header.home link

Vlaamse regering wil ondergrondse Ventilus verder onderzoeken

2 september 2022

De top van de Vlaamse regering en de burgemeesters langs het Ventilus-tracé zijn vrijdag in Brugge samengekomen. Een beslissing of de hoogspanningsleiding bovengronds of ondergronds komt, is er nog niet gevallen. De optie van de ondergrondse hoogspanningslijn wordt op vraag van de burgemeesters verder onderzocht.

Lees meer over:

"Het project ligt in West-Vlaanderen heel moeilijk en we moeten elkaar dan ook vinden. Daarom dat we goed geluisterd hebben naar de 25 burgemeesters", zei minister-president Jan Jambon vrijdag na afloop van het onderhoud met een 25-tal West-Vlaamse burgemeesters.

Volgens Jan Jambon zijn er twee bezorgdheden: de impact voor de volksgezondheid en of de hoogspanningslijn boven- of ondergronds moet komen. Voor het hele hoogspanningsnetwerk moet er een monitoring komen voor de stralingsnormen. "Als die normen overschreden worden, moet Elia onmiddellijk kunnen bijsturen." Dat moet de belangrijkste beslissing zijn inzake de gezondheid.

Volgens Brugs burgemeester Dirk De Fauw (CD&V) is die opening van de Vlaamse regering een stap in de goede richting. De West-Vlaamse burgemeesters mogen zelf ook deskundigen aanstellen om de ondergrondse piste verder te onderzoeken. Zo moeten alle opties in alle objectiviteit bekeken worden. "Stel dat ondergronds dan toch niet haalbaar lijkt, moeten we daar vrede mee nemen", zei De Fauw.

Wisselstroom

Ter voorbereiding van de top met de Vlaamse regering - zowel de vice's Crevits (CD&V), Weyts (N-VA) en Somers (Open VLD) als bevoegd minister Demir (N-VA) waren aanwezig - nodigden de burgerplatformen de betrokken burgemeesters uit om een presentatie van onderzoeker Filip Vanaeken bij te wonen. Rode draad doorheen die presentatie was de keuze tussen een bovengrondse doorstart of een herstart met een ondergrondse lijn op gelijkstroom. De burgerplatformen vrezen voor gezondheidsrisico’s van een bovengrondse lijn en pleiten ondertussen al drie jaar voor die laatste optie. Volgens netbeheerder Elia staan echter veel technische beperkingen in de weg van die optie. Het zou minder stabiel zijn, duurder uitvallen en (veel) langer duren.

“Het kan wel, maar het is nooit ernstig onderzocht”, aldus de burgerplatformen. “Kiezen voor bovengronds op wisselstroom wegens hoogdringendheid van het project is geen optie. Juridische procedures zullen het project zodanig vertragen dat het uiteindelijk minder tijd zal kosten om Ventilus ondergronds op gelijkstroom aan te leggen.

Volgende fase: november

Jambon bevestigde wel dat de vooropgestelde planning niet in het gedrang mag komen. De volgende fase is dat er in november een nieuwe nota naar de Vlaamse regering gaat. Ook over een mogelijke jarenlange, procedureslag voor de rechtbanken sprak de Minister-President zich uit: “We leven in een rechtsstaat en de tegenstanders hebben het recht om dat te doen. Als we de lokale besturen meekrijgen in onze conclusie, dan zal dat het draagvlak ook vergroten. Je kunt natuurlijk niet uitsluiten dat er een rechtszaak komt.”

Bron: Focus-WTV / HLN

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek