header.home link

Sterk gestegen kosten verhogen nood aan liquiditeiten op landbouwbedrijven

In een persbericht vorige week liet Crelan weten dat het zijn professionele klanten wou bijstaan met een flexibele kredietlijn om hen door de energiecrisis te loodsen. VILT legde zijn oor te luister bij Wim Vranken, verantwoordelijke Agro & Business bij Crelan, om te polsen of het ook voor land- en tuinbouwbedrijven een moeilijke winter wordt om te overleven. “Zo’n vaart zal het nog niet lopen”, zegt hij, “maar het is voor bedrijven wel belangrijk om over voldoende liquiditeiten te beschikken om de sterk gestegen kosten te kunnen opvangen.”

7 oktober 2022  – Laatste update 7 oktober 2022 17:28
Lees meer over:

Deze kredietlijn Energie moet volgens het persbericht de professionele klanten van Crelan met een gezonde solvabiliteit de druk op hun cashpositie helpen verlichten. Het gaat om een tijdelijke oplossing waarmee ondernemers een kredietlijn van 12.500 tot 50.000 euro kunnen opnemen gedurende zes maanden aan een sterk gereduceerd tarief. “Met dit aanbod willen we onze professionele klanten het sein geven dat de bank klaarstaat om hen in deze ongeziene energiecrisis effectief bij te staan”, zo klinkt het.

Financieel plan uit balans

Wim Vranken beaamt dat de kredietlijn ook openstaat voor land- en tuinbouwers. Vandaag ziet hij nog geen grote vraag naar extra liquide middelen, maar hij verwacht wel dat die er snel zal komen. “Zeker in de glastuinbouw, daar zien we een terugkeer naar het systeem voor de introductie van de belichte teelt. Dat wil zeggen dat de zomerteelt die niet belicht wordt, stilaan op zijn einde loopt. Normaal wordt dan meteen gestart met de belichte teelt, maar door de hoge energieprijzen wordt dit uitgesteld. De serres blijven leeg om tegen december, januari met de nieuwe teelt te starten die in het voorjaar kan geoogst worden.”

Dat betekent dat ook de inkomsten pas in dat voorjaar binnen komen. Ondertussen worden de glastuinbouwers wel geconfronteerd met sterk gestegen kosten, denk maar aan de energiekosten en ook de personeelskosten wegen extra door. “Gemiddeld bedragen die 20 à 25 procent van de totale werkingskosten van een glastuinbouwbedrijf en zij zijn intussen met zo’n 10 procent gestegen”, aldus Vranken. Dat zorgt volgens hem voor druk op de liquide middelen van het bedrijf.

We vinden het belangrijk om ondernemers de ruimte te geven om een moeilijke periode te overbruggen. Dat brengt rust

Wim Vranken - Verantwoordelijke Agro & Business Crelan

Crelan benadrukt dat niet alleen glastuinbouwbedrijven een probleem kunnen krijgen met liquiditeiten, de kostenstructuur van alle sectoren is gestegen. “Denk bijvoorbeeld aan akkerbouw. Door de dure kunstmest zien de akkerbouwers de kostprijs voor hun teelt plots een stuk omhoog gaan. Hun financieel plan is daarmee uit balans. Want die kosten moeten voorgefinancierd worden. De prijs voor graan en heel wat andere gewassen zijn wel mee gestegen, maar sowieso moeten de maanden tussen zaai en oogst overbrugd worden”, klinkt het.

Belichte teelten onder druk: komende winter wellicht geen Vlaamse tomaten
Uitgelicht
Door de hoge energieprijzen zal er deze winter amper lokale tomatenteelt zijn in Vlaanderen, vreest Boerenbond. De landbouworganisatie waarschuwt voor aanzienlijk jobverlies i...
7 oktober 2022 Lees meer

Ervaring tijdens coronapandemie

Vranken wijst erop dat de bank eenzelfde soort kredietlijn heeft ter beschikking gesteld van haar klanten tijdens de coronapandemie. “We vinden het belangrijk om onze ondernemers de ruimte te geven om verder te kunnen of een moeilijke periode te overbruggen. Dat brengt rust”, stelt hij. Tijdens de coronapandemie is die mogelijkheid volgens hem veelvuldig gebruikt. Vooral de langere looptijd (tot 7 jaar) en de flexibele terugbetalingstermijn zorgden ervoor dat veel ondernemers zo’n lening verkozen boven de leningen die de overheid aanbood.

“We gaan als het ware bedrijf per bedrijf kijken naar welk bedrag er kan ontleend worden aan welke terugbetalingstermijn”, stelt Vranken. Hij wijst erop dat landbouwers die kredietlijn kunnen gebruiken als een soort van omgekeerde spaarboek. “Het geld staat tot hun beschikking. Gebruiken ze het niet, dan betalen ze er een provisioneringskost op. Ontlenen ze wel geld, dan kunnen ze ervoor kiezen om in een bepaalde periode alleen interest te betalen, of zowel interest als kapitaal af te lossen.” Misbruiken vreest de verantwoordelijke Agro & Business bij Crelan niet. “In de land- en tuinbouwsector is meer dan genoeg ondernemerschap aanwezig om hier mee om te gaan”, luidt het.

Bij elke grote crisis vallen er slachtoffers, daar moet je realistisch in zijn

Wim Vranken - Verantwoordelijke Agro & Business Crelan

Faillissementen op komst?

Houdt Crelan rekening met faillissementen? “Bij elke grote crisis vallen er slachtoffers, daar moet je realistisch in zijn”, beseft Vranken. “Maar op dit moment is er nog geen reden tot paniek. Al zijn de gestegen energiekosten voor glastuinbouwbedrijven die geen vast gascontract en die geen warmtekrachtkoppelingsinstallatie hebben, een bijzonder harde noot om te kraken. Dat is gewoon een feit."

Ook de varkenssector heeft het nog steeds bijzonder moeilijk. "De opbrengsten zijn gelukkig toegenomen, maar de liquiditeiten in de sector zijn sterk afgenomen. Sinds de zomer is de gemiddelde voederwinst van een gesloten varkensbedrijf opnieuw kostendekkend, maar over heel 2022 is dit nog steeds niet het geval. De putten die op sommige bedrijven zijn geslagen, zijn bijzonder diep."

Crelan: "Rechtsonzekerheid zorgde in Vlaanderen voor uitstel investeringen"
Uitgelicht
Het stikstofarrest heeft zich in 2021 duidelijk laten voelen in de investeringsbereidheid van de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Crelan. “De rechtso...
10 mei 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek