header.home link

Demir heeft 17 miljoen euro veil voor uitbouw Nationale Parken

7 september 2021

Vlaams minister van Natuur en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) plant een investering van 17 miljoen euro in de uitbouw en de promotie van de vier Nationale Parken en drie Landschapsparken die ze de komende jaren wil oprichten. Al kunnen de plannen niet bij iedereen op evenveel enthousiasme rekenen. Zo gaven de burgemeesters van de Westhoek, met de steun van onder meer de landbouworganisaties, een negatief advies op de kandidatuur.

Lees meer over:
bosweg-bospad-natuur-park-landschap-1280

Minister Demir kondigde de plannen rond de parken al een tijd geleden aan. Nationale parken zijn internationaal bekende kwaliteitslabels voor biodiverse natuurgebieden. “Bovendien zijn ze een echte motor voor het toerisme en de streekontwikkeling. Het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg is daar een goed voorbeeld van en is met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar een ware aantrekkingspool voor al wie op zoek is naar een authentieke natuurbeleving”, aldus Demir.

Vlaanderen is op zoek naar drie extra Nationale parken bovenop het Nationaal Park Hoge Kempen. “En, helemaal nieuw, ook drie landschapsparken waarin de lokale landbouwers en hun producten, erfgoed en plattelandszichten de hoofdrol spelen”, zegt de minister.

Volgende week staat een belangrijke deadline op de agenda. Tegen 15 september moeten alle kandidaturen immers binnen zijn. Nadien zal een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland de ingediende conceptnota's tegen het licht houden. 

Wie een gunstig oordeel krijgt, kan rekenen op 100.00 euro steun. “Met die kandidaten wordt een begeleidingstraject opgestart. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door een jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark”, legt de minister uit.

Daarnaast investeert ze via Toerisme Vlaanderen 17 miljoen euro in de verschillende parken als hefboom om de toeristische streekontwikkeling uit te bouwen. "De Vlaamse Parken zullen vele regio's in Vlaanderen toeristisch en economisch laten floreren", verwacht Demir.

De landbouwsector is zich zeer bewust van het belang van de verschillende uitdagingen, maar we hoeven daar echt geen nieuwe structuur onder de vorm van een landschapspark voor

Hendrik Vandamme - Voorzitter ABS

“Geen natuurlabel nodig”

Het enthousiasme van de minister wordt niet overal gedeeld. Enkele West-Vlaamse burgemeesters uit de Westhoek stellen zich vragen bij het nut van een natuurlabel, dat gepaard gaat met alle beperkingen en gevolgen van dien. Op het Westhoekoverleg van eind augustus stoten de plannen voor een park dan ook op een njet, bericht Krant van West-Vlaanderen.

De burgemeesters krijgen hiervoor de steun uit landbouw- en werkgevershoek. Zo vreest VOKA dat een erkenning als park de economische ontwikkelingsmogelijkheden in het gedrang zal brengen. Boerenbond wijst op de uitdagingen waar de regio voor staat om als landelijk gebied voldoende draagkracht te ontwikkelen rond werkgelegenheid, landbouwproductie en lokale economie. “Deze uitdagingen in een keurslijf van landschapsparken duwen, brengt geen oplossing. Integendeel”, stelt Hans Mommerency van Boerenbond West-Vlaanderen in de krant.

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme benadrukt dat ze hiermee de maatschappelijke uitdagingen op vlak van biodiversiteit, landschapsbehoud en -beheer, het klimaat en natuur niet miskennen. “Onze sector is zich net zeer bewust van het belang van die verschillende uitdagingen. We hoeven daar echt geen nieuwe structuur onder de vorm van een landschapspark voor. Wij geloven eerder in het ontwikkelen van een nieuwe, breed gedragen en transparante gebiedsvisie voor de Westhoek en dit zowel voor landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, toerisme en bedrijvigheid, maar buiten het rigide kader van een landschapspark.”

Natuurpunt spreekt dan weer van een gemiste kans om zuurstof te geven aan de lokale economie. De milieuorganisatie gelooft net heel sterk in het instrument van nationale of landschapsparken om een nieuwe impuls te geven aan eigen streek.

Bron: Krant van West-Vlaanderen / Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek