header.home link

Slachthuis van Verbist zondigde tegen voedselveiligheid

8 maart 2018
Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme en het Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, in de provincie Luxemburg. Na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels op het vlak van voedselveiligheid. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn. Boerenbond laat weten “verbijsterd en geschokt” te zijn en roept de slachthuissector op tot bezinning. De federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) laat weten voorstander te zijn van nultolerantie tegen intentionele fraude.

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme en het Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, in de provincie Luxemburg. Na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels op het vlak van voedselveiligheid. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn. Boerenbond laat weten “verbijsterd en geschokt” te zijn en roept de slachthuissector op tot bezinning. De federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) laat weten voorstander te zijn van nultolerantie tegen intentionele fraude.

Vleesbedrijf Veviba, gespecialiseerd in rundvlees, is met onmiddellijke ingang op non-actief gezet door het Voedselagentschap. Aanleiding zijn inbreuken op de voedselveiligheid vastgesteld tijdens een huiszoeking onder leiding van een onderzoeksrechter. Vorige week werden zowel het slachthuis, het versnijdingsatelier als het koelhuis uitgekamd. Twintig medewerkers van het FAVV vergezeld door 41 politieagenten gingen ter plaatse. Daarbij werd vlees aangetroffen dat niet veilig is zodat alle vleesproducten preventief in beslag genomen werden. De slachtlijn is niet stilgelegd, de erkenning van het versnijdingsatelier en het koelhuis is wel ingetrokken.

RTBF vernam bij het kabinet van Denis Ducarme, voogdijminister van het FAVV, dat de voedselveiligheid in het gedrang komt. Meer dan de helft van de gecontroleerde producten zou niet conform de regels zijn. Twee producten in het bijzonder, gehakt en ossenstaart, vormen mogelijk een risico voor de consument en worden uit de handel genomen. Veviba levert onder meer rundvlees aan Colruyt en Delhaize. Beide grootwarenhuisketens zegden vorig jaar hun samenwerking op met het slachthuis Verbist in Izegem na de undercoverbeelden van Animal Rights. Ze bleven wel vlees kopen bij de andere slachthuizen van de groep Verbist, waaronder dus Veviba. Hoewel het FAVV nog niet heeft opgeroepen tot een algemene recall van de vleesproducten van Veviba, hebben Colruyt en Delhaize deze producten toch al uit hun rekken gehaald. Delhaize gaat zelfs nog een stap verder en heeft de samenwerking met de hele groep Verbist opgeschort.

Consumentenorganisatie Test Aankoop wil dat de lotnummers van de Veviba-producten die Delhaize en Colruyt uit de handel haalde, publiek worden gemaakt. Het zint de organisatie niet dat de consument afhankelijk is van wat er in de pers verschijnt. Behalve gehakt en ossenstaart zal elk product van Veviba dat geen gezondheidsrisico inhoudt maar waarvan de conformiteit niet kan worden gegarandeerd uit de handel worden genomen. Dat drukt het FAVV de consument op het hart. In de wetenschap dat Veviba niet alleen de binnenlandse markt bedient maar ook exporteert, worden de voedselveiligheidsautoriteiten van derde landen ingelicht. Uit voorzorg en op vraag van minister Ducarme drijft het agentschap de controles bij de ondernemingen uit de groep op. Intussen zijn alle vestigingen van Verbist reeds gecontroleerd en preventief zijn alle producten in de koelinstallaties geblokkeerd. Of daar ook problemen zijn vastgesteld, is voorlopig niet duidelijk.

Boerenbond roept het Voedselagentschap en minister Ducarme alvast op om krachtdadig tegen deze fraude op te treden. “Deze zaak moet tot op het bot uitgezocht worden en er moet snel duidelijkheid gecreëerd worden voor de consumenten en onze handelspartners. Dit is de enige manier om het vertrouwen van de consument in Belgisch rundvlees te behouden”, zegt voorzitter Sonja De Becker. “We zijn het beu dat onze landbouwers, die dag in dag uit met veel zorg en toewijding hun dieren verzorgen en de regels naleven, voor de zoveelste keer de rekening gepresenteerd dreigen te krijgen voor de wantoestanden in bepaalde slachthuizen.” 

Wanneer frauduleus geldgewin de bovenhand haalt op het volgen van elementaire regels, zijn we volgens het Algemeen Boerensyndicaat ver van huis. “Eens te meer wordt duidelijk dat sommige spelers in de voedingsketen een loopje nemen met de basisregels van deugdelijk en verantwoord ondernemen, deze keer ten koste van de voedselveiligheid, van het imago van een ganse sector én van het inkomen van de veehouders”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Hij spreekt van een zoveelste slag in het gezicht van de leden-veehouders, en kijkt richting slachthuizenfederatie FEBEV om schoon schip te maken onder haar leden. Onlangs werd een interprofessioneel akkoord voor meer transparantie in de vleeskolom ondertekend tussen FEBEV en de landbouworganisaties. “Het is hoog tijd dat de woorden uit het akkoord omgezet worden in daden”.

FEBEV, de federatie van het Belgisch Vlees, laat op zijn beurt weten dat er tegen intentionele fraude hard moet opgetreden worden. “Als sectorfederatie zijn wij op dat vlak voorstander van nultolerantie. Wij distantiëren ons volledig van de feiten die zijn vastgesteld”, laat Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV, weten. De federatie zegt zijn volledige medewerking te verlenen aan het lopende onderzoek en ondersteuning te bieden waar mogelijk. Veviba laat zelf weten dat het er vertrouwen in heeft dat het onderzoek “de juiste proportie van de feiten zal aantonen”.

Bron: Belga / RTBF / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek