header.home link

Vlaanderen vervijfvoudigt bebossingstempo

19 maart 2021

In de aanloop van ‘Internationale Dag van het Bos’ op 21 maart maakt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir een stand van zaken op voor de bosuitbreidingsplannen richting 4.000 ha extra bos eind 2024. Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60ha extra bos bijkwam, heeft Vlaanderen amper 9 maanden na de lancering het bosuitbreidingsplan het bebossingstempo alvast vervijfvoudigd. “We zijn vertrokken en zullen in 2023 op kruissnelheid komen”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “De komende jaren moet het tempo nog verder stijgen.”

Lees meer over:

Meer bos voor Vlaanderen: 4.000 ha tegen eind 2024. Dat is de essentie van het bosuitbreidingsplan dat Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir halverwege 2020 voorstelde samen met een grote groep natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, private eigenaars, Landelijk Vlaanderen en jeugdbewegingen.

“Met een ongezien grote Bosalliantie achter dezelfde doelstelling, een ongezien grote mobilisatie van 140 miljoen euro, een transparante bosteller én bovenal samenwerking willen we samen 20 keer Monaco bebossen in Vlaanderen”, zei Demir bij de voorstelling van het plan in het Hallerbos. 9 maanden later maakt ze naar aanleiding van Wereldbosdag een eerste stand van zaken op.

bebossingstempo-grafiek

Bron: Kabinet Demir

Corona zorgt voor eerste plantseizoen in mineur

Het eerste plantseizoen was voor Demir nochtans eentje in mineur. Door COVID-19 mochten massale publieksevenementen met boomplantingen niet en werd overgeschakeld op eerder kleinschalig of via professionele bedrijven en eigen organisaties. Ook schakelde de minister werkgestraften in om mee te bebossen. Daarnaast moest de publiekscampagne ‘Plant je eigen bos’ noodgedwongen even on hold gezet worden.

Door corona zijn tal van publieke plantacties uitgesteld naar volgend plantseizoen. Toch spreekt de bosteller op www.bosteller.be intussen van 215 ha extra bos. “Wanneer na het volledige plantseizoen alle extra percelen op de bosteller geplaatst zijn, zal dat landen op naar schatting 320ha”, klinkt het. “Sinds het aantreden van deze Vlaamse regering gingen dus al meer bomen de grond in dan in de vorige bestuursperiode.”

Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60ha extra bos bijkwam, kan Vlaanderen zeggen dat ze het bebossingstempo minstens vervijfvoudigd heeft

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

“Dat is alvast een belangrijke, maar noodzakelijke trendbreuk”, reageert minister Demir. “Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60ha extra bos bijkwam, kan Vlaanderen zeggen dat ze het bebossingstempo minstens vervijfvoudigd heeft. 9 maanden na de lancering is dat goed nieuws.”

Bosalliantie steekt alle energie in gronden vinden

Volgens de minister zijn we nog lang niet op kruissnelheid. “Je kan geen extra bos planten zonder voldoende gronden”, zegt Demir. “Het vinden van geschikte percelen voor extra bos is een grote uitdaging en daar steekt de voltallige Bosalliantie haar tijd en energie in. Door intensief hier verder aan te werken kunnen de oppervlaktes voor extra bos de komende plantseizoenen telkens fors zullen oplopen om tegen 2023 op kruissnelheid te komen”.

Vlaanderen toont zich van haar creatiefste kant als het gaat om bebosbare gronden. Zo werd bijna 500ha bebosbare gronden gevonden op voormalige stortplaatsen van lokale besturen en wordt het potentieel van de private stortplaatsen momenteel ook onderzocht. “Ook de natuurorganisaties herleggen hun focus van compensatiebossen voor kappingen uit het verleden naar échte nieuwe bossen”, klinkt het. Voor volgend plantseizoen is intussen ruim 250 hectare gronden aangekocht door de Vlaamse overheid zelf, de terreinbeherende verenigingen, lokale besturen en private eigenaars met het oog op bebossing.

Demir stelde intussen ook twee medewerkers aan om de lokale besturen, die zich engageerden tot de realisatie van 750 ha extra bos, bij de hand te nemen in de zoektocht naar gronden. “De komende periode kunnen elke maand 50 lokale besturen opgezocht worden om hen te helpen om in hun gemeente voor meer bos te zorgen”, aldus de minister. “Ook zal de komende maanden een grote focus komen te liggen op het overtuigen van bedrijven en particulieren.”

De minister wijst er nog op dat de extra bossen op de bosteller effectief gaan om nieuwe bossen, geen compensatiebossen. Die worden op een aparte teller bijgehouden en in tegenstelling tot vroeger wordt voortaan elke hectare compensatiebos ook effectief gecompenseerd.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Provincie Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek