header.home link

Gestegen melkprijs FrieslandCampina reflecteert marktsentiment niet

Terwijl Milcobel zijn melkprijs voor het eerst in vele maanden naar moest beneden bijstellen, plust FrieslandCampina. Leden-leveranciers van de Nederlandse zuivelverwerker, die ook in Vlaanderen actief is, krijgen er 26 cent bij waardoor de garantieprijs in december op 62,51 euro uitkomt. Dit betekent echter niet dat FrieslandCampina zich aan de onzekere marksituatie onttrekt. “De decemberprijs is inclusief een positieve prijscorrectie vanwege hogere referentieprijzen in de afgelopen periode”, klinkt het.

29 november 2022  – Laatste update 30 november 2022 7:34
Lees meer over:
frieslandCampina-1250

Zonder een prijscorrectie zou mogelijk ook FrieslandCampina in december een lagere garantieprijs aan zijn leden en leveranciers hebben uitgekeerd. “Onze melkprijs is gebaseerd op de melkprijs van grote zuivelverwerkers in Europa. Het is een schatting die we later al dan niet moeten bijstellen. Dat is nu gebeurd”, laat een woordvoerder weten.

Eerder deze maand moest Milcobel nog zijn melkprijs naar beneden bijstellen. Dit nadat de leden van de Belgische zuivelverwerker 20 maanden na elkaar het melkgeld zagen stijgen. Als verklaring wees het bedrijf naar de internationale zuivelmarkten die een duidelijke terugval vertonen. “Onder meer de hyperinflatie en de stijgende grondstof- en energieprijzen hebben een duidelijke impact op de marktsituatie. Deze trend zet zich noodzakelijkerwijs ook door in de melkprijs voor november”, klinkt het. Arla liet enkele dagen geleden nog weten de voorschotprijzen voor december op het novemberniveau te houden.

Zo lang het duurt

Bij FrieslandCampina kunnen de melkveehouders dus nog even genieten van een stijgende melkprijs. Mogelijk is dat maar van korte duur. Alhoewel de woordvoerder van het bedrijf geen uitspraken doet over de prijsverwachtingen, wijst hij op de onzekere tijden van het moment. Concurrenten die het melkgeld verlagen is ook een teken aan de wand. “Onze prijs is gebaseerd op de melkprijzen van grote Europese verwerkers. Als deze naar beneden gaan, zullen wij dat ook doen”, herhaalt de woordvoerder.

De gemiddelde FrieslandCampina-garantieprijs voor 2022 tot en met december bedraagt 55,19 euro. De garantieprijs geldt voor 100 kg melk met standaardgehaltes van 3,57 procent eiwit, 4,42 procent vet en 4,53 procent lactose, exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 850.000 kg melk op jaarbasis. Op basis van de maandelijkse garantieprijs ontvangt een lid-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het eiwit-, vet- en lactosegehalte van de geleverde melk van het desbetreffende melkveebedrijf. Het verschil tussen de garantieprijs en het melkgeld ontstaat door de verrekening van de vaste kosten van 0,18 euro.

Eventuele nabetaling over 2022

De garantieprijs van FrieslandCampina is overigens geen eindprijs. De jaarresultaten van de onderneming bepalen of de leden een nabetaling krijgen.  De contante nabetaling is afhankelijk van de financiële resultaten van FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de rentevergoeding op ledenobligaties, ledencertificaten en winst toe te rekenen aan de deelnemingen, wordt 40 procent aan de leden-melkveehouders uitbetaald als contante nabetaling. De contante nabetaling wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk in het voorgaande boekjaar.

Melkprijs Milcobel daalt voor het eerst in 20 maanden
Uitgelicht
Voor november legt zuivelaar Milcobel de standaard melkprijs vast op 55 euro per 100 liter, wat neerkomt op een reëel uitbetaalde prijs van 59,62 euro per 100 liter. Dat is an...
15 november 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek