header.home link

Alles of niets voor BFV-telers in BelOrta-integratie

24 februari 2023

75 procent van de BFV-telers moet kiezen voor BelOrta of de zogenaamde integratie gaat niet door. Deze voorwaarde heeft het bestuur van BelOrta op tafel gelegd. De voorbije dagen vond een serie vergaderingen plaats waar de telers geïnformeerd werden over de voorwaarden, rechten en plichten om coöperant van BelOrta te worden. Als de deal niet doorgaat, moet de Belgische Fruitveiling op eigen kracht verder. De markt van hardfruit is niet rooskleurig op dit moment waardoor de veiling zware financiële tijden doormaakt. “Samengaan in een grote coöperatieve is de beste optie voor de hele sector.”

Lees meer over:

“Samen staan we sterker.” Dat was de slagzin waarmee BelOrta deze week de BFV-telers heeft willen overtuigen om zich bij hen aan te sluiten. Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat BelOrta en BFV plannen hadden om “te integreren”, zoals zij dat noemen. Indien de deal doorgaat, moet de integratie nog door verschillende instanties goedgekeurd worden, maar beide veilingen verwachten hier geen problemen voor. Het plan is om op 1 juni met de geïntegreerde veiling van start te gaan.

Er rest alleen nog een belangrijke voorwaarde om als geïntegreerde veiling verder te kunnen gaan: een akkoord met 75 procent van de telers om BelOrta-coöperant willen worden. Deze week vonden in Sint-Truiden, Glabbeek en Vrasene verschillende vergaderingen plaats waarin BelOrta de lusten en de lasten van een aansluiting op een rijtje zette. Hier heeft BelOrta ook de voorwaarde op tafel gelegd dat minimaal 75 procent van de telers moet intekenen voor 31 maart.

75 procent of niet

“Wij hebben een meerjarenplan opgesteld met investeringen en desinvesteringen voor de geïntegreerde coöperatie”, verklaart BelOrta-directeur Philippe Appeltans, die aangeeft dat de vestigingen van BFV in Sint-Truiden, Vrasene en Glabbeek opgenomen worden in het logistiek-operationele apparaat van BelOrta. “Dat plan is gebaseerd op minimaal 75 procent van de BFV-leden die overstappen. Zijn het er minder dan klopt het financiële plaatje niet meer.”

S-DSC02063-Philippe Appeltans

Een belangrijk onderdeel van het voorstel is de overname van de aandelen van de BFV-telers die de voorbije jaren aan kapitaalopbouw hebben gedaan. Dat bedrag varieert van bedrijf tot bedrijf en hangt af van verschillende factoren, maar zou ergens tussen de 25.000 en 50.000 euro liggen. “Wij zullen dat bedrag uitbetalen aan bedrijven die intekenen, vermits de 75 procent gehaald wordt”, vertelt Appeltans. De betaling zal in schijven verlopen, 2/7de in het eerste jaar en 1/7de in de daarop volgende jaren.

Telers die hun bedrijf in de toekomst stopzetten waarvan hun areaal voor 75 procent wordt overgenomen door de toekomstige BelOrta-coöperatie en/of gerooid zal worden, zullen ook hun resterend saldo uitbetaald krijgen. Dat geldt niet voor bedrijven die niet instappen. Deze bedrijven zien hun kapitaalsopbouw in rook opgaan. Als de 75 procent niet gehaald wordt en de integratie niet doorgaat, raakt de toekomst van de fruitteelt in Vlaanderen in het ongewisse. Meerdere telers wijzen op de precaire financiële situatie van BFV en suggereren dat de veiling “feitelijk failliet" is. Een faillissement van BFV en het niet-doorgaan van de integratie met BelOrta zou leiden tot een fragmentatie van de markt en kan de prijs nog meer drukken.

Zware financiële tijden

BFV beaamt bij monde van algemeen directeur Marc Grauwels dat het financieel zware tijden zijn. “Maar we zijn niet failliet. En we doen er alles aan om de continuïteit te verzekeren", aldus Grauwels. De veiling verkocht het voorbije jaar twee vastgoedprojecten en kan eventueel extra vastgoed desinvesteren.

“Maar los van de financiële situatie van BFV is een samengaan van fruittelers essentieel voor de sector”, zegt Grauwels, die de moeilijke marktsituatie van het moment aanhaalt. Vooral in de appelteelt worden grote verliezen geleden. Ook het gebrek aan opvolging is volgens hem een aandachtspunt. “Over 15 jaar zullen hierdoor veel minder fruitbedrijven aanwezig zijn in Vlaanderen waardoor bundeling van onze krachten belangrijk is.”

Los van de financiële situatie van BFV is een samengaan van fruittelers  essentieel voor de sector

Marc Grauwels - Directeur BFV

Zowel Grauwels als Appeltans houden een goed gevoel over aan de vergaderingen. “De opkomst was groot en ik heb de indruk dat veel telers mee zijn met onze plannen.” Hij schat dat er 300 telers aanwezig waren. De resterende telers krijgen op 7 maart nog de kans om op een gemeenschappelijke vergadering in Sint-Truiden de plannen te horen. “En er is ook ruimte voor individuele gesprekken”, vertelt Appeltans.

Individuele gesprekken

In deze individuele gesprekken zal ongetwijfeld de leverplicht langskomen. De BFV-fruittelers zullen net zoals de telers van BelOrta leverplicht hebben voor de volledige productie. “We maken met elkaar een afspraak. We zijn sterk door samen de markt te betreden. Dan is het natuurlijk niet logisch dat iemand zijn fruit eigenhandig vermarkt en zo een concurrent wordt van de coöperatie”, verklaart Appeltans die aangeeft dat er een uitzondering is voor korteketenverkoop. In dat geval mag 25 procent van het volume voor eigen verkoop ingezet worden.“

Een incentive voor het naleven van de leverplicht zit onder andere in de gespreide uitbetaling van het opgebouwde kapitaal. Niet alleen wil BelOrta met deze leverplicht interne concurrentie op de markt uitsluiten, tevens wil men hiermee de ontvangst van GMO-gelden (Europese subsidie gemeenschappelijke marktordening, red.) zeker stellen. Het voldoen aan de leverplicht door de telers is één van de voorwaarde voor de uitbetaling van deze Europese gelden.

Uitgelicht
Wel of niet... De leden van de Belgische Fruitveiling (BFV) beslissen de komende tijd of zij zich bij BelOrta willen aansluiten of op eigen houtje verder gaan. Deze week krijg...
21 februari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek