header.home link

Ook brancheorganisatie PORK.be legt crisisactiepunten op tafel

15 februari 2022

Aanvullend aan het crisisactieplan van ABS en Boerenbond legt ook PORK.be een aantal actiepunten op tafel om de varkenssector uit de crisis te loodsen. “Het lastenboek BePork wordt daarbij een speerpunt”, legt Filip Fontaine, voorzitter van de brancheorganisatie, uit.

Lees meer over:

Tijdens een speciale hoorzitting in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement kwamen niet alleen de landbouworganisaties hun crisisplan voor de varkenssector voorleggen. Als voorzitter van PORK.be was ook Filip Fontaine present om er de vorderingen van de recent opgerichte brancheorganisatie toe te lichten aan de parlementairen.

Op twee fronten werken

Hij wees erop dat een brancheorganisatie eerder de taak heeft om op lange termijn de bakens uit te zetten, maar dat door de aanhoudende crisis in de varkenssector op twee fronten gewerkt moet worden. “Als we aan de korte termijn niets doen, dan is de lange termijn zonder voorwerp”, zo stelde hij, daarmee verwijzend naar de precaire situatie op heel wat varkensbedrijven.

Bij de oprichting van PORK.be hebben de schakels in de Belgische varkensketen (ABS, Boerenbond, BFA en Febev) zich geëngageerd om een aantal doelstellingen te realiseren, zoals het verduurzamen van de sector in het kader van de maatschappelijke verwachtingen, bijvoorbeeld rond stikstof, geur, erfverharding, enz. Ketentransparantie en een beter ketenoverleg, een sterke marktwerking met meerwaardecreatie en vierkantsverwaarding en een robuuster verdienmodel vullen het lijstje van doelstellingen aan.

Volgens voorzitter Fontaine zit de sfeer tussen de ketenpartners goed. “Ik merk dat er respect is. Of we effectief impact gaan hebben, is nog af te wachten, maar de wil bij alle ketenpartners is aanwezig om er geen praatbarak van te maken”, klinkt het.

Het is een opmerkelijk signaal dat alle schakels in de keten de snelle opkoopregeling van varkensbedrijven in functie van de stikstofproblematiek ondersteunen

Filip Fontaine - Voorzitter PORK.be

Sinds de oprichting van de brancheorganisatie begin december hebben er al twee raden van bestuur plaatsgevonden en er zijn twee werkgroepen geïnstalleerd die allebei rond ketenwerking bezig zijn. Die werkgroepen zijn de koppeling aan het maken van de verkoopgegevens van BFA en Febev en de productiegegevens waar de landbouworganisaties over beschikken. “Op die manier kunnen we een monitor ontwikkelen die vraag en aanbod aan elkaar koppelt en de keten transparant maakt”, legt Fontaine uit.

Uitgelicht

Boerenbond en ABS sluiten rangen over aanpak varkenscrisis

nieuws
9 februari 2022 Lees meer

Afbouw varkensstapel als gamechanger

Gezien de grote nood in de varkenssector heeft PORK.be een crisisplan klaar. De eerste twee punten uit dat crisisplan liggen in de lijn met wat de landbouworganisaties hebben voorgesteld in hun crisisactieplan voor de varkenssector: een snelle opkoopregeling van varkensbedrijven in functie van de stikstofproblematiek en steunmaatregelen voor de blijvers.   

“De eerste stap moet je als sector zelf zetten”, vertelt Fontaine. PORK.be gelooft dat het voorstel tot afbouw van de varkensstapel in het kader van stikstof een gamechanger kan zijn. “Wij gaan ervan uit dat dit voorstel het maatschappelijk en politiek bewustzijn over hoe groot deze crisis in de varkenssector op scherp zet. Het toont ook aan dan een sector zelf verantwoordelijkheid kan opnemen door dit soort van maatregelen zelf voor te stellen.”

De PORK.be-voorzitter vindt het een opmerkelijk signaal dat alle schakels in de keten deze gereguleerde afbouw ondersteunen. “Je mag niet vergeten dat zo’n afbouw niet alleen minder varkens betekent, maar ook minder verkoop van varkensvoeder voor de leden van BFA en minder slachtingen voor de slachthuizen”, benadrukt hij.

Onderscheidend vermogen van BePork

Naast deze twee met de landbouworganisaties gedeelde actiepunten schuift de brancheorganisaties voor de varkenssector zelf nog drie actiepunten naar voor, die allemaal gelinkt zijn aan het lastenboek BePork dat beheerd wordt door Belpork. “In de eerste plaats willen we het onderscheidend vermogen van BePork beter gaan gebruiken. Door het lastenboek te gebruiken om productdifferentiatie door te voeren, kunnen we Belgisch varkensvlees een smoel geven”, vertelt Fontaine. Het is de bedoeling om onder meer via ‘top ups’ toegevoegde waarde te gaan creëren. “Extra eisen die niet in het lastenboek zitten, kunnen op die manier geïntegreerd en gecontroleerd worden via BelPork. Voorwaarde is wel dat diegene die om die extra eisen vraagt, er ook extra voor betaalt”, luidt het.

Een ander actiepunt waar PORK.be werk van wil maken, is de eigen markt. “Als ik één ding geleerd heb in mijn commerciële leven, dan is het dat als je er niet in slaagt om op je thuismarkt bovengemiddeld te presteren, het niet lukt om elders in het buitenland, waar de concurrentie veel harder is, wel te gaan scoren”, benadrukt de voorzitter het belang van de thuismarkt.

Hij doet dan ook een uitdrukkelijke oproep naar de retail. “We vragen met aandrang om deel te nemen aan het lastenboek BePork. Vandaag zien we dat retailers maar met mondjesmaat toehappen. Terwijl zij bereid moeten zijn meer te betalen voor de top ups die ze vragen. Ze moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en op zijn minst tijdens de crisis een meerwaarde betalen voor Belgisch varkensvlees”, aldus Fontaine.

logo PORK

Geopolitieke uitspraken

Wat export betreft, kan BePork vooral voor de Europese markt een kwaliteitslabel worden met een onderscheidend vermogen en een vergoeding voor extra eisen en promotie. Dat is minder het geval voor export naar derde landen die volgens de PORK.be-voorzitter belangrijk blijft voor de vierkantsverwaarding van het varken.

“In dat kader is niet alleen economische diplomatie belangrijk, maar ook de politiek moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen als het gaat om geopolitieke uitspraken. Uitspraken over bijvoorbeeld de Oeigoeren hebben wel degelijk impact. Ook de Chinese ambassadeur is op de hoogte van wat er hier in het parlement gezegd wordt”, klinkt het. Om die reden doet de brancheorganisatie een warme oproep aan alle politici om hun woorden te wikken en te wegen. “Want woorden wegen soms zwaarder door dan op het eerste gezicht wordt verwacht”, verwijst Fontaine naar de moeilijke heropening van de Chinese markt voor Belgisch varkensvlees.

Herbekijk de toelichting in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement (vanaf 02:07:00):

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek