header.home link

Varkenssector ook in 2022 vrijgesteld van bijdrage sanitair fonds

Net zoals in 2021 zullen varkenshouders ook dit jaar geen bijdragen moeten betalen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, of kortweg het sanitair fonds. Dat heeft de federale ministerraad beslist.

4 april 2022  – Laatste update 4 april 2022 14:43
varkenbigzogenzeug-1250

De varkenssector verkeert al een hele tijd in zwaar weer door een “perfecte storm” die er woedt, een situatie waarbij verschillende elementen samenkomen. Naast de coronacrisis, is er immers de Afrikaanse varkenspest, de stijgende prijzen voor energie en diervoeders en de oorlog in Oekraïne.

Deze gebeurtenissen zetten een enorme druk op de sector omdat veel exportmarkten gesloten werden. Sommige markten wachten nog steeds op heropening, ondanks het feit dat België zijn statuut van “vrij van Afrikaanse varkenspest” al teruggekregen heeft. De verspreiding van de varkenspest heeft bovendien voor een verzadiging op de Europese markt gezorgd.

“Alle mogelijke hulp bieden”

Met de maatregel wil de regering de varkenshouders vrijstellen van de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, ook wel het sanitair fonds genoemd. Geschat wordt dat het gaat over een bedrag van 3 miljoen euro.

“Dit moet de sector opnieuw wat zuurstof geven”, zegt federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR). “Begin deze week hebben we al kunnen vaststellen dat onze landbouwers nog extra moeilijkheden ondervinden door het conflict in Oekraïne. Deze crisis komt bovenop de andere crisissen waaraan de varkenssector recent het hoofd moest bieden. Het is dus niet meer dan logisch dat deze vrijstelling er komt. Alle mogelijke hulp moet worden geboden.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek