header.home link

Vijftien Milcobel-uittreders krijgen ook in rechtszaak ten gronde gelijk

9 juni 2022

De Rechtbank van Dendermonde heeft deze week 15 ex-Milcobel leden, die vorig jaar hun opzeg gaven nadat de zuivelorganisatie een uittredingsstop had uitgevaardigd in het gelijk gesteld. Eerder had de rechter in kortgeding al in het voordeel van de uittredende leden gesproken. In de procedure ten gronde heeft de rechtbank deze week geoordeeld dat de coöperatie onvoldoende de noodzaak voor de uittredingsstop heeft gemotiveerd. Milcobel gaat tegen de uitspraak niet verder in beroep. Wel tekent het bezwaar aan tegen de uitspraak van de rechter dat de 15 leden hun gestorte kapitaalsinbreng meteen moet worden uitbetaald, in plaats van het gespreid te betalen over 5 jaar.

Lees meer over:
milcobel-langemark-1000-NB

Het lijkt inmiddels een mensenheugenis geleden, maar de zuivelverwerker Milcobel kende anderhalf jaar geleden moeilijke tijden. Terwijl de melkprijs maanden na elkaar door een diep dal ging en concurrenten meer boden, rommelde het in de coöperatie. Veel leden keerden de coöperatie de rug toe waardoor het bestuur zich in april 2021 genoodzaakt achtte om een uitredingsstop uit te vaardigen. “We trekken volop de kaart van de trouwe meerderheid en willen de mogelijke risico’s van een versneld vertrek meteen elimineren”, rechtvaardigde toenmalig directeur Milk & Farms Eddy Leloup de beslissing.

Uitgelicht

Rechter in kortgeding schorst uittredingsstop van Milcobel

nieuws
22 juli 2021 Lees meer

Rechter in kortgeding aan de kant van de uittreders

Een aantal leveranciers nam met dit besluit geen genoegen en spanden een kortgeding aan voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. De rechter stelde de eisers in het gelijk. Zij mochten de coöperatie verlaten en hebben dit gedaan. In de rechtszaak ten gronde is de onwettigheid van de uitredingsstop van toen bevestigd. De rechter stelt dat Milcobel onvoldoende de noodzaak voor de uittredingsstop heeft gemotiveerd. Milcobel zal tegen dit gedeelte van de uitspraak niet in beroep gaan, laat de coöperatie weten. “De leden die wilden vertrekken zijn immers reeds lang geen leverancier meer.”

Wel gaat het in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de ex-leden hun scheidingsaandeel (gestorte kapitaalsinbreng) meteen moeten krijgen, in plaats van het gespreid te betalen over 5 jaar zoals momenteel geldt voor de leden. De uittredende leden hadden deze eenmalige betaling geëist via de rechtbank. Milcobel was op dat moment echter al druk doende om de uitbetalingsprocedure aan te passen naar een gespreide betaling over 5 jaar. “Milcobel wenste hiermee louter zijn financiële stabiliteit naar de toekomst veilig te stellen, wat in het belang was van alle aandeelhouders-melkveehouders, inclusief de vertrekkende leden”, klinkt het.

Milcobel gaat in beroep

Deze spreiding werd door de Bijzondere Algemene Vergadering op 25 juni 2021 met overgrote meerderheid goedgekeurd. De rechter heeft echter beslist dat de eerdere uittredingsvoorwaarden (eenmalige betaling) van toepassing zijn op de 15 ex-Milcobel leden. Dit tegen het zere been in van Milcobel dat tegen de uitspraak in beroep gaat. “Aangezien de Eisers op 15 juni 2021 allen nog aandeelhouder-melkveehouder van Milcobel waren en de aangepaste Statuten en het Intern Reglement in de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 juni 2021 onmiddellijk van toepassing verklaard werden, is het gewijzigde uitbetalingsregime van het scheidingsaandeel ook op hen van toepassing. Of zij al dan niet in opzeg waren op het moment dat de Statuten gewijzigd werden, is in dit verband niet relevant. De statutaire regeling moet worden nageleefd bij de uitbetaling van het scheidingsaandeel zonder onderscheid voor alle aandeelhouders.”

Een derde element in de uitspraak van de Rechtbank van Dendermonde deze week betreft de gewijzigde Milcobel-statuten rond de uitbetalingsprocedure bij uittreding. De rechtbank stelde Milcobel in het gelijk wat betreft zijn statutaire rechten en bevestigt dat de nieuwe statuten van Milcobel, goedgekeurd in juni 2021, volledig rechtsgeldig zijn.

Crisis achter de rug

In totaal hebben iets meer dan 400 Milcobel leden – goed voor 400 miljoen liter melk – de coöperatie tussen van april 2020 tot april 2021 de rug toe gekeerd. Mogelijk dat een aantal van de uittreders zich al achter de oren krabben. Anderhalf jaar – en een grondige transformatie – later lijkt de zuivelverwerker de economische crisis achter zich gelaten te hebben. Medio mei werd voor de zeventiende keer op rij de melkprijs verhoogd. Met een  plus van 5 euro per 100 liter, komt de reëel uitbetaalde melkprijs voor mei uit op 55,56 euro per 100 liter. Daarmee betaalt de coöperatie meer dan veel concurrenten. De goede resultaten lijkt ook de melkveehouders niet ontgaan. De voorbije maanden mochten de Belgische zuivelverwerker al enkele nieuwe leden verwelkomen.

Uitgelicht
De raad van bestuur van zuivelcoöperatie Milcobel heeft voor de zeventiende keer op rij de melkprijs verhoogd. Met een plus van 5 euro per 100 liter, komt de reëel uitbetaalde...
17 mei 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek