantal van de zaken ging het over de wetenschappelijke onderbouwing en twijfels over emissiearme stalsystemen. In acht zaken was de vraag of stikstof buiten de stal wel of niet moet meetellen. Het rijk en provincies vinden dat boeren alleen een stikstofvergunning nodig hebben voor dieren die op stal staan. De stikstofuitstoot van vee in de wei of het opslaan of uitrijden van mest op het land telt op papier niet mee.

Omdat boeren geen vergunning hebben voor stikstofuitstoot buiten de stal, vroegen de milieuorganisaties de provincie meermaals om op te treden. De provincie weigert dat, maar onderbouwt dit volgens de rechter onvoldoende. De provincie moet nu onderzoeken of negatieve effecten van beweiden en bemesten op de beschermde natuurgebieden zijn uitgesloten. Het mogelijks vergunningsplichtig maken van koeien in de wei roept alvast veel commotie op bij boeren en publiek in Nederland.

Musical afgelast door stikstof

Ondertussen blijft het borrelen bij de lokale afdelingen van de CDA en de VVD, de twee belangrijkste regeringspartijen in Den Haag. Die provinciale afdelingen van beide partijen verzetten zich steeds vocaler tegen het landelijke stikstofbeleid en de communicatie van minister Christianne Van der Wal (VVD). In Drenthe werd de musical Het Pauperparadijs afgelast omwille van een minieme extra overschrijding door autobewegingen. Nochtans waren er al 25.000 kaartjes verkocht

Bron: NOS / Nieuweoogst.nl

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek