header.home link

Vijf cent erbij: melkprijs Milcobel klimt boven de 55 cent per liter

17 mei 2022

De raad van bestuur van zuivelcoöperatie Milcobel heeft voor de zeventiende keer op rij de melkprijs verhoogd. Met een plus van 5 euro per 100 liter, komt de reëel uitbetaalde melkprijs voor mei uit op 55,56 euro per 100 liter. Naast de bekendmaking van de spectaculaire melkprijs voor mei zijn er ook een aantal aanpassingen aan het premiesysteem doorgevoerd. Door de hoeveelheidspremie met 50 procent te verhogen, wordt bijvoorbeeld ingezet op de groei van de melkplas.

Lees meer over:

Het kan niet op voor de leden-leveranciers van zuivelverwerker Milcobel. Na zestien eerdere verhogingen, werd ook voor mei een flinke plus genoteerd. Op de Raad van Bestuur is vandaag besloten de standaardmelkprijs voor mei te verhogen van 46,50 naar 51,50 euro per 100 liter. Dit komt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van 55,56 euro per 100 liter voor melk met een vetgehalte van 43 gram per liter, een eiwitgehalte van 35 gram per liter en maximale premies voor kwaliteit, duurzaamheid en hoeveelheid.

"Deze nieuwe verhoging, die hoger ligt dan concurrenten Arla (+4,3 cent) en FrieslandCampina (+4 cent), vloeit voort uit resultaten die Milcobel heeft neergezet. Deze zijn op hun beurt gedreven door de hoge prijzen voor zuivel op de internationale zuivelmarkten", vertelt Milcobel-CEO Nils van Dam. Hij geeft aan dat vooral de productgroep ingrediënten de huidige prijsstijging verklaart. “Twee maanden geleden zag je een nieuwe opleving van de zuivelmarkten. Afhankelijk van de productgroep vertaalt dit zich later naar hogere melkprijzen. Voor ingrediënten is dat ongeveer twee tot drie maanden maanden.”

Ook de nieuwe strategie, die onder de noemer operatie Feniks vorig jaar is ingezet, zou volgens Van Dam een rol spelen bij de goede resultaten. Feniks zet in op efficiëntieverbetering, kostenbesparing en meer nadruk op producten met toegevoegde waarde.

Listeriabesmetting opgelost

Met dit nieuws wordt ook de potentiële angst van melkveehouders dat de listeriabesmetting in de fabriek in Moorslede tot een daling van de melkprijs zou leiden, de kop in gedrukt. De fabriek moest eind vorige maand een tijdje de productie stilleggen toen een listeriabesmetting in één van de pekelbaden was ontdekt. “Leden kunnen gerust zijn, dankzij onze verzekeringspolis en het goed managen van het listeria-incident, heeft dit voorval een beperkte financiële impact. Voorzieningen hiervoor zijn reeds meegenomen in het resultaat”, klinkt het bij Milcobel. De productie in de fabriek wordt de komende weken weer volledig opgestart en melk wordt gedeeltelijk omgeleid naar de twee andere fabrieken waar poeder en boter gemaakt worden, producten die het nu dus erg goed doen.

De goede zuivelmarkt vertaalt zich niet alleen in goede melkprijzen voor mei. De inkomsten tot dusver staan Milcobel nu al toe om over 2022 een coöperatieve teruggave te doen van 0,35 euro per 100 liter. “Hiermee onderlijnt Milcobel de ambitie om – net als in 2021 – de kapitaalsverplichting van haar leden-coöperanten te financieren vanuit het bedrijf”, klinkt het. De kapitaalsverplichting van de leden ligt ongeveer op 75 eurocent per 100 liter per jaar.

Groei en productie stimuleren

Na advies van de Coöperatieraad werd ook beslist om een aanpassing van het premiestelsel door te voeren. Zo wordt de hoeveelheidspremie opgetrokken met 50 procent. Daarnaast gaat ook de aftopping op de hoogste volumes, zoals van toepassing in het huidige staffelsysteem, van de baan. “Op deze manier geven we ruimte aan onze groeibedrijven, en belonen we hen voor de efficiëntiewinst die wordt gerealiseerd bij de ophaling van grotere volumes”, klinkt het bij Milcobel. De verhoging van de hoeveelheidspremie zal ingaan vanaf 1 augustus 2022, na het verstrijken van de statutair vastgelegde informatietermijn van drie maanden.

Uitgelicht
De rentabiliteit van de melkveehouderij gaat er flink op vooruit door de gestegen melkopbrengsten. Dat blijkt uit de Vlaamse melkveebarometer, een periodiek rapport van het De...
16 mei 2022 Lees meer

Met deze maatregelen wil de zuivelverwerker de productie van haar leden aanmoedigen. Door het huidige stikstofarrest is een uitbreiding van de veestapel moeilijk, maar toch liggen er voor de zuivelverwerkingen mogelijkheden. Van Dam wijst op het feit dat de melkplas in de eerste vier maanden van het jaar met 3,5 procent steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens hem ligt er dus nog meer groeimogelijkheden in het verschiet. “Er zijn melkveebedrijven die voor het stikstofarrest nog een vergunning hebben gekregen en nog kunnen uitbreiden. Daarnaast zijn er leden die van twee keer melken naar drie keer melken per dag overstappen en zo meer productie hebben.” Ook het verhogen van de krachtvoedergift kan de melkproductie verder stuwen.

Eerder werd al bekend dat de zuivelverwerker duurzaamheid onder haar leden wil stimuleren door de duurzaamheidspremie te verhogen. Deze verhoging met 50 eurocent naar maximaal 1,00 euro per 100 liter is in mei ingegaan. De gemiddelde duurzaamheidspremie die in mei 2022 wordt uitbetaald, is met 0,71 euro meer dan een verdubbeling van de 0,32 euro per 100 liter die voorheen werd uitbetaald. Van Dam: “Dat is een bewijs dat leden steeds meer aandacht besteden aan duurzame initiatieven op hun melkveebedrijven.”

Structureel hoge melkprijs

Van Dam denkt dat de hoge melkprijs nog even aanhoudt en dat de top nog niet bereikt is. “Wij merken wel dat er een prijsafvlakking op de zuivelmarkten plaatsvindt. Zo daalde de twee weken geleden de prijs voor poeder op de Global Dairy Trade.” Dat wil volgens hem echter niet zeggen dat de melkprijzen hun plafond bereikt hebben. “Wij gaan de komende tijd verder werken om onze andere productgroepen de valoriseren.”

Uitgelicht
Terwijl er vorig jaar nog een onderscheid van 14 cent was, verschillen biologische melk en gangbare melk nauwelijks nog in prijs. Dit heeft alles te maken met de explosieve st...
6 april 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek