header.home link

EU wil biologische bestrijdingsmiddelen sneller op de markt krijgen

14 februari 2022

De EU-lidstaten hebben nieuwe regels aangenomen om de goedkeuring van micro-organismen voor gebruik als werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen te vergemakkelijken. Deze nieuwe regels zullen de landbouwers in de EU extra mogelijkheden bieden ter vervanging van chemische gewasbeschermingsmiddelen, zoals Sulfoxaflor waarvoor de Commissie een verbod bepleit.

Lees meer over:

De nieuwe set regels past in het kader van de Farm-to-Forkstrategie, waarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen 2030 met 50 procent moet verminderd worden. “Om dat te bereiken is het van cruciaal belang dat wij alternatieven bieden die onze planeet en onze gezondheid respecteren”, zegt commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides. “De EU heeft één van de hoogste milieueisen en speelt een leidende rol als het gaat om de duurzaamheid van haar voedselsysteem. De aankondiging van vandaag is daar een verder tastbaar en concreet bewijs van."

Verwacht wordt dat de regels in november van kracht worden. “Vanaf dan zullen de goedkeuring van micro-organismen en de toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen die deze micro-organismen bevatten, aanzienlijk sneller verlopen. Dit zal ervoor zorgen dat nieuwe biologische oplossingen die chemische stoffen kunnen vervangen, sneller op de markt worden gebracht”, aldus de EU-commissaris.

De nieuwe regels zullen met name de biologische en ecologische eigenschappen van elk micro-organisme centraal stellen in de wetenschappelijke risicobeoordeling, die de veiligheid moet aantonen voordat de micro-organismen kunnen worden goedgekeurd als werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens Kyriakides zal dit de Europese landbouwers helpen in de overschakeling van chemische naar biologische bestrijdingsmiddelen. “Biologische producten kunnen gewassen beschermen met minder risico voor de menselijke gezondheid of het milieu. Voedselsystemen zijn belangrijke factoren in de klimaatverandering en milieuverontreiniging, en we moeten dringend werk maken van deze omschakeling.”

Biologische producten kunnen gewassen beschermen met minder gezondheids- of milieurisico's. We moeten dringend werk maken van deze omschakeling

Stella Kyriakides - Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid

Sulfoxaflor op de schop?

In het kader van die omschakeling lanceerde de Europese Commissie vorige week een nieuwe oproep aan de lidstaten om in te stemmen met haar voorstel om het gebruik van Sulfoxaflor een halt toeroepen. Met een verbod op het gebruik van dit bestrijdingsmiddel buiten de serres wil de Commissie bijen beschermen, maar ze vindt vooralsnog onvoldoende steun bij de lidstaten. België is één van de blokkerende lidstaten.

"De wetenschappelijke conclusies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid tonen dat het gebruik van Sulfoxaflor buiten schadelijk kan zijn voor hommels en solitaire bijen", stelde Eurocommissaris Kyriakides donderdag in een mededeling. 

De Commissie onderhandelt al een jaar met de lidstaten over Sulfoxaflor, maar haar voorstel om het gebruik van de pesticide te beperken tot permanente serres haalde tot dusver niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid in het bevoegde expertencomité van de lidstaten. De Commissie stapt daarom het beroepscomité "om druk uit te oefenen voor de bescherming van bestuivers".  

België vindt het voorstel "onnodig streng", zo gaf federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) onlangs nog aan in de Kamer. In België is het gebruik van Sulfoxaflor buiten onder bepaalde voorwaarden mogelijk, tot onvrede van milieuorganisaties. Clarinval ziet erin een interessant alternatief voor neonicotinoïden, die gebruikt worden in de suikerbietenteelt en waarvan er enkele verboden zijn.

Groen vindt het "onbegrijpelijk" dat België geen steun verleent aan het Europese voorstel om het gebruik van Sulfoxaflor in te dammen. "In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat om een ambitieuze houding aan te nemen met het oog op de vermindering van chemische stoffen", hekelt Kamerlid Barbara Creemers maandag.

Creemers vroeg Clarinval maandag in de commissie Gezondheid meer uitleg. Uit die toelichting bleek volgens het Kamerlid dat de minister samen met zijn administratie het wetenschappelijk advies van EFSA in twijfel trekt.

Creemers betreurt dat Clarinval geen rekening hield met het advies van de Waalse en Brusselse ministers van Leefmilieu, Céline Tellier (Ecolo) en Alain Maron (Ecolo), noch met de visie van de federale ministers van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek