header.home link

Landbouwbeleid 2022 focust op duurzaamheid

18 november 2021

Het landbouwbeleid focust het komende jaar op drie elementen: het ondernemersklimaat voor de boeren en de vissers verbeteren, ruimte creëren voor duurzame landbouw en visserij en het stimuleren van samenwerking, diversificatie en innovatie. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) beklemtoond tijdens de toelichting van haar beleidsbrief landbouw 2022 in het Vlaams parlement.

Volgens minister Crevits is het tijd om af te stappen van de idee dat we alle maatschappelijke uitdagingen zonder meer op het erf van de boeren kunnen achterlaten met de boodschap dat ze het maar zelf moeten oplossen of er zo niet maar mee op moeten houden. Elk onderdeel van de voedingsketen draagt namelijk verantwoordelijkheid. De voedingssector is een strategische en belangrijke sector in Vlaanderen. Het is een sector die meer dan 130.000 mensen tewerkstelt.

Beter waterbeheer, meer biodiversiteit, circulaire economie, digitalisering, lokale eiwitteelten, enz. Het blijven de stokpaardjes van Crevits. Ook het hervormde Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat in 2023 van kracht wordt, zal hieraan bijdragen. Volgend jaar al krijgt het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) een uitgebreidere lijst van investeringen die gesubsidieerd worden en die niet rechtstreeks met productie te maken hebben. Dat kan over bomen en heggen gaan, over waterbekkens, enz. Ook marktklare innovaties die leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen krijgen een duw in de rug.

Uitdagingen aangaan

“De sector staat zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak voor meerdere uitdagingen. Het is belangrijk dat er ruimte is om te boeren en te vissen”, zei Crevits in de Commissie Landbouw. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering middelen zal moeten voorzien om landbouwbedrijven te helpen om de uitdagingen op het vlak van water, stikstof, bodem en klimaat aan te gaan. Subsidies moeten innovatie, begeleiding, heroriëntatie van de activiteiten of andere verdienmodellen stimuleren. Maar ook een meer transparante en een evenwichtige pachtrelatie zal in 2022 weer op de agenda staan.

Het is tijd om af te stappen van de idee dat we alle maatschappelijke uitdagingen zonder meer op het erf van de boeren kunnen achterlaten met de boodschap dat ze het maar zelf moeten oplossen of er zo niet maar mee op moeten houden

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw (CD&V)

Promotie

De campagnes Lekker van Bij Ons en Voedsel Verbindt Boer en Burger van VLAM blijven belangrijk om de waardering voor ons lokaal voedsel op te krikken. In 2022 zal VLAM verder investeren in de promotie van de nieuwe website en komt er ruimte voor professionals zodat ook horeca-uitbaters en handelaars er terecht kunnen. Specifiek voor het horeca-onderwijs bundelt VLAM de krachten van de verschillende productgroepen en ook groothandels worden voortaan intensiever ingeschakeld als partner tussen VLAM en detailhandelaars.

Andere concrete projecten die in de steigers staan zijn onder meer de lancering van een verdienwijzer door ILVO. Dat is een digitale tool waarmee land- en tuinbouwers inspiratie kunnen opdoen voor aanvullende of alternatieve verdienmodellen. Er is ook een eerste versie van het bodempaspoort, en in het najaar 2022 staat de eerste Vlaamse voedseltop op het programma. Volgend voorjaar wil minister Crevits ook het actieplan welbevinden voorstellen.

Bekijk hieronder de voorstelling in de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement (vanaf 02:30:00):

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek