header.home link
Dossier

Ggo's

De afkorting ggo staat voor ‘genetisch gewijzigde organisme’. Ggo’s zijn organismen (planten, dieren, bacteriën, virussen …) waarvan het genetisch materiaal, het DNA, op een niet-natuurlijke manier werd gewijzigd aan de hand van biotechnologische laboratoriumtechnieken. Die wijzigingen worden uitgevoerd met het oog op het verbeteren van één of meerdere eigenschappen van dit organisme. Ggo’s worden gebruikt in heel wat medische en industriële toepassingen, maar in de landbouwcontext gaat het over genetisch gemodificeerde gewassen.

0

26 Aantal landen waar ggo’s geteeld worden

0

4 Landen in de EU waar MON810 maïs wordt geteeld (Tsjechië, Portugal, Spanje, Slovakije)

0

75 Miljoen hectare ggo akkers in Amerika (wereldwijd het grootste areaal ggo’s)

Ggo’s in Europa

In 1990 werd de Europese richtlijn inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu gepubliceerd. Daarmee legde Europa de regels vast voor een verantwoord gebruik van ggo’s in teelt en voeding. In 2001 kreeg die richtlijn een update. Ggo’s worden pas tot de markt toegelaten na een veiligheidsanalyse door de European Food Safety Authority (EFSA) en na een stemming in een comité met vertegenwoordigers van de Europese lidstaten. Als een ggo op de markt komt, legt die richtlijn ook verschillende etiketteringsvereisten op.

In 2018 besliste het Europees hof van Justitie dat ook de nieuwe CRISPR/Cas9 techniek om DNA aan te passen onder die richtlijn van 2001 valt. Dat betekent dat ook die gewassen onderworpen moeten worden aan dezelfde test- en etiketteringsvereisten als andere ggo's. Het Hof van Justitie maakt wel een uitzondering voor oudere mutagenese-technieken, met name toepassingen die bewezen hebben veilig te zijn. Maar ook daar staat het de lidstaten vrij de toepassing van de ggo-richtlijn op te leggen.

Momenteel zijn in de Europese Unie genetische gemodificeerde variëteiten toegelaten voor maïs, soja, koolzaad, katoen en suikerbiet. Die toelating slaat wel enkel op invoer, verwerking en gebruik in voeding voor mens en/of dier. In de EU slechts is er slechts één ggo-variëteit toegelaten voor commerciële teelt: maïs MON 810. Er zijn tot op heden geen genetisch gemodificeerde dieren toegelaten in de EU.

Duik dieper

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek