header.home link

Milcobel moet scheidingsaandeel van 40 uittreders meteen terugbetalen

25 november 2022

40 ex-leden van Milcobel, die in maart en april 2021 hun opzeg gaven, net voordat de zuivelorganisatie een gespreide uitbetaling van het scheidingsaandeel implementeerde, krijgen hun aandeel toch integraal uitbetaald. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Dendermonde bevestigd in haar vonnis van 18 november. 10 andere ex-leden, die opzegden in mei en juni 2021, vallen wel onder de nieuwe regeling en krijgen hun scheidingsaandeel gespreid over 5 jaar terugbetaald.

Lees meer over:

Op 15 juni 2021 heeft zuivelcoöperatie Milcobel een nieuw systeem ingevoerd waarbij het scheidingsaandeel van uittreders gespreid over 5 jaar terugbetaald wordt in plaats van in 1 keer. In de maanden die aan de implementatie van het systeem vooraf gingen, hadden verschillende leden-leveraars hun opzeg gegeven. Dat deden ze uit onvrede met de gang van zaken. De zuivelcoöperatie verkeerde in die periode immers in zwaar weer en betaalde een lagere melkprijs dan haar concurrenten.

De vraag stelde zich of de uittreders nog onder het oude terugbetalingssysteem vielen of als de gespreide betaling over 5 jaar al van toepassing was. De kwestie moest uiteindelijk beslecht worden voor de rechter, die nu geoordeeld heeft dat de eenmalige uitbetaling geldig is voor de ex-leden die hun opzeg gaven in maart en april 2021. Zij zullen hun scheidingsaandeel dus integraal uitbetaald moeten krijgen binnen de maand na de algemene vergadering in 2022. De 10 uittreders die in de loop van mei en juni 2021 hebben opgezegd, vallen wel onder de nieuwe regeling en zullen hun aandeel gespreid over 5 jaar terug krijgen.

Daarnaast heeft de rechtbank Milcobel wel in het gelijk gesteld over de procedure rond getrouwheidspremies en stelt dat het louter zijn statuten toepast. “De eisers gaan voorbij aan het feit dat Milcobel statutair voorziet dat het recht op de getrouwheidspremie voorbehouden is aan aandeelhouders-melkveehouders die tot uiterlijk op de datum van de uitbetaling van de getrouwheidspremie geen opzeg hebben gegeven. Aangezien zij in opzeg waren op het moment van uitbetaling, hebben ze hier dus geen recht op”, verduidelijkt Kathleen De Smedt, woordvoerder van Milcobel.

De Raad van Bestuur van de coöperatie heeft nota genomen van de recente beslissing van de rechtbank en bekijkt of ze verdere stappen zal ondernemen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek