header.home link

Steunpunt Korte Keten tevreden met aanpassingen VLIF-steun

Met de nieuwe regels worden de voorwaarden om VLIF-steun te mogen aanvragen voor landbouwers in de korte keten versoepeld. “Bovendien komen korte keten investeringen in aanmerking voor verhoogde VLIF steun. Dit zijn positieve stimulansen voor deze bedrijfstak in land- en tuinbouw”, stelt Steunpunt Korte Keten.

17 mei 2023  – Laatste update 17 mei 2023 16:35
Lees meer over:

Volgens het Steunpunt worden de drempels om de stap te zetten naar nieuwe en toekomstgerichte verdienmodellen in de land- en tuinbouw met deze regeling verlaagd. “Hiermee zet de overheid een verdere stap in de erkenning van het maatschappelijk belang van de korte keten”, aldus manager Ann Detelder.

Ze wijst op drie aanpassingen die in het oog springen. “Ten eerste volstaat het vanaf nu om een minimale Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van 20.000 euro uit landbouw aan te tonen. Ook de zogenaamde nieuwe boeren moeten bij aanvraag van VLIF-steun bewijzen dat zij dit minimaal inkomen binnen een redelijke termijn na de opstart kunnen realiseren.”

Zogenaamde nieuwe boeren kunnen nu ook met een onderbouwd bedrijfsplan een aanvraagdossier bij VLIF indienen. Dit zal meer nieuwe boeren een extra duwtje in de rug geven en zo de instroom in de sector faciliteren. Wie al landbouwer is, kan de SVC ook bewijzen via de boekhouding

Meer inkomen buiten landbouw

Een tweede versoepeling gaat over de voorwaarden rond de herkomst van het inkomen. “Vroeger mocht slechts 10 procent van het inkomen uit niet-landbouwactiviteiten gehaald worden”, schetst Detelder. “Vanaf nu moet maar minimaal een derde van het inkomen uit landbouwactiviteiten komen. Dankzij deze aanpassing kunnen landbouwondernemers in bijberoep en ondernemingen met een waaier aan verbrede activiteiten nu ook VLIF-steun aanvragen.”

Een korteketenactiviteit is een weloverwogen beslissing binnen het gezin. Vaak stapt de buitenhuiswerkende partner mee in het bedrijf met behoud van het vaste inkomen van een job buitenhuis. Vroeger was dit een reden tot uitsluiting van VLIF-steun omwille van een te hoog inkomen buiten de landbouw. “Dit probleem is gelukkig van de baan. Ondernemers kunnen nu makkelijker groeien in hun korteketenactiviteit en de overstap naar een volledige tewerkstelling op het bedrijf maken na de opstartfase”, klinkt het.

Verhoogde steun

Ook verhoogde VLIF steun is nu mogelijk. “Voor korte keten investeringen is er nu ook verhoogde VLIF-steun van 40 procent mogelijk. Voordien bedroeg deze maximaal 30 procent. Met deze verhoging toont de Vlaamse overheid dat ze de korte keten echt wil stimuleren en uitbouwen.”

Toch ziet Detelder nog een klein minpuntje. “Korteketenondernemers moeten hun investeringen in bijna alle gevallen staven met minstens drie offertes. Voor reguliere landbouwinvesteringen moet dit niet en werkt men met normbedragen. Dit wordt jammer genoeg niet doorgetrokken naar de korte keten.”

E-loket VLIF geopend: meer boeren komen in aanmerking voor steun
Uitgelicht
De eerste aanvraagperiode voor VLIF-productieve investeringssteun is donderdag opengesteld. Door de versoepelde regels komen meer landbouwers, waaronder boeren in bijberoep, i...
12 mei 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek