header.home link

VLIF-waarborg voor overbruggingskredieten fruittelers

6 juni 2019
Eind april werd de fruitsector door federaal landbouwminister Denis Ducarme officieel erkend als sector in crisis, wat ademruimte creëerde via de sociale bijdragen. De Vlaamse overheid voorziet via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in een tijdelijke waarborgregeling voor telers die een overbruggingskrediet nodig hebben om al hun facturen te kunnen betalen. Bedrijfsleiders kunnen tot midden volgende maand een aanvraag indienen. De hulp is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk in geldnood verkeren, niet voor degene die structureel in moeilijkheden zitten.
Lees meer over:

Eind april werd de fruitsector door federaal landbouwminister Denis Ducarme officieel erkend als sector in crisis, wat ademruimte creëerde via de sociale bijdragen. De Vlaamse overheid voorziet via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in een tijdelijke waarborgregeling voor telers die een overbruggingskrediet nodig hebben om al hun facturen te kunnen betalen. Bedrijfsleiders kunnen tot midden volgende maand een aanvraag indienen. De hulp is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk in geldnood verkeren, niet voor degene die structureel in moeilijkheden zitten.

De crisis slaat in de fruitsector zo hard toe dat ook bedrijven die niet structureel in moeilijkheden verkeren ondertussen hun operationele kosten niet meer de baas zijn. Daarom werkte het Departement Landbouw en Visserij een waarborgregeling uit voor overbruggingskredieten. De doelgroep zijn gespecialiseerde fruitbedrijven, waarvan de bedrijfsleiders niet aan stoppen denken maar even niet meer weten hoe ze dit seizoen alle inkomende facturen moeten betalen. Het krediet is dan ook bedoeld voor operationele kosten en heeft een maximale looptijd van zeven jaar.

De waarborg die via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan de banken wordt verstrekt, bedraagt hoogstens 80 procent van het aanvaarde kredietbedrag gedurende maximaal drie jaar. Het brutobedrag van de waarborg mag niet hoger oplopen dan 20.000 euro per jaar. De aanvraag gebeurt met tussenkomst van een erkende kredietinstelling en voorziet in een financiële analyse van het fruitbedrijf met daarbij een overzicht van het tijdelijk liquiditeitstekort en een overzicht van de jaarlijkse operationele kosten.

Fruittelers die nood hebben aan een overbruggingskrediet dienen de VLIF-waarborg ten laatste op 15 juli aan te vragen. Een tweede tegemoetkoming vanuit de Vlaamse overheid richting de fruitsector is de prioritaire afhandeling van droogtedossiers van fruittelers die een beroep deden op het Landbouwrampenfonds. De uitbetaling zou eind augustus gebeuren.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek