header.home link

Demir wil komende weken beslissing over Ventilus

15 maart 2023

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het Ventilusdossier in de loop van de komende weken agenderen op de Vlaamse ministerraad. Dat zei ze woensdag in het Vlaams parlement na vragen van Bruno Tobback (Vooruit), Carmen Ryheul (Vlaams Belang) en Bart Dochy (cd&v). De regering krijgt daarmee, na stikstof, opnieuw een moeilijk dossier voor de kiezen.

Lees meer over:
ventilusprotest

In november vorig jaar schaarde de Vlaamse regering zich, na een hobbelige en lange aanloop, achter een bovengronds tracé voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus. Daarop werden vijf mogelijke trajecten onderzocht, waarvoor een milieueffectrapport (MER) en een maatschappelijke kosten-batenanalyse werd uitgevoerd. De onderzoeken zijn volgens Demir afgerond en ze wil het dossier één van de komende weken agenderen.

De minister zit achter de veren van de federale regering om de compenserende maatregelen uit te werken voor (landbouw)bedrijven en inwoners die in de buurt wonen. "We gaan voor een bredere compensatie. Dat is op 25 februari besproken op het Overlegcomité. De federale collega's erkennen het belang van het dossier. Ze hebben akte genomen van onze vraag, maar tot op heden zijn er geen verdere concrete acties gebeurd", zei ze.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wees er na het Overlegcomité op dat compensaties een zaak zijn tussen netbeheerder Elia en de onafhankelijke regulator CREG. "Dit om willekeur te vermijden", stelde het kabinet-Van der Straeten. Het federale niveau wil wel "faciliteren waar mogelijk".

Tegelijk met de beslissing over het voorkeurstracé zal Vlaanderen een kader voor de stralingsnormen vastleggen.

Herbekijk de actuele vraag die gesteld werd tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement (vanaf 1u23’).

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek