header.home link

Verschillende producten met directe link met ontbossing niet langer welkom in EU

Consumenten zouden in de toekomst geruster moeten zijn dat er nergens ter wereld bossen zijn gesneuveld voor de producten die ze aanschaffen. Dat beoogt een wet tegen ontbossing die het Europees Parlement woensdag in Straatsburg heeft goedgekeurd.

19 april 2023  – Laatste update 19 april 2023 20:46
Lees meer over:

420 miljoen hectare, een oppervlakte groter dan de Europese Unie. Zo veel bos is volgens ramingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties wereldwijd verloren gegaan sinds 1990. Zo'n tien procent daarvan is te wijten aan consumptie in Europa. Palmolie en soja vertegenwoordigen meer dan twee derde hiervan.

Palmolie en soja worden dan ook geviseerd door de nieuwe verordening, net als vee, cacao, koffie, hout en afgeleide producten zoals lederwaren, chocolade en meubelen. Tijdens de onderhandelingen met de lidstaten hebben de parlementsleden ook nog rubber, houtskool, gedrukt papier en een aantal palmoliederivaten aan het lijstje toegevoegd.

ontbossingamazoneregenwoudbrazilie-Greenpeace

Due diligence

Bedrijven die deze producten op de Europese markt willen brengen, moeten nagaan of de productie ervan niet tot ontbossing of bosdegradatie heeft geleid, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Verder moeten de producten voldoen aan wetgeving rond mensenrechten of de bescherming van de inheemse bevolking. Bedrijven moeten dat ook aantonen in een zorgvuldigheidsverklaring (“due diligence). Wie niet aan de verplichtingen voldoet, riskeert boetes tot 4 procent van de jaaromzet.

Voor geen enkel land van oorsprong of product zal een invoerverbod van kracht worden. Wel zal de Europese Commissie een risicobeoordeling van alle landen maken. De autoriteiten zullen vaker controles moeten uitvoeren op producten uit landen met een hoog risico. Jaarlijks moet negen procent van de bedrijven gecontroleerd worden die producten uit deze landen op de markt plaatsen of uitvoeren. Voor die controles moeten onder meer satellietbeelden en DNA-analyses aangewend kunnen worden.    

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) stipt aan dat de verordening niet enkel ontbossing moet bestrijden, maar ook Europese boeren moet beschermen tegen oneerlijke concurrentie. "Vaak zien we met lede ogen aan hoe andere delen van de wereld ontbost worden om goedkoper voedsel te produceren. Dit leidt niet alleen tot een gevaarlijk verlies van biodiversiteit wereldwijd, maar ook tot een ongelijk speelveld voor onze boeren", zegt hij.

De verordening is goedgekeurd met een kamerbrede meerderheid van 552 tegen 44 stemmen bij 43 onthoudingen. Eenmaal ook de lidstaten het compromis bezegeld hebben, krijgen bedrijven 18 maanden tijd om zich in regel te stellen. De Commissie zal intussen evalueren of nog extra producten of ecosystemen aan het lijstje moeten worden toegevoegd.

Sara Matthieu, die voor Groen in het Europees Parlement zetelt, dringt alvast aan op de toevoeging van graslanden en wetlands en ijvert ervoor dat ook de financiële sector verantwoordelijk wordt gemaakt. "De financiële sector is uitgesloten van de wet, onder druk van enkele lidstaten die vooral hun banken willen beschermen", klaagt ze aan. Ze verwijst naar onderzoek van de ngo Disclose, die concludeerde dat Europese banken honderden miljoenen euro's ter beschikking stellen van bedrijven die in verband worden gebracht met ontbossing.

Ondanks Lula’s beloftes blijft ontbossing Amazonewoud toenemen
Uitgelicht
De ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud is nog toegenomen in maart, wat de eerste 100 dagen van de regering-Lula één van de slechtste kwartalen ooit maakt. Dat blijkt u...
11 april 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek