header.home link

Colruyt krijgt vergunningen voor zeeboerderij

10 december 2020

Colruyt Group kan van start gaan met de zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort. De groep heeft daarvoor onlangs de nodige vergunningen verworven. In de zeeboerderij wil Colruyt in de eerste fase Belgische mosselen kweken. Later wil het ook oesters en zeewier kweken. De groep verwacht ten vroegste in het najaar van 2022 een eerste beperkte mosseloogst. De stad Nieuwpoort, die in oktober nog naar de Raad van State trok, verzet zich ook tegen deze vergunning.

Lees meer over:
zeeboerderij-colruyt-mossel

Colruyt heeft de gebruiks- en milieuvergunning voor de projectzone C gekregen in de Noordzee. Zone C, beter gekend als de Westdiepzone, ligt op vijf kilometer voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde.

Colruyt Group vroeg in april 2020 de nodige vergunningen aan om er in een eerste fase Belgische mosselen en later ook oesters en zeewier te kweken. Met de vergunningen op zak zoekt de groep nu naar partners voor de installatie en het onderhoud van de mossellijnen, de kweek en oogst van de mosselen, en de verwerking en verpakking ervan.

Momenteel wordt het ontwerp van de installatie gefinaliseerd. In de eerste helft van 2021 moet het ontwerp klaar zijn en wil Colruyt met experten rond de tafel zitten. “Liefst lokale, Belgische partners”, vertelt Stefan Goethaert, directeur kwaliteit en productie bij Colruyt Group. “Zo kunnen we bijdragen tot de lokale werkgelegenheid en innovatie in de Belgische aquacultuur- en voedingssector.” In de tweede helft van 2021 wil de groep de eerste mossellijnen installeren.

zeeboerderij-colruyt

In de eerste fase zal een kwart van de oppervlakte van de zone C worden benut. Daar komen een 50-tal mossellijnen die zo'n 250 ton mosselen zullen opleveren. Dat moet in het najaar van 2022 een eerste, beperkte mosseloogst opleveren. De groep mikt op 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in al haar winkels.

Colruyt heeft met de zeeboerderij een uniek project te pakken, zo zegt de groep. "Op een dergelijke schaal mosselen, oesters en zeewier kweken in de Noordzee is nog niet eerder gedaan. We weten ook dat dit niet evident zal zijn gezien de ruwe condities en de stroming in de Belgische Noordzee. Daarom gaan we stap voor stap te werk", aldus Goethaert.

We blijven bij ons standpunt: deze locatie is heel slecht, voor de visserij, de kleinzeilerij en voor ons toerisme

Geert Vanden Broucke (CD&V) - Burgemeester Nieuwpoort

“Kleine oorlog”

De stad Nieuwpoort verzet zich tegen de komst van de zeeboerderij en trok in oktober nog naar de Raad van State. Volgens de kuststad is de zone waar de zeeboerderij gepland staat niet geschikt voor een permanente constructie van die omvang. “Er is voor de visserij één essentiële vraag: laat voldoende ruimte. Dat is hier niet gerespecteerd", zei Nieuwpoorts schepen voor Visserij Kris Vandecasteele (CD&V) toen.

Ook tegen de milieuvergunning zal de stad zich verzetten. “We hebben de nodige advocaten onder de arm genomen”, vertelt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) aan de Krant van West-Vlaanderen. “We blijven bij ons standpunt: deze locatie is heel slecht, voor de visserij en voor ons toerisme. Ook al staat de visserij maar voor 200 arbeidsplaatsen in Nieuwpoort, de vers aangevoerde vis is voor ons toerisme superbelangrijk. Ook voor de veiligheid is het een heel slechte zaak. Voor de kleinzeilerij is de zeeboerderij levensgevaarlijk. Samen met de zeilclubs zullen wij binnenkort enkele veiligheidsvoorstellen formuleren, onder meer om altijd een bemande boot ter plaatse te hebben. Eigenlijk maakt dat de zeeboerderij onhaalbaar.”

“Er is geen draagvlak voor dit project. Ik sprak vanochtend nog met enkele vissers en hun gezichten spraken boekdelen. Het zal een kleine oorlog zijn. Colruyt wil samenwerking, maar ons standpunt is: neen. Of toch op die plaats. Wij stellen een andere locatie voor, verderaf. Maar daar heeft Colruyt geen oren naar. Het is dan moeilijk om een gesprek te hebben.”

Ook het effect op het milieu baart de stad zorgen. "Deze zone zal afgezet worden om zoveel mogelijk winst te maken, waardoor zeedieren, aangetrokken door het voedselaanbod, verstrikt zullen geraken en zullen sterven”, klinkt het. De zone is ook een beschermingszone voor zeevogels.

Coluryt van zijn kant gelooft nochtans dat de kweek van schelpdieren en zeewier een positieve invloed zal hebben op de waterkwaliteit en de biodiversiteit op en rond de kweekinfrastructuur. “De impact op het milieu en de omgeving zal de komende jaren goed gemonitord worden. Daarover brengen we dan ook verslag uit aan een evaluatiecomité dat bestaat uit verschillende actoren zoals overheidsdiensten en de wetenschappelijke dienst BMM die instaat voor het beheer van het mariene milieu in onze Noordzee”, luidt het bij de supermarktketen.

Colruyt benadrukt dat ze blijft inzetten op constructief overleg met alle betrokkenen zoals lokale besturen, havens, de visserij en de pleziervaart.

Bron: Krant van West-Vlaandere / Belga / Eigen veslaggeving

Beeld: Coluyt Group

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek