header.home link

Goedkeuring voor GLB in zicht

7 maart 2023

De Vlaamse regering heeft een princiepsakkoord bereikt over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Vooraleer de regering het GLB formeel kan goedkeuren, moet minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) nog enkele wijzigingen aanbrengen. Deze wijzigingen zouden resulteren in een positieve beoordeling van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Woensdag wordt de verzamelaanvraag wel al geopend waardoor landbouwers hun subsidies kunnen aanvragen.

Lees meer over:

“De uitvoeringsbesluiten zijn goedgekeurd maar het GLB is hierdoor nog niet volledig goedgekeurd”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA). “Er is wel al een princiepsakkoord waarbij de regering afgesproken heeft dat het GLB goedgekeurd kan worden mits er nog zes wijzigingen gebeuren. Brouns zal deze wijzigingen doorvoeren en het plan terug voorleggen aan ANB, waarop ANB op zijn beurt de beoordeling kan aanpassen.”

Verzamelaanvraag geopend

Het Departement Landbouw en Visserij laat wel al weten dat de verzamelaanvraag woensdag 8 maart geopend zal zijn. Via de verzamelaanvraag moeten landbouwers hun teeltplannen voor dit jaar kenbaar maken en aangeven in welke GLB-maatregelen ze willen stappen. Land -en tuinbouwers zullen deze kunnen invullen tot en met zondag 7 mei. Hieruit blijkt er vertrouwen te zijn dat ANB een positief advies zal geven op de aanpassingen.

Ook het kabinet van Brouns blijkt er vertrouwen in te hebben, de persmededeling van het kabinet kopt “Groen licht voor het groenste GLB ooit”. De woordvoerder van minister Brouns, Bram Bombeek, laat weten: “Het feit dat het Departement Landbouw en Visserij de verzamelaanvraag opent, is positief en kan de onzekerheid wegnemen bij landbouwers dat het geld niet zou vrijkomen.”

We zetten de procedure voor de kortgedingrechter verder tot we absoluut zeker zijn dat er geen kink meer in de kabel kan komen

Boerenbond

Wat is het GLB?

In het GLB staan de Vlaamse uitvoeringsplannen van het Europees landbouwbeleid opgelijst. Het omvat concrete maatregelen waarmee landbouwers op het terrein aan de slag kunnen. Op deze manier ondersteunt de EU de duurzame transitie binnen de Vlaamse landbouwsector. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over steun voor precisielandbouw of steun om minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Maar ook een pakket aan ‘eco-regelingen’, waarbij landbouwers een vergoeding kunnen krijgen om bijvoorbeeld bloemenstroken aan te leggen, maakt deel uit van dit strategisch plan.

300 miljoen euro komt vrij

Het Vlaams GLB-plan werd begin december 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd, maar werd erna geblokkeerd in de Vlaamse regering door een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos. Cd&v zag daar de hand van minister Demir in. Zij zou de subsidies die door de hold-up geblokkeerd bleven, als hefboom hebben gebruikt om het stikstofakkoord erdoor te krijgen. Maar dat laatste dossier zit muurvast waardoor Open Vld-viceminister-president Bart Somers vorige week vroeg om het GLB en het stikstofdossier van elkaar los te koppelen. Een vraag die ook door cd&v al herhaaldelijk gesteld was. Deze ontkoppeling is nu gebeurd waardoor de goedkeuring van het GLB bijna de finishlijn bereikt.

Rechtszaak blijft aanhouden

Boerenbond is tevreden dat de Vlaamse regering de landbouwers toegang geeft tot de Europese middelen waarop ze al maanden recht hebben. Boerenbond stelde vorige maand samen met ABS, BioForum en diverse landbouwers de Vlaamse regering in gebreke over de niet-uitvoering GLB. Deze procedure zullen ze nog niet staken. “We rekenen erop dat na deze eerste stap, de publicatie en inwerkingtreding van de uitvoeringsbesluiten snel kan volgen”, laat Boerenbond weten. “We zetten de procedure voor de kortgedingrechter verder tot we absoluut zeker zijn dat er geen kink meer in de kabel kan komen.”

Zes aanpassingen

In totaal zijn er zes aanpassingen die minister Brouns nog moet doorvoeren. Een daarvan gaat over de uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen.

Inzake gewasbeschermingsmiddelen zal in het GLB in eerste instantie ingezet worden op alternatieven zoals mechanische onkruidbestrijding, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en niet-chemische bestrijdingsmiddelenwaarnemingen alsook waarschuwingen en waarnemingen die kunnen bijdragen tot een beredeneerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze maatregelen kaderen in de uitvoering van artikel 12 van de Europese richtlijn rond het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/EG). De Vlaamse uitvoering van deze richtlijn heeft onder meer als doel om tegen 2030 het klassieke gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren tegen 2030 met 50 procent.

Er worden vrijwillige maatregelen voorzien in het GLB die bijdragen aan deze doelstelling. De bevoegde minister voor Leefmilieu kan deze doelstellingen eveneens vastleggen in de toepasselijke milieuwetgeving met maatregelen die inwerkingtreden vanaf 1 januari 2024.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek