header.home link

Milcobel zet vertrekkers een jaar op de wachtbank

6 april 2021

Milcobel-leden die de coöperatie willen verlaten, krijgen tot 1 juli van dit jaar een njet op hun rekest. Dat deelde de raad van bestuur – die hiermee de rust wil terugbrengen – maandag mee aan haar leden. “We trekken volop de kaart van de trouwe meerderheid en willen de mogelijke risico’s van een versneld vertrek meteen elimineren”, zegt directeur Milk & Farms Eddy Leloup. ABS-voorzitter Hendrik Vandamme hoopt dat de beslissing geen blijk is van een korte termijnvisie en vreest een juridisch steekspel.

Lees meer over:

Voor het eerst in zijn geschiedenis kondigt Milcobel een uittredingsstop aan. De pauzeknop wordt tot 1 juli 2021 ingedrukt, maar dit wil zeggen dat potentiële vertrekkers nog zeker tot april 2022 moeten aanblijven. Want het reglement stelt dat de drie maanden durende opzeg die in de tweede jaarhelft gegeven wordt, pas begint te lopen vanaf januari van het jaar dat volgt.

Door de opzeggingen tijdelijk on hold te zetten, wil Milcobel vermijden dat de goede werking van het bedrijf zou verstoord worden. Sinds begin dit jaar heeft een groot aantal leden-leveraars de Milcobel-deur immers achter zich toe getrokken. Net voor het paasweekend stond de teller op 373.

De zuivelcoöperatie wil de komende periode naar eigen zeggen gebruiken om in alle rust de lopende verbeterprocessen verder uit te rollen. “Een versneld vertrek van een minderheid van de leden zou namelijk de lopende hersteltrajecten voor de meerderheid van de trouwe leden in gevaar kunnen brengen”, stelt directeur Milk & Farms Eddy Leloup. “Een pauze in de opzeggingen geeft de mogelijkheid om de nodige acties duurzaam te implementeren, zoals een competitieve melkprijs en een beter evenwicht tussen de melkaanvoer, -verwerking en -afzet.”

Leloup beseft dat deze beslissing niet bij iedereen in goede aarde valt. “Maar wij kiezen hiermee resoluut voor de meerderheid van de trouwe leden en dat is onze verdomde plicht als coöperatie. We willen de rust doen weerkeren, de sereniteit herwinnen en tijd nemen om te realiseren wat we beloofd hebben.”

Wij kiezen hiermee resoluut voor de meerderheid van de trouwe leden en dat is onze verdomde plicht als coöperatie

Eddy Leloup - Directeur Milcobel

Vertrouwen herstellen

De coöperatie hoopt bovendien om het vertrouwen verder te kunnen herstellen. “We kunnen de periode tussen nu en 1 april 2022 gebruiken om te tonen dat alles wat in opwaartse beweging is, ook effectief gerealiseerd wordt”, aldus Leloup. “Als we op basis van die feiten de twijfelaars tot inkeer kunnen brengen, is dat mooi meegenomen.”

Toch wordt het niet eenvoudig om dat vertrouwen te herwinnen. “De duidelijke vertrouwensbreuk tussen sommige leden-leveraars en de coöperatie is ook al veel langer aan de gang”, schetst Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “Dat is te wijten aan het beleid dat jaren aan een stuk gevoerd is en zo’n breuk herstel je niet in een handomdraai.”

Vandamme hoopt bovendien dat deze beslissing geen blijk is van een korte termijnvisie. “Er circuleren op dit moment verschillende cijfers van volumes melk die overgenomen zouden worden door nieuwe en andere spelers, zoals LDA, Royal A-ware, MIKKA of Inex. Maar die kunnen volgens mij ook niet alles zomaar overnemen en zullen selectief zijn in de keuze van de leveraars waarmee ze willen werken. Dit proces gaat niet van vandaag op morgen. Dus hopelijk is deze beslissing van Milcobel niet te snel genomen in een paniekreactie na het groot aantal uittredingsmeldingen vóór Pasen en zal het niet als een boemerang terugkeren.”

Hopelijk is deze beslissing niet te snel genomen in een paniekreactie na het groot aantal uittredingsmeldingen vóór Pasen en zal het niet als een boemerang terugkeren

Hendrik Vandamme - ABS-voorzitter

Toch merkt hij ook de positieve signalen van een voorzichtig ingezet herstel. “Het verhaal dat tot vandaag gebracht werd, klinkt anders dan dat van twee jaar geleden”, stelt hij. “Milcobel wil meer toegevoegde waarde creëren, meer evenwicht tussen vraag en aanbod, niet-rendabele productie afbouwen… er worden verschillende stappen gezet voor de toekomst.”

Het zal er volgens Vandamme op aankomen om dit ook waar te maken, zeker naar de komende periode. “Dan zullen we weer een jaar verder zijn en zullen ook de andere spelers hun beloftes al dan niet nagekomen zijn. Maar wat je van hen hoort, wekt wel vertrouwen. Dat is meteen de reden waarom zoveel melkveehouders interesse tonen om een overstap te maken. Ze merken dat er meer opties zijn dan enkel Milcobel. Dan is het natuurlijk dubbel zo zuur als een overstap geblokkeerd wordt door terug te grijpen naar een statutair artikel dat bepaalt dat uittreding kan verboden worden “indien de vennoot verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of indien door uittreding het vast kapitaal/minimum kapitaal niet zou behouden blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht”. Mijn bedenking daarbij is of dit volstaat om een groep leveraars, die het wel gehad heeft met Milcobel, te verplichten aan boord te blijven. Mogelijk leidt dit wel tot een juridisch rondje, voorgaand op de reacties die ik intussen mocht ontvangen van een aantal rechtstreeks betrokken melkveehouders. Door deze eenzijdige beslissing werd het vertrouwen duidelijk niet hersteld, integendeel.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek