header.home link

Meer dagen seizoenarbeid om arbeidstekort en coronaverspreiding tegen te gaan

2 februari 2022

De federale overheid is overeengekomen om het aantal toegestane dagen seizoenarbeid in de tuinbouw uit te breiden naar 100 dagen. Daarmee wordt de uitzonderingsregeling van vorig jaar verlengd. Hiermee wil de overheid de arbeidstekorten in de land- en tuinbouw opvangen, en daarnaast ook het aantal personeelsbewegingen verkleinen om zo het risico van coronabesmetting in te dammen.

Lees meer over:
Peren_Verhelst_2021(2)

Volgens de huidige wetgeving mag een seizoenarbeiders 65 dagen in de tuinbouw werken en 30 dagen in de landbouw. Na de corona-uitbraak, waardoor veel buitenlandse seizoenarbeiders niet in België geraakten, werd dit quotum in 2020 tijdelijk verdubbeld. Ook in 2021 golden uitzonderingsregelingen en mochten seizoenarbeiders 60 dagen in de landbouwsector werken en 100 dagen in de tuinbouw.

De ministerraad is eind vorige week akkoord gegaan om deze uitzonderingsregels ook dit jaar te verlengen. “Het besluit moet nog wel door het parlement worden goedgekeurd, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat gebeuren”, vertelt Chris Botterman, hoofd sociale zaken bij Boerenbond en betrokken bij de gesprekken met overheid en vakbonden over dit onderwerp.

De verschillende partijen waren akkoord met een verlenging om op deze manier het arbeidstekort in de land- en tuinbouw op te vangen. Ook de circulatie van het coronavirus speelt een rol. “Als seizoenarbeiders langer in ons land mogen blijven, zijn er ook minder mensen nodig en is er minder verloop van personeel. Dat is goed om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", vertelt Botterman.

Tweede derde seizoenarbeiders uit Oost-Europa

In de Belgische land- en tuinbouw zijn jaarlijks 66.000 seizoenarbeiders actief, waarbij het gros (65.000) in de tuinbouw. Twee derde van deze seizoenarbeiders komen uit Midden- en Oost-Europa. “Door een verlenging van het aantal werkdagen wordt het voor deze seizoenarbeiders ook aantrekkelijker om naar België te komen”, vertelt Botterman die ziet dat de interesse uit landen als Polen steeds verder afneemt omdat de economie daar op een steeds hoger niveau komt. Dit is één van de redenen waarom er inmiddels ook veelvuldig beroep gedaan wordt op Oekraïners. Vorig jaar werden er ruim 1.700 arbeidskaarten verstrekt aan mensen uit het Slavische land.

De algemene uitbreiding van het aantal dagen seizoenarbeid heeft ook een impact op subsectorele uitzonderingen. Zo kunnen witlooftelers of appel- en perentelers onder bepaalde voorwaarden al langer aanspraak maken op 100-dagenregeling. De invoering van de generieke regeling, zou betekenen dat deze sectoren geen individuele aanvraag hoeven in te dienen.

De bijzondere regeling inzake seizoenarbeid voor de champignonteelt blijft wel bestaan. Ook in deze subsector kunnen de 100 dagen onmiddellijk toegepast worden voor elke seizoenwerknemer, maar moet de werkgever een aanvraag doen om de seizoenregeling te kunnen toepassen gedurende een volledig kalenderjaar in de plaats van slechts 156 kalenderdagen per jaar.

Nederlandse personeelstekorten in Vlaanderen niet gevoeld

Chris Botterman juicht de overheidsbeslissing toe. Het draagt onder andere bij aan het verlichten van de arbeidskrapte in de land- en tuinbouw. Mede hierdoor kampt de Belgische sector niet met problemen zoals in Nederland. Uit een onderzoek van landbouworganisatie LTO is gebleken dat acht op de tien land- en tuinbouwers daar te maken heeft met een acuut arbeidstekort. De organisatie pleit voor een versoepeling van de regels voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. “Deze regels zijn in Vlaanderen sinds vorig jaar soepeler”, vertelt Botterman. “Dat is ook de reden waarom het aantal Oekraïners met een arbeidskaart vorig jaar zo sterk gestegen is.”

De Belgische regering heeft de afgelopen weken nog andere regelgeving (tijdelijk) doorgevoerd om het binnenlandse aanbod van seizoenarbeiders op te krikken. Zo is het onder andere gemakkelijker voor tijdelijke werklozen, gepensioneerden en asielzoekers om op seizoenbasis aan de slag te gaan in de land- en tuintouw.  

Uitgelicht
Voor het eerst worden in de Vlaamse land- en tuinbouw op grote schaal Oekraïners ingezet als arbeidskracht. 1700 mensen uit het ex-Sovjetland vonden dit jaar hun weg naar vers...
10 december 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek