header.home link

Steunpunt Hoeveproducten wordt Steunpunt Korte Keten

28 mei 2018
Het Steunpunt Hoeveproducten zal voortaan door het leven gaan als Steunpunt Korte Keten. “Na 15 jaar werking hebben we gemerkt dat de vlag de lading niet meer dekt. De diversiteit aan vragen en advies die het steunpunt krijgt en geeft, vragen een verbreding en verdieping van onze werking”, zei KVLV-voorzitster Nik Van Gool tijdens de officiële aftrap van de Week van de Smaak in het Oost-Vlaamse Oostakker. Met meer dan 450 activiteiten in heel Vlaanderen toont de Week van de Korte Keten aan dat rechtstreekse verkoop van producent naar consument ‘booming business’ is.

Het Steunpunt Hoeveproducten zal voortaan door het leven gaan als Steunpunt Korte Keten. “Na 15 jaar werking hebben we gemerkt dat de vlag de lading niet meer dekt. De diversiteit aan vragen en advies die het steunpunt krijgt en geeft, vragen een verbreding en verdieping van onze werking”, zei KVLV-voorzitster Nik Van Gool tijdens de officiële aftrap van de Week van de Smaak in het Oost-Vlaamse Oostakker. Met meer dan 450 activiteiten in heel Vlaanderen toont de Week van de Korte Keten aan dat rechtstreekse verkoop van producent naar consument ‘booming business’ is.

Van 26 mei tot 3 juni gaat de Vlaamse Week van de Korte Keten door. Gestart als West-Vlaams initiatief krijgt deze week voor het eerst in heel Vlaanderen navolging. Op het melkveebedrijf van de familie Ingels-Haeck in Oostakker, dat recent startte met eigen zuivelverwerking op het bedrijf, werd Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege uitgenodigd voor een VIP hoeve-ontbijt om de Week van de Korte Keten officieel op gang te trekken.

Schauvliege gelooft enorm in het concept korte keten, maar ze benadrukt wel dat een landbouwbedrijf altijd zelf de keuze moet kunnen maken: het moet passen in je model van ondernemen en bij je persoonlijkheid als ondernemer. “Maar het is duidelijk dat de korte keten heel wat troeven heeft. Het kan toegevoegde waarde creëren op het bedrijf en bovendien laat het toe dat de consument de producent en het productieproces leert kennen waardoor hij meer respect kan opbrengen voor voedsel. Eigenlijk zijn korte keten-boeren ambassadeurs voor de hele landbouwsector”, stelt de minister.

De korte keten in de landbouw is trending, weet VLAM. Zo kiest vandaag één op vijf Vlaamse gezinnen voor aankopen in de korte keten. Per bezoek wordt gemiddeld 13 euro gespendeerd. In 2017 steeg de omzet op boerenmarkten in Vlaanderen met maar liefst 39 procent, van 7,5 miljoen naar 10,4 miljoen. Volgens VLAM is deze forse groei vooral te verklaren door de opkomst van buurderijen, een mix tussen een boerenmarkt en een webwinkel. Aardappelen, groenten en fruit zijn de belangrijkste producten in de verkoop via de korte keten, maar het assortiment is veel ruimer. Ook eieren, zuivel, vlees, enz. vinden gretig hun aftrek.

Vandaag telt België meer dan 3.000 Belgische land- en tuinbouwers die in meer of mindere mate inzetten op rechtstreekse verkoop van hun producten. Een belangrijke schakel voor land- en tuinbouwers die in de korte keten willen verkopen, is het Steunpunt Hoeveproducten dat 15 jaar geleden werd opgericht binnen KVLV. “We kregen steeds meer vragen van leden-landbouwsters die met hoeveverkoop wilden starten. We besloten in te spelen op wat er leeft bij onze leden en dus werd in 2003 het Steunpunt Hoeveproducten boven de doopvont gehouden”, vertelt voorzitster Van Gool.

Vijftien jaar lang al kunnen alle land- en tuinbouwers bij het steunpunt terecht met vragen over de bestaande wetgeving rond korte keten. Alleen al de laatste drie jaar werden meer dan 1.000 unieke adviesvragen verwerkt. Daarnaast initieerde de organisatie meer dan 75 vormingen rond dit thema en werden de belangen van hoeveproducenten verdedigd op diverse fora. “We merken de laatste tijd dat enkel inzetten op deze dienstverlening onvoldoende is”, vertelt Ann Detelder, die het steunpunt al 15 jaar coördineert. “Startende hoeveproducenten vragen steeds meer om een bredere begeleiding. Daarnaast zijn er ook nieuwe doelgroepen, zoals lokale besturen en verenigingen, die vragen om actieve ondersteuning in het promoten van de korte keten. Ook ondernemers zien een groeimarkt in de niche die lokale voeding is, en willen hun concept graag ergens aftoetsen.”

Met een nieuwe naam en opgefrist logo wil het steunpunt, dat voortaan als Steunpunt Korte Keten door het leven gaat, daar gehoor aan geven. De steunende partners blijven onveranderd. Naast steun van KVLV kan het vernieuwde steunpunt ook blijven rekenen op financiële steun vanuit de Vlaamse overheid. VLAM zorgt dan weer voor de promotie van de korte keten en verzamelt alle adressen van hoeveproducenten op de website www.rechtvanbijdeboer.be.

Meer informatie: Week van de Korte Keten of Steunpunt Korte Keten

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek