header.home link

"Over enkele jaren is smart farming gewoon een goede landbouwpraktijk"

6 december 2021

Smart farming moest één van de grote thema’s op Agribex worden. De landbouwbeurs werd helaas afgelast, maar de podcast van Radio Agribex over het thema is nog steeds te beluisteren op de beurswebsite. “Wat nu smart farming heet, zal over enkele jaren gewoon een goede landbouwpraktijk zijn die is ingeburgerd in de sector”, luidt de conclusie van de podcast.

Lees meer over:

Op woensdag zou landbouwbeurs Agribex van start gaan in Brussels Expo, maar daar stak een nieuwe opstoot van het coronvirus een stokje voor. Als alternatief brengt VILT elke dag een kort verslag van de verschillende podcasts die beursorganisator Fedagrim liet maken naar aanleiding van Agribex. Vandaag focussen we op smart farming, een begrip dat meer en meer opgang maakt in de landbouwsector en zich in het Nederlands laat omschrijven als precisielandbouw.

Drie experten werden rond de micro gezet voor een boeiend gesprek over smart farming: professor Wouter Saeys van het Departement Biosystems van de KULeuven en een autoriteit op vlak van precisielandbouw, Rob Baeken, zaakvoerder van Agrotmetius, een bedrijf dat technologie en dienstverlening voor precisielandbouw aanbiedt en Kris Heirbaut, een landbouwer uit Temse die al de eerste stappen op vlak van smart farming heeft gezet.

Juiste plaats, juiste moment, juiste actie

Op de juiste plaats, op het juiste moment de juiste actie ondernemen om planten en dieren nog beter te laten renderen, zo omschrijft professor Saeys smart farming. “Landbouwers worden geconfronteerd met heel veel onzekerheden, denk maar aan weersomstandigheden, ziekten, plagen, enz. Technologie biedt hem of haar extra ogen en oren om daar mee om te gaan. Het helpt hem met andere woorden om op veel grotere schaal even goed te boeren als op kleine schaal. Het helpt om het overzicht te houden”, klinkt het.

Meten, weten en op basis daarvan handelen, zo vat Rob Baeken van Agrometius precisielandbouw op zijn beurt samen. “Het komt erop neer dat een landbouwer zijn akker gaat onderverdelen in vele kleine akkertjes waarop hij de zaai, bemesting, de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, enz. gaat variëren”, legt hij uit. Door met minder input toch een hogere opbrengst halen en tegelijk een lagere milieu-impact realiseren, daar ligt volgens Baeken de sterkte van precisielandbouw.

De onzekerheden op een landbouwbedrijf zijn er zeker. Alles wat ons helpt om daar mee om te gaan, daar staan we voor open

Kris Heirbaut - Landbouwer uit Temse

Investering terugverdienen

Hoe realistisch is een doorbraak van smart farming in Vlaanderen? Die komt er zeker aan, zo menen de drie experts. “De onzekerheden op een landbouwbedrijf zijn niet te miskennen”, vertelt Kris Heirbaut. “Alles wat ons helpt om daar mee om te gaan, daar staan we voor open. Dat dit ook een lagere milieu-impact genereert, is ook een zeer groot voordeel in een tijd dat als draait rond duurzaamheid.” Het feit dat smart farming kan bijdragen aan een hogere opbrengst, zal naar zijn mening eveneens helpen om de boer te overtuigen van deze technieken.

Voorwaarde volgens professor Saeys is wel dat de investeringen in deze precisietechnologie kunnen terugverdiend worden. Baeken erkent dat er een behoorlijke investering nodig om smart farming te kunnen toepassen. “Bovendien is het allemaal relatief nieuwe materie voor een landbouwer die ook niet meteen duidelijk zicht heeft op het rendement. Toch leert de ervaring ons dat landbouwers die ermee starten, er al gauw het voordeel van inzien.” Hij verwijst daarbij naar een bodemscan. “Wanneer de opbrengst één tot twee procent stijgt, is zo’n scan al terugverdiend”, luidt het.

Bovendien komen precisielandbouwtechnieken vanaf volgend jaar in aanmerking voor subsidies nu er pre-ecoregelingen kunnen afgesloten worden. “Dat maakt de kost van zo’n bodemscan bijvoorbeeld nihil”, meent Baeken. Volgens Heirbaut kunnen die subsidies ook eerder kleinschalige bedrijven helpen om mee te stappen in smart farming. Want vandaag blijft een bepaalde schaal inderdaad belangrijk om precisielandbouw toe te passen. “Deze technologie kost geld en die investering moet je kunnen terugverdienen binnen je bedrijfsvoering”, vult Wouter Saeys aan. Hij wijst er evenwel op dat de voordelen niet verengd mogen worden tot het economisch rendement, ook de milieuvoordelen moeten volgens hem meespelen in de afweging van de landbouwer.  

Vandaag blijft een bepaalde schaal belangrijk om precisielandbouw toe te passen. Deze technologie kost geld en die investering met je kunnen terugverdienen

Wouter Saeys - Professor KULeuven

Goede landbouwpraktijken

Baeken is ervan overtuigd dat we intussen een weg zijn ingeslagen die voorlopig nog niet stopt. “Ook is er de trend naar meer bio onder impuls van de Farm-to-Fork-strategie. Technologie zal eveneens helpen om de doelen op dat vlak te bereiken.” Ook Heirbaut is daarvan overtuigd. “Er zijn heel veel goede landbouwpraktijken die nu als normaal beschouwd worden, maar die vroeger een grote verandering inhielden voor de landbouwer. Denk maar aan driftreducerende sproeidoppen of de uitrijperiode voor mest. Nu zijn dat standaard landbouwpraktijken die de landbouwer in zijn bedrijfsvoering heeft geïntegreerd. Dat zal voor smart farming niet anders zijn”, stelt de landbouwer.

Beluister hier de volledige podcast:

Hieronder kan je de andere podcasts van Radio Agribex terugvinden:

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek