header.home link

Protest tegen soepelere regels voor nieuwe gentechnieken

9 februari 2023

Verschillende ngo's zijn deze week samengekomen voor het Europees Parlement in Brussel om er een petitie te overhandigen tegen een deregulering van nieuwe genbewerkingstechnieken zoals CRISPR/Cas9. De petitie werd ondertekend door 42 organisaties uit verschillende Europese lidstaten.

Een zestigtal mensen van diverse ngo’s, zoals Slow Food Europe en Nature et Progrès Belgique, waren aanwezig tijdens de actie. Ze overhandigden hun petitie met 420.000 handtekeningen tegen de deregulering van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Er werd onder meer gepleit voor etikettering van voedingsmiddelen met ggo's en een strikte controle van de mogelijke gevolgen op volksgezondheid en milieu.

Sinds het arrest van het Europees Hof van Justitie in 2018 blijft het debat tussen de voor- en tegenstanders van ggo’s woeden. In dat arrest besliste het Europees Hof van Justitie dat nieuwe genbewerkingstechnieken onder de strenge ggo-wetgeving van 2001 vallen. De Green Deal en de Farm-To-Fork-strategie zetten de deur op een kier voor de Europese Commissie om de omstreden regelgeving rond ggo's te herzien. Tegenstanders van deze gentechnieken, waaronder veel ngo’s en milieuorganisaties, trekken daardoor aan de alarmbel. Zij hameren op het argument dat de veiligheid van de technieken nog steeds niet gegarandeerd is.

Ggo’s in Europa

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2018 stelt dat de recente technieken zoals CRISPR/Cas9 ook onder de bestaande ggo-wetgeving van 2001 vallen. René Custers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie legt uit: "Technisch wordt er wel onderscheid gemaakt in de regelgeving tussen verschillende vormen van genetische mutaties. De mutaties die via straling of chemische stoffen verkregen worden zijn uitgezonderd van de bepalingen van de ggo-wetgeving. Terwijl precieze mutaties, aangebracht met technieken zoals CRISPR niet van de ggo-wetgeving uitgezonderd zijn. Met als gevolg dat eenzelfde mutatie, maar verkregen met behulp van verschillende technieken, verschillend wordt behandeld door de wetgever. Het is vooral dit laatste waar veel wetenschappers op wijzen en wat de aanleiding voor de Europese Commissie vormt om met nieuwe regels te gaan komen."

Ngo’s willen nieuwe genetische technologie onder de ggo-regelgeving te houden. Eric Gall, beleidsmedeweker van biokoepelorganisatie IFOAM Organics Europe, liet in 2021 in een open brief nog weten dat hij geen wetenschappelijke of juridische reden ziet om de nieuwe gentechnieken uit te sluiten van risicoanalyse, traceerbaarheid en labeling. "Het gebruik van genetische technologie op planten en dieren, en hun verspreiding in de omgeving en voedselketen, kan verstrekkende gevolgen hebben en moet dus gewoon gereguleerd blijven.”

Uitgelicht
Door middel van de CRISPR/Cas9-technologie zijn onderzoekers van ILVO en VIB erin geslaagd om alleen die genen uit te schakelen die de aanmaak van bitterstoffen in planten aan...
31 januari 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek