header.home link

Fegra waarschuwt voor CIPC-overschrijding bij graan

8 juli 2021

Fegra ziet het aantal meldingen van chloorprofam-overschrijdingen bij granen stijgen sinds januari 2021. “Ook al mag CIPC niet meer gebruikt worden in aardappelen, toch is er nog historische verontreiniging aanwezig in de opslaglocaties”, klinkt het bij de federatie van de graanindustrie, die aanraadt om granen niet op te slaan waar vroeger aardappelen werden gestockeerd, én om een verklaring op te stellen waarin staat dat deze maatregel gerespecteerd werd.

Lees meer over:

Het gebruik van de kiemremmer chloorprofam, beter bekend onder de commerciële naam CIPC, op aardappelen is niet meer toegestaan sinds 1 juli 2020. Door de historische verontreiniging van opslagplaatsen met CIPC heeft de Europese Commissie een tijdelijk maximumresidugehalte (MRL) van 0,4 mg/kg toegestaan. De aardappelindustrie heeft ook een saneringsprotocol opgesteld. Als gevolg daarvan heeft een groot aantal landbouwers zijn installaties al gereinigd.

De loten graan waar overschrijdingen zijn vastgesteld, werden vernietigd

Fegra

Anders dan voor aardappelen, wordt voor granen een MRL voor chloorprofam gehanteerd met de minimumwaarde van 0,01 ppm, aangezien dit product nooit in granen is gebruikt. “Maar sinds januari 2021 zijn er verschillende waarschuwingen uitgestuurd binnen ons sectoraal bemonsteringsplan voor overschrijdingen met chloorprofam”, merkt Fegra op. “Deze overschrijdingen hebben geleid tot de vernietiging van het lot.”

Er is nog steeds een groot risico voor versleping als gevolg van hardnekkige CIPC in aardappelopslagplaatsen, zelfs na reiniging van de loodsen. Daarom raadt Fegra af om granen op te slaan in een loods waarin in het verleden aardappelen werden opgeslagen, die met CIPC behandeld zijn.

“Als het niet mogelijk is om het graan in een andere schuur op te slaan, raden we de landbouwer aan om contact op te nemen met zijn handelaar om na te gaan of het graan niet rechtstreeks aan hem kan worden geleverd”, aldus Fegra. “Handelaren mogen bovendien een beëdigde verklaring vragen van hun handelspartner waarin staat dat het geleverde graan niet is opgeslagen in een loods waar zich in voorgaande jaren met CPIC behandelde aardappelen opgeslagen werden.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek