header.home link

Actimel rijft Carbon Neutral Footprint-certificaat binnen

1 april 2022

Actimel, het bekende ontbijtdrankje van de Franse zuivelfabrikant Danone, heeft in zijn streven naar koolstofneutraliteit het 'Carbon Neutral Footprint'-certificaat verkregen. Danone zal bovendien het voedingssupplement Bovaer introduceren bij de melkkoeien om de methaanuitstoot te reduceren.

Lees meer over:
danoneactimel-1250

Het zuivelbedrijf is erin geslaagd de productiecyclus zo goed als volledig koolstofneutraal te laten gebeuren. Vlaams minister voor Landbouw en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) kwam donderdag een kijkje nemen op de Belgische hoofdzetel van Danone in Rotselaar. 

Het 'Carbon Neutral Footprint'-certificaat gaat uit van de organisatie Carbon Trust, een onafhankelijk wereldwijd adviesbureau voor duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Het bureau geeft het certificaat aan Danone vanwege zijn inspanningen om koolstofneutraliteit te bereiken. 

Zo wordt het Actimel-drankje geproduceerd met melk van boerderijen die zich in een straal van 70 kilometer bevinden rond de fabriek in Rotselaar, om de voetafdruk van het transport te verminderen. De verpakking van het Actimel-flesje en het karton errond zijn 100 procent recycleerbaar. Het gewicht van het flesje is in de laatste twintig jaar gehalveerd van 11 gram tot 5,35 gram, wat gezorgd heeft voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.

danonefabriekrotselaar-1250

Omdat het zuivelproduct zelf niet voor 100 procent zonder koolstof geproduceerd kan worden, compenseert Danone de resterende koolstofemissies via grootschalige projecten wereldwijd. Zo draagt het bedrijf bij aan het herstel van 10.000 hectare mangroves in Senegal. Dankzij de compensaties garandeert Danone dat het Actimel volledig koolstofneutraal kan produceren. 

Nieuw dieet, minder methaan

Om in de toekomst nog minder koolstof uit te stoten in het volledige productieproces, stimuleert Danone zijn melkveehouders om het voedingssupplement Bovaer, ontwikkeld door speciaalchemiebedrijf DSM, te gebruiken. Bovaer wordt verwerkt in veevoeder en maakt dat koeien minder methaan uitstoten. Gemiddeld gaat het om een daling van 20 tot 40 procent minder methaan per koe. In Nederland loopt momenteel een proefproject bij zo’n 200 melkveehouders en vanaf mei 2022 komt Bovaer normaal gezien op de Europese markt. 

Boeren die veevoeder met het Bovaer-supplement toedienen aan hun koeien, kunnen rekenen op een premie van de Vlaamse overheid. Via de pre-ecoregelingen kan er een premie van 15 euro per koe per jaar worden toegekend. Gemiddeld spaart een boer zo 30 tot 33 procent van de aankoopkosten van het Bovaer-supplement uit. In totaal trekt van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) een miljoen euro uit voor landbouwers die methaanreducerend veevoeder inzetten. 

danonebovaermelkveemelkkoevoeder-1250

"De strijd tegen methaanuitstoot is een erg belangrijke uitdaging voor de toekomst. Dit supplement getuige van een knap staaltje onderzoek dat mee het verschil kan maken voor ons klimaat", zei minister Crevits tijdens haar bezoek. "Dat een bedrijf als Danone mee aan de kar trekt om methaanreducerend veevoeder te gebruiken, is een uniek moment in de geschiedenis."

Verder ondersteunt Danone nog een aantal andere initiatieven zoals het omzetten van koemest in hernieuwbare energie via biovergisters. Dit jaar zal het zuivelbedrijf enkele bodemstalen nemen van percelen die groter zijn dan een halve hectare, en dat vier jaar later herhalen. Bedoeling is om de koolstofopslag te meten. “In samenwerking met de Bodemkundige Dienst België willen we begrijpen waarom bepaalde percelen beter koolstof capteren dan andere”, klinkt het. Meer dan 50 melkveehouders van Danone doen mee aan dit project.

Uitgelicht
Zowat tweehonderd Nederlandse melkveebedrijven doen mee aan een proef waarbij koeien een voedingssupplement toegediend krijgen waardoor ze minder winden en boeren laten. Het v...
24 maart 2022 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek