header.home link

Turnhoutse landbouwers bezorgd over plannen voor nationaal park

4 december 2020

De plannen voor een nationaal park in de Noorderkempen zorgen al enige tijd voor onrust bij de landbouwers in de regio rond Turnhout. Landbouwers vrezen dat er daardoor landbouwgrond zal verdwijnen. De onzekerheid bij de landbouwers groot. "Ik heb net een grote investering gedaan, maar weet niet of ik die ooit zal kunnen terugverdienen", reageert boerin Katrien Vandeperre.

Lees meer over:

In de Noorderkempen liggen plannen op tafel voor een nationaal park. “Die bezorgen de landbouwers in de regio rond Turnhout grote kopzorgen”, klinkt het bij Boerenbond. "Enkele organisaties, besturen en verenigingen staken hun ambities voor dergelijk park niet onder stoelen of banken. Maar in het beoogde gebied ligt 'slechts' zo'n 3.000 à 3.500 hectare natuur.” Om erkend te worden als nationaal park zou je 5.000 hectare natuur moeten hebben. De boeren vrezen dat landbouwgronden zullen moeten verdwijnen om er natuurgebied van te maken.

"Het bezorgt ons slapeloze nachten", vertelt melkveehoudster Nicky Van Otten. "We telen al het voedsel voor onze koeien zelf. We zijn dus heel afhankelijk van onze landbouwgronden. 20 hectare van onze grond zou in het gebied komen te liggen. We hebben dus schrik dat we door het nationaal park minder landbouwgrond zullen kunnen betelen, waardoor we te weinig eten zullen hebben voor onze koeien.”

Wij willen de investering in onze nieuwe stal terug kunnen verdienen. Laat ons ondernemen

Katrien Vandeperre - Vleeskalveren- en akkerbouwbedrijf

Ook Katrien Vandeperre stond de vertegenwoordiging van het stadsbestuur van Turnhout te woord. Katrien baat samen met haar moeder een vleeskalveren- en akkerbouwbedrijf uit in Turnhout. “Wij liggen met ons bedrijf tussen het Turnhouts Vennengebied, de Staatsbossen en De Liereman. Recent kregen we nog een omgevingsvergunning en we voldoen aan alle milieuvoorwaarden. De natuurparkplannen bezorgen me slapeloze nachten. Wij willen de investering in onze nieuwe stal terug kunnen verdienen. Laat ons ondernemen.”

Francis Stijnen nam de brief van de ongeruste landbouwers in ontvangst voor Stad Turnhout. Hij heeft begrip voor de bekommernissen. "Het is niet abnormaal dat de landbouwers vragen om voldoende aandacht te hebben voor hun economische activiteiten”, reageert hij. “Het is belangrijk dat we in dialoog bekijken hoe daar verder mee omgegaan moet worden. Het is ook belangrijk dat de voedselproductie in de buurt van steden en gemeenten kan blijven. Als we al ons voedsel moeten laten aanvliegen of aanrijden met grote vrachtwagens, dan is dat zeker niet milieuvriendelijk. We moeten zorgen dat de korte keten behouden blijft, ook in deze regio."


De open brief aan de gemeentebesturen van Arendonk, Oud-Turnhout en Ravels werd door landbouwers via tractorpost bezorgd. U kan deze hieronder integraal lezen.

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Onzekerheid troef bij landbouwers in Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en omstreken. Zal mijn bedrijf in of nabij een nationaal park komen te liggen? Wat zullen de gevolgen hiervan zijn? Gaan we gronden in landbouwgebruik moeten afstaan? Deze en andere vragen leven opnieuw bij de lokale land- en tuinbouwers naar aanleiding van een recente publicatie in de Gazet van Antwerpen.

We zijn verontrust via de Gazet van Antwerpen (“Turnhoutse Kempen op weg naar erkenning als nationaal park”, GvA dd. 6/11/2020) te moeten vernemen dat het oppervlaktecriterium inzake nationale parken 5.000 ha zou bedragen en vrezen voor de impact op de land-en tuinbouwsector in deze gebieden. Nationale parken zullen dus zeer grote gebieden betreffen die niet enkel natuur zullen omvatten. Volgens Natuurpunt zou landbouw echter niet worden geïmpacteerd, maar een kaartoefening leert ons dat we momenteel in de betrokken kerngebieden aan een oppervlakte effectieve natuur van 3.500 ha komen. We concluderen dat het vooropgestelde oppervlaktecriterium in onze regio nooit kan worden gehaald zonder gronden in landbouwgebruik in te nemen.

Het is de wens van de Vlaamse Regering om in deze legislatuur landschapsparken en vier Vlaamse/nationale parken op te richten. Op heden is er op Vlaams niveau geen overleg met de land-en tuinbouwsector over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de beleidsambities inzake parken. Kennelijk wordt de betrokkenheid van de land- en tuinbouwsector niet nagestreefd, hoewel de sector een impact dreigt te ondervinden en er mogelijks ook verwachtingen opzichtens de sector zullen worden gesteld.

Voor de realisatie van nationale parken wordt bovendien geopteerd voor de methodiek van “projectwerking” via het Open Ruimte Platform (ORP) waarbij de invulling van projecten in handen wordt gegeven van lokale gebiedscoalities. Opnieuw is het niet duidelijk of de land- en tuinbouwsector bij deze gebiedscoalities zal worden betrokken. Sinds maart 2020 viel het lokaal overleg met de landbouwsector en de initiatiefnemers alvast stil.

Bovendien ontbreekt op heden een Vlaams kader m.b.t. de nationale parken, waardoor de doelstellingen, de criteria en de rechtsgevolgen onduidelijk zijn. Onduidelijkheid en onzekerheid troef dus. Een Vlaams (beleids)kader waarbij op voorhand duidelijke afspraken worden vastgelegd in overleg met de verschillende Vlaamse administraties en het middenveld, zijn volgens ons een manier om tot realisatiegerichte maar ook maatschappelijk gedragen oplossingen op het terrein te komen.

We betreuren het dan ook dat de ambities niet zullen worden gerealiseerd via een wettelijk of reglementair kader, noch via gangbare processen - zoals AGNAS - die een gecoördineerd en maatschappelijk gedragen beleid via overleg met de diverse Vlaamse administraties en het middenveld tot stand brengen.

We dringen alvast aan op gebiedsgerichte en geïntegreerde oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle actoren die in een gebied actief zijn en waarbij al deze belangen de vereiste “ruimte” krijgen.

We danken u alvast rekening te willen houden met onze bezorgdheden en hopen dat jullie deze bekommernissen zullen meenemen. We vragen u met aandrang niet toe te treden tot de gebiedscoalitie en af te zien van een natuurpark in de regio.

Bron: Het Laatste Nieuws / eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek