header.home link

Melkprijs Milcobel daalt verder, maar blijft hoog

2 januari 2023

Zuivelcoöperatie Milcobel betaalt in december een standaard melkprijs van 53,50 euro per 100 liter. Dit komt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van 58,08 euro per 100 liter. Daarmee boet het melkgeld anderhalve euro in ten opzichte van vorige maand, toen de melkprijs voor het eerst in 20 maanden daalde.

Lees meer over:
milcobel-vak-toekomst-1250

Melkprijs volgt marktsituatie

Milcobel wijst naar de internationale zuivelmarkten, die nog steeds in een dalende lijn gaan. De hoge inflatie, stijgende loonkosten, hoge grondstof- en energieprijzen en de onzekerheid over de toekomstige vraag, beïnvloeden die zuivelmarkten sterk. “Die dalende trend zet zich noodzakelijkerwijs door in de melkprijzen voor december”, klinkt het.

De zuivelaar had de melkprijsbeslissing voor december uitgesteld. “En dat bleek de juiste optie. Dankzij een betere kennis van de actuele cijfers bij het jaareinde, kan het resultaat nu maximaal doorgezet worden in de melkprijs voor de leden-coöperanten”, aldus de raad van bestuur in een persbericht.

Update statuten

De Coöperatieraad stemde tijdens de vergadering van 20 december in om na Nieuwjaar enkele bijsturingen van de statuten voor te leggen aan de ledenkringbesturen van Milcobel. Het belangrijkste voorstel is de jaarlijkse kapitaalsopbouw afhankelijk te maken van de hoogte van de coöperatieve teruggave (nabetaling). “Dit betekent dat als er geen coöperatieve teruggave is, er ook geen kapitaalsverplichting is voor dat jaar, wat extra garanties biedt voor de leden-melkveehouders.”

Verder blijft Milcobel werk maken van de Feniksstrategie, met een focus op klanten, optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het maximaal valoriseren van de producten. “Het strategische partnerschap met Arla Foods Ingredients past hierin en zal in de toekomst een significante meeropbrengst betekenen voor de weiverwerking.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek