header.home link

BBL en Natuurpunt komen tussen in kort geding GLB: "Willen aandacht voor natuur en milieu"

22 februari 2023

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt kiezen voor een juridische tussenkomst in de procedure die Boerenbond, ABS en BioForum vorige week voor de kortgedingrechter in Brussel opgestart zijn en waarin de landbouworganisaties eisen om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) snel goed te keuren. "Enkel een plan dat ook rekening houdt met de omgeving, werkt voor een landbouwer op de lange termijn", stellen BBL en Natuurpunt nu.

Lees meer over:

Twee weken geleden hebben acht landbouwers samen met Boerenbond, ABS en BioForum de Vlaamse regering in gebreke gesteld als gevolg van het uitblijven van een formele goedkeuring van het Vlaams GLB-plan, dat in voege moest gaan op 1 januari 2023. Het rechtssysteem voorziet dat elke partij die denkt belang te hebben bij een zaak zich mag aanmelden bij de rechter. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu lieten weten dat ze dit ondertussen gedaan hebben. De natuur- en milieuorganisaties stellen dat ook zij een snelle goedkeuring van het landbouwplan willen, maar wijzen op de verplichting om de minimale milieuwetgeving te respecteren. “Enkel een plan dat ook rekening houdt met de omgeving, werkt voor een landbouwer op de lange termijn”, klinkt het.

De ontbrekende schakel om het plan te laten goedkeuren door de Vlaamse regering en om te zetten in uitvoeringsbesluiten, is een positief advies van Agentschap Natuur en Bos (ANB) op de passende beoordeling in het milieueffectenrapport dat bij het plan hoort. ANB vindt de passende beoordeling onvoldoende kwaliteitsvol. “Zo’n milieueffectenrapport geeft weer wat de verwachte effecten van het landbouwplan op het milieu zullen zijn”, zeggen de natuurorganisaties. “Een degelijke wisselwerking tussen het milieueffectrapport en het landbouwbeleid zorgt ervoor dat maatregelen resultaatgericht en kostenefficiënt zijn.” Jos Ramaekers van Natuurpunt voegt hier nog aan toe dat de doorwerking van de milieueffecten in het landbouwbeleid tot op vandaag nog steeds niet gebeurde. “Maar dat is verplicht en van groot belang voor burger, landbouwer en natuur”, aldus Ramaekers.

Zolang het Vlaamse GLB-plan niet wordt goedgekeurd, kunnen landbouwers geen toegang krijgen tot een eerste schijf van 300 miljoen euro subsidies en is er onzekerheid over de teeltplanning. “Een onhoudbare en geheel oneerlijke situatie die onze landbouwers tegenhoudt te ondernemen en te verduurzamen en zorgt voor oneerlijke concurrentie met andere Europese landbouwers”, meent Boerenbond. Woensdag werd de procedure ingeleid in de rechtbank van eerst aanleg. “De pleitzitting zal doorgaan op 15 maart”, geeft Boerenbond mee. “We verwachten binnen een paar weken een uitspraak van de kortgedingrechter.”

Uitgelicht
Dat de Vlaamse regering nog geen goedkeuring heeft gegeven voor het Vlaams strategisch plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakt Europees landbouwcommissaris...
4 februari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek