header.home link

Fipronil: ook Schauvliege engageert zich na overleg

16 augustus 2017
In navolging van de federale regering engageert ook Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege zich om bedrijven in nood door de fipronilcrisis te steunen. Na overleg met de betrokken sectororganisaties maakt ze vier maatregelen bekend. Voor landbouwbedrijven die een overbruggingskrediet aangaan, wordt binnen het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) bijvoorbeeld een waarborgregeling uitgewerkt. Samen met collega minister Philip Muyters organiseert Schauvliege daarvoor volgende week een overleg met de bankensector.

In navolging van de federale regering engageert ook Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege zich om bedrijven in nood door de fipronilcrisis te steunen. Na overleg met de betrokken sectororganisaties maakt ze vier maatregelen bekend. Voor landbouwbedrijven die een overbruggingskrediet aangaan, wordt binnen het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) bijvoorbeeld een waarborgregeling uitgewerkt. Samen met collega minister Philip Muyters organiseert Schauvliege daarvoor volgende week een overleg met de bankensector.

Woensdagnamiddag ontving de minister delegaties van de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en BioForum, zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ en de federatie van de Belgische handel Comeos voor een bespreking van de economische schade die bedrijven in de eierproductie, -handel en -verwerking en -distributiesector lijden door de fipronil-crisis.

Ze herhaalde dat ze het onaanvaardbaar vindt dat individuen uit winstbejag frauderen met producten of middelen die in aanraking komen met onze voedselketen, en dat ze van oordeel is dat de gedupeerde ondernemers stroomafwaarts in de keten aanspraak moeten kunnen maken op een schadevergoeding door de veroorzakers. Het gerecht voert daar momenteel een onderzoek naar.

De juridische afhandeling van deze schadeclaims zal echter tijd in beslag nemen, terwijl de bedrijven nu reeds met acute liquiditeitsproblemen te maken hebben. “Daarom dringt de minister van bij aanvang aan op de prefinanciering van de gederfde inkomsten en extra onkosten door de federale overheid (het zogenaamde sanitair fonds)”, klinkt het in een persbericht. De federale overheid maakte eveneens woensdag bekend dat ze concrete maatregelen in die zin heeft voorbereid en daarover donderdag tijdens de bijeenkomst van de taskforce fipronil de details zal toelichten.

Schauvliege engageerde zich op haar beurt om op Vlaams niveau vier maatregelen te nemen. Voor landbouwbedrijven die een overbruggingskrediet aangaan, wordt binnen het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) een waarborgregeling uitgewerkt. Samen met collega-minister van Financiën Philippe Muyters organiseert de minister volgende week een overleg daarover met de bankensector.

De afvoer van pluimveemest werd op verschillende bedrijven preventief geblokkeerd omdat ook de mest sporen van fipronil kan bevatten. Om de betrokken bedrijven daarbij tegemoet te komen, heeft Schauvliege beslist dat de Vlaamse Landmaatschappij het nemen en analyseren van die meststalen zal financieren, zodat bedrijf per bedrijf kan worden nagegaan of de preventieve blokkering van mest kan worden opgeheven.

Met fipronil besmette eieren, kadavers of mest mogen uitsluitend worden afgevoerd naar gespecialiseerde firma's. De minister overlegt op korte termijn met die firma's over de modaliteiten en de kostprijs voor de verwerking van besmette producten. Tot slot geeft Schauvliege het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de opdracht een consumentgerichte campagne uit te werken die het vertrouwen in lokale producten op basis van eieren moet herstellen.

“Tijdens het overleg gaven de betrokken organisaties aan dat de getroffen schakels in de voedselketen met zware financiële verliezen en extra onkosten te kampen hebben”, zegt Schauvliege. “Volgens hen is het nog te vroeg voor accurate schaderamingen, maar dat neemt niet weg dat alle potentiële ondersteuningsmaatregelen nu reeds kunnen onderzocht en besproken worden. In de eerste plaats moeten de veroorzakers van de schade daar voor opdraaien, maar in afwachting kan de overheid prefinancieren, naar analogie met de afwikkeling van eerdere crisissen. Na de vergadering van de taskforce donderdagochtend zal wellicht beter duidelijk worden welke prefinanciering kan plaatsvinden. Op Vlaams niveau neem ik nu al diverse maatregelen die binnen mijn bevoegdheden mogelijk en haalbaar zijn.”

Woensdagochtend zei Schauvliege nog tijdens een vervroegde bijeenkomst van de commissie Landbouw in het Vlaamse Parlement, dat ze tijdens de bijeenkomst van de taskforce zal pleiten voor een betere informatiedoorstroming bij crisissen en een tussenkomst van het sanitair fonds van de veesector, maar ook voor een eventuele activering van het Europese crisisfonds. “Het sanitair fonds, dat gevuld wordt met bijdragen van de veesector zelf, moet voorschotten geven als de sector in de problemen komt. Het fonds is precies daarom opgericht", klonk het.

Behalve de economische schade betreurde Schauvliege in het parlement de "enorme knauw in de geloofwaardigheid van de sector". Verschillende parlementsleden volgden haar daarin. "Ik ben ervan overtuigd dat we in Vlaanderen goede voedingsproducten hebben, met een goede traceerbaarheid", beklemtoonde Tinne Rombouts (CD&V). Francesco Vanderjeugd (Open Vld) noemde de hele crisis "de ideale zomersoap, die ons de kans gaf alle aspecten van het verhaal goed op te volgen, maar tegelijk de deur openzette voor stemmingmakerij en een grote dosis emo". Het is belangrijk om alles in het juiste perspectief te plaatsen, aldus de liberaal.

Het onafhankelijke parlementslid Hermes Sanctorum wees erop dat er dan wel niemand gehospitaliseerd werd na de inname van fipronil, maar dat de Hoge Gezondheidsraad zich niettemin zorgen maakt over de langdurige blootstelling aan "dit soort producten". "Vooral kinderen en zwangere vrouwen zijn daar zeer gevoelig aan", aldus Sanctorum. 

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek