header.home link

Brabantse boeren vragen ruimte om te ondernemen

29 april 2021

In de regio van de Brabantse Wouden verschijnen de komende weken verschillende spandoeken die de plaatselijke landbouwers in de kijker zetten. Met de actie vraagt Boerenbond om ruimte, zodat land- en tuinbouwers kunnen blijven ondernemen. “Verspreid over de hele regio worden gronden opgekocht om verschillende bossen met elkaar te kunnen verbinden, zonder overleg”, klinkt het. “We zijn niet tegen meer bos, maar wel voor bos op de juiste plaats.”

Lees meer over:
Brabantse-Wouden-ruimte-Boerenbond

Via het project van de Brabantse Wouden wil de Vlaamse overheid verschillende bossen met elkaar verbinden. “De landbouwsector is niet noodzakelijk tegen dit project, maar meent dat bossen en bomen op de juiste plaats moeten komen, met respect voor en in overleg met de verschillende ruimtegebruikers”, reageert Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Van overleg is hier geen sprake.”

De voorbije maanden kregen verschillende grondeigenaren in de regio van de Brabantse Wouden een brief in de bus van het Agentschap Natuur en Bos, met het aanbod om hun grond op te kopen. Velen gingen daar ook op in. “De laatste tijd is op die manier een honderdtal hectare verkocht”, klinkt het bij Boerenbond. “Daarbij zijn ook veel vruchtbare landbouwgronden.”

Uitgelicht
Landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) hebben hun bedenkingen bij de plannen van Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) voor de oprichting van extra n...
23 april 2021 Lees meer

De lokale landbouwers begrijpen dat de eigenaren van wie zij pachten ingaan op het aanbod. “De gronden worden verkocht voor prijzen die wij niet kunnen geven”, klinkt het. “Dus op dat vlak begrijpen we dat mensen daarop ingaan. Voor ons is wel een streep door onze rekening natuurlijk, we hebben heel weinig tot geen alternatieven. De enige oplossing die wij zien, is dat er direct gestopt wordt met zo’n verkopen.”

Nationaal Park Brabantse Wouden?

Halverwege april lanceerden N-VA-ministers van Omgeving en Onroerend Erfgoed Zuhal Demir en Matthias Diependaele een projectoproep om kandidaten te vinden voor drie extra nationale parken en drie nieuwe landschapsparken. Lokale overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties en landeigenaars kunnen nog tot 15 september hun kandidatuur indienen. Daarna start een traject dat moet leiden tot de eigenlijk erkenning van de kandidaat-parken in 2023.

“Het Agentschap Natuur en Bos heeft die oproep duidelijk niet afgewacht om te starten met het opkopen van gronden om die te bebossen”, stelt De Becker. “Of er ook een aanvraag zal ingediend worden om van de Brabantse Wouden een nationaal park te maken – dus 10.000 hectare aansluitend gebied - weten we niet. Wat de rol van landbouw zou zijn in zo’n nationaal park weten we ook niet. Het is het gebrek aan overleg dat ons tegen de borst stoot. Nu staan we voor voldongen feiten zonder rechtszekerheid. Het draagvlak voor zo’n nationaal park ontbreekt in ons ogen. In het noorden van Antwerpen zijn al coalities gevormd zonder de land- en tuinbouwsector. Nochtans kunnen we door overleg een win-win situatie bereiken. Nogmaals, we zijn niet tegen meer bos, maar het moet op de juiste plaats komen.”

Als de landbouw uit zo’n parken verdrongen zou worden, heeft dat niet alleen een invloed op het landschap, maar ook op de lokale voedselproductie

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Lokale landbouwers in de kijker zetten

“Onze ondernemers werken elke dag opnieuw om iedereen te kunnen laten genieten van gezonde, lekkere en kwaliteitsvolle land- en tuinbouwproducten”, aldus Boerenbond. “Om de landbouwers in de kijker te zetten, verschijnen in de regio van de Brabantse Wouden de komende weken overal gemeentelijke spandoeken. We willen hen een gezicht geven. De boeren van de Brabantse Wouden willen hun passie verderzetten en vragen ruimte om te boeren. Zij staan in voor ons voedsel en vooe dit open landschap. Geef ons letterlijk en figuurlijk de ruimte om te zorgen voor het voedsel van vandaag en morgen.”

Want hoewel de nationale parken er in het algemeen belang komen, zit daar volgens Boerenbond toch een tegenstelling. “Als de landbouw uit zo’n parken verdrongen zou worden, heeft dat niet alleen een invloed op het landschap, maar ook op de lokale voedselproductie”, besluit De Becker. “En de coronacrisis heeft heel duidelijk aangetoond dat de consument die korte keten en lokale productie erg genegen is. Of rekenen we liever op import via het Suez-kanaal bijvoorbeeld?”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek