header.home link

Actieplan moet paardenhouderij stimulansen geven

16 februari 2009
Een actieplan met 6 hefbomen en 16 concrete acties moet de paardenhouderij in Vlaanderen de nodige zuurstof geven om zich de komende jaren verder te ontwikkelen. Er gaat ook 300.000 euro naar de oprichting van een paardenloket dat zal fungeren als aanspreekpunt voor de sector. Dat staat in het Actieplan voor de Paardenhouderij dat minister-president Kris Peeters maandag voorstelde in Sint-Niklaas.
Lees meer over:

Het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij moet de sector in Vlaanderen de nodige zuurstof geven om zich de komende jaren verder te ontwikkelen. Er gaat ook 300.000 euro naar de oprichting van het Vlaams paardenloket dat zal fungeren als aanspreekpunt voor de paardensector.

In de loop van 2008 nam minister Peeters, die ook bevoegd is voor plattelandsbeleid, het initiatief om tijdens zeven dialoogdagen de toekomst van de paardensector in onze regio te bespreken. “De paardenhouderij is de jongste jaren in Vlaanderen zeer sterk gegroeid. Naar schatting zijn er 150.000 paarden aanwezig. En ook economisch is de sector niet te verwaarlozen. De paardensector is in Vlaanderen goed voor 215 miljoen euro toegevoegde waarde”, aldus de minister.

In het actieplan worden de knelpunten in de sector opgespoord en oplossingen geformuleerd aan de hand van hefbomen. Een eerste hefboom heeft tot doel om de paardenwereld in kaart te brengen, enerzijds door een overzicht op te maken van alle spelers in de sector, anderzijds door een ‘ABC van de paardenwereld’ samen te stellen. “Er bestaan heel wat termen die vaak verschillend worden gebruikt, met alle gevolgen van dien. Vooral op het vlak van ruimtelijke ordening kan dit voor problemen zorgen”, legde Peeters uit.

Daarnaast wil het actieplan door middel van vorming en opleiding de professionalisering in de sector bevorderen. Zo wil men de bestaande opleidingen waar nodig, bijsturen en nieuwe opleidingen opstarten als daar vraag naar is. Een derde hefboom is erop gericht om de informatie over de paardenhouderij te verzamelen om zo de paardenhouders te informeren en sensibiliseren. “Zo hebben we net twee nieuwe brochures voor de paardensector uitgewerkt, eentje met betrekking tot de problematiek van de milieuvergunningen en een ander over het mestdecreet”, luidde het. “Ook over de bestaande subsidiemogelijkheden voor de sector willen we meer communiceren”.

Vanuit de sector was er ook een duidelijke vraag om meer betrokken te worden bij overleg met de diverse overheden. Minister Peeters beloofde dan ook dat er verder afspraken zullen gemaakt worden met de diverse overheidsdiensten over bijvoorbeeld de uitbouw van toeristische en recreatieve infrastructuur, over stedenbouwkundige problemen, dierenwelzijn,…

In dat kader zal er ook gestreefd worden naar meer vereenvoudiging en transparantie van de regelgeving. “De paardensector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. De sector is sterk verwant met landbouw, sport, ruimtelijke ordening,… Bij het uitwerken van wetgeving is in het verleden te weinig rekening gehouden met deze eigenheid van de sector. Daardoor ontbreekt soms de nodige transparantie en bovendien moet bepaalde wetgeving dringend geactualiseerd worden”, klonk het.

Tot slot wil het actieplan ook zorgen voor een structurele ondersteuning voor de paardenhouderij. Zo zal er een Vlaams paardenloket worden opgericht dat als aanspreekpunt zal dienen. Daarnaast werkt de administratie ook aan concrete maatregelen binnen het Programma voor Plattelandsontwikkeling waardoor het mogelijk wordt projecten in te dienen die de paardenhouderij stimuleren. “Ik ben ervan overtuigd dat de paardensector zich op die manier verder kan ontwikkelen op een manier die bijdraagt tot een duurzaam, vitaal en kwalitatief platteland”, stelde Peeters.

De paardensector maakte van de gelegenheid gebruik om de eerste ‘Vlaamse paardenambassadeur’ bekend te maken. Deze titel zal elk jaar worden uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de sector. Voor de eerste editie viel de eer te beurt aan Yolande Wauters, de organisator van de Kerstjumping in Mechelen. “Al 28 jaar slaagt zij erin om de nationale en internationale top van de paardensport naar Vlaanderen te halen”, argumenteerde de jury.
 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek