header.home link

Groente- en fruitverwerker Ardo wil samen met telers klimaatbestendiger worden

De West-Vlaamse wereldspeler op vlak van vriesverse groenten, fruit en kruiden Ardo is van start gegaan met zijn vervolgproject MIMOSA+, een nieuw hoofdstuk in het reeds bestaand duurzaamheidstraject. “De teelten klimaatbestendiger maken is een complex gegeven en ook onze Ardo-agronomen hebben helaas geen antwoord op alles. Daarom moeten we samenwerken met onze boeren, zodat we beiden experten worden”, aldus Emmanuel Jadin, Group Director Agronomy bij Ardo.

18 september 2023  – Laatste update 18 september 2023 17:30
Ardo Let's Meet in the Field 3

Al in 2011 lanceerde Ardo het ‘Minimum Impact Maximum Output Sustainable Agriculture’-programma. MIMOSA staat voor duurzame landbouw met minimale impact en maximale opbrengst, een traject om de bedrijfsvoering en teeltactiviteiten af te stemmen op de behoeften van het milieu en weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering, zo luidt het officieel.

“In vergelijking met vijf jaar geleden gebruiken onze telers al 30 procent minder gewasbescherming”, zegt Jadin. “Dit zorgde er onder meer voor dat 76 procent van de door Ardo geproduceerde groenten en fruit residuvrij is. Onze ambitie is om tegen 2027 80 procent residuvrij te krijgen.” Ook op vlak van hernieuwbare energie heeft Ardo nog ambities. Het diepvriesbedrijf, dat enorm veel energie nodig heeft, dekt momenteel 10 procent van zijn energiebehoefte met zelfgeproduceerde energie via biomethanisatie en zonnepanelen. Tegen 2030 wil de groep dit nog uitbreiden tot 30 procent van de energiebehoefte.

Nieuw hoofdstuk

Ook op vlak van duurzamere teelten heeft het bedrijf extra ambities. Hiervoor zullen de telers nog meer in de Ardo-aanpak betrokken worden. Met MIMOSA+ wil de diepvriesgigant samen met de telers een betere klimaatbestendigheid opbouwen rond de principes van regeneratieve landbouw. “Regeneratieve landbouw is niet alleen gericht op het minimaliseren van negatieve milieueffecten, maar ook op het herstellen en verbeteren van ecosystemen”, aldus CEO Gabrielle Kalkwijk. “Deze benadering van landbouw helpt om de impact van klimaatverandering op de landbouw te verminderen.” Dit wil Ardo doen door de bodemkwaliteit te verbeteren, koolstofvastlegging te bevorderen en biodiversiteit te ondersteunen. Als streefdoelen heeft het programma onder andere het reduceren van bemesting, een optimale irrigatie realiseren en 240 dagen per jaar bodembedekkers op het veld hebben.

Om dit te bekomen zal Ardo zijn telers moeten meekrijgen in het verhaal. Om hen alvast warm te maken heeft de verwerker in de thuisbasis in Ardooie een demoveld aangelegd met 55 verschillende groenten en kruiden waarop Ardo-telers uitleg krijgen hoe ze regeneratieve landbouw in de praktijk kunnen omzetten. Zo krijgen ze advies over de bodemkwaliteit, groene bemesting, watergebruik, voedingstoffen en biodiversiteit.

Samenwerken is troef

Daarnaast heeft Ardo ook 65 agronomen om zijn boeren te ondersteunen en hen verder toelichting en uitleg te geven. “Zo kunnen er preciezere adviezen met opvolging komen”, aldus Kalkwijk. “Wij moeten de kennis en ervaring samen opbouwen met de boeren”, gaat Jadin verder. “De teelten klimaatbestendiger maken is een complex gegeven en ook onze Ardo-agronomen hebben helaas geen antwoord op alles. Daarom moeten we samenwerken met onze boeren zodat we beiden experten worden.”

Ardo merkt dat er interesse is bij landbouwers en ze zelf vragende partij zijn om advies rond duurzaamheid. Een feit dat Hilde Dhuyvetter, directeur van telersvereniging industriegroenten (Ingro) bevestigt. “De volledige sector is bezig met onderwerpen als duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Onze telers zijn daar geen uitzondering op. Toch is het niet altijd makkelijk want vaak betekent duurzaamheid aanpassingen en investeringen. Daarvoor moet de teler ook correct betaald worden. Dit evenwicht is niet altijd even gemakkelijk te vinden”, aldus Dhuyvetter. “Want teeltaanpassingen die ook extra inspanningen vragen, brengen helaas vaak minder opbrengst met zich mee.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek