header.home link

Delhaize wil in de toekomst enkel nog zelfstandige winkels

7 maart 2023

Supermarktketen Delhaize wil de 128 winkels die het in eigen beheer heeft, voortaan in franchise laten uitbaten. Dat werd dinsdag aangekondigd via een bijzondere ondernemingsraad. De eigen winkels zien hun marktaandeel al jaren dalen en de winstgevendheid nam af, terwijl de 636 zelfstandige winkels dankzij hun sterke lokale verankering en hun flexibiliteit het wel goed doen.

Lees meer over:
delhaize

Vakbonden bevreesd

De mededeling van de directie van Delhaize sloeg in als een bom bij de werknemers. Zij vrezen het ergste voor hun job, maar volgens de directie zal al het personeel in de winkels kunnen aanblijven aan de loon- en arbeidsvoorwaarden die zij vandaag hebben. Enkel in de hoofdzetel gaan er de komende tijd banen verloren.

Daarnaast stellen de vakbonden zich ook vragen bij het vinden van een overnemer voor al deze winkels. “Hoe gaan ze die overnemers vinden? Honderdachtentwintig supermarkten in een keer op de markt zetten. Dat is verbazingwekkend”, is te horen bij de vakbonden. De directie maakt zich sterk dat het voor alle winkels een overnemer kan vinden. De termijn waarin die ‘verzelfstandiging’ moet afgerond worden, is niet vastgelegd.

Performant model

“We hebben al een performant model van zelfstandig aangesloten winkels. Meer dan 80 procent van onze supermarkten wordt zo reeds uitgebaat. Het model werkt en presteert, we winnen er marktaandeel. Dit is een goede toekomstgarantie voor eventuele overnemers”, aldus CEO Xavier Piesvaux. De supermarktketen stelt vast dat zelfstandige uitbaters meer flexibiliteit en wendbaarheid hebben. Ze hebben ook een sterke lokale verankering, wat ook een pluspunt is.

In tegenstelling tot de winkels die Delhaize in eigen beheer heeft, zagen de zelfstandige winkels hun marktaandeel de voorbije jaren gestaag stijgen. “De winkels in eigen beheer zagen in diezelfde periode hun winstgevendheid en marktaandeel achteruitgaan, ondanks de vele initiatieven en investeringen”, klinkt het.

Voor kandidaat-franchisenemers kijkt de CEO naar het bestaande netwerk van honderden aangesloten winkels, waarvan sommige waarschijnlijk interesse zullen tonen in extra winkels. Het bedrijf wil volgens Piesvaux ook de kans bieden aan de huidige managers. "We zijn ervan overtuigd dat dit het winnend model is voor Delhaize", vult HR-verantwoordelijke Illya Van den Borre aan. "Het model van de aangesloten winkels heeft de voorbije jaren een constante groei van marktaandeel gekend."

Voor de betrokken medewerkers op de hoofdzetel had de directie weinig concrete informatie. De graduele transitie naar supermarkten in een 'aangesloten model' zal een gelijktijdige vermindering van het aantal posities op het hoofdkantoor met zich meebrengen. Delhaize wil er het aantal vertrekkers "zoveel mogelijk beperken". Over hoeveel mensen het gaat, is een gegeven dat deel uitmaakt van de informatie- en consultatieprocedure, klonk het. "We gaan het aantal vertrekken tot een minimum beperken", dixit Van den Borre.

Groeiverhaal

"Dit is geen kostenverhaal, maar een groeiverhaal", stelt de HR-topman. Hij verwijst naar drie pijlers "waarop toekomstige groei gebouwd wordt": de sterkte van het merk Delhaize, de sterktes van het aangesloten model "met lokale verankering, ondernemerschap en commerciële flexibiliteit" en ten derde de goed opgeleide en ervaren medewerkers van de groep.

De organisatie voor zelfstandige supermarkten Buurtsuper.be erkent dat zelfstandige supermarkten succesvoller zijn omwille van hun ondernemerschap en lokale verankering. “We zien de trend tot verzelfstandiging al tien jaar groeien. Franchise is hét businessmodel van de toekomst: je hebt enerzijds de schaalgrootte van internationale marktspelers die maken dat de winkels een competitief prijzenbeleid kunnen voeren, anderzijds de lokale verankering en het ondernemerschap van de familiale buurtsupers die zich maximaal kunnen afstemmen op de plaatselijke noden van de consument”, zegt Luc Ardies van Buurtsuper.be.

De organisatie waarschuwt er wel voor dat de handelsmarge en de nettowinst bij de zelfstandige supermarkten wel systematisch is gedaald. "Dit heeft veel te maken met de verzadiging van het Belgische supermarktlandschap en de hypercompetitiviteit die daardoor ontstaat. Aangezien aankoop- en verkoopprijzen centraal worden bepaald, heeft de lokale ondernemer weinig mogelijkheden om die winstgevendheid te sturen. In die context is er een grote verantwoordelijkheid voor de centrale om te blijven waken over de rendabiliteit van de te verkopen en verzelfstandigen winkels”, aldus nog Ardies.

Een prijzenoorlog trekt de hele retailsector in een negatieve spiraal. De werknemers van de supermarketens zouden wel eens de eerste slachtoffers van die oorlog kunnen zijn

Pierre-Alexandre Billiet - retailexpert

Werknemers als eerste slachtoffers

Delhaize is al langer zoekende naar een oplossing voor de sterke concurrentie tussen supermarkten in ons land. In juni vorig jaar, in volle crisis als gevolg van de stijgende grondstoffen- en energieprijzen, kondigde de supermarktketen aan dat het de prijzen van 500 basisproducten van het eigen huismerk zou verlagen met 5 tot 30 procent. “We willen de koopkracht van onze klanten blijven garanderen”, zo zei CEO Piesvaux toen.

Retailexpert Pierre-Alexandre Billiet wees er toen op dat dit geen goed idee is. “Op korte termijn kan dit wel goed nieuws betekenen voor de consument, maar dit trekt de hele sector in een neerwaartse spiraal. Dit zal een prijzenoorlog ontketenen die slachtoffers zal maken. Retailers gaan elkaar beconcurreren in een krimpende markt. Wie wint daarbij? Niemand, ze gaan samen richting de bodem”, klonk het toen. “De eerste slachtoffers in die oorlog zouden wel eens de werknemers van de supermarktens kunnen zijn.”

Bron: Belga / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek