header.home link

ILVO wil medewerker en digitalisering met elkaar verzoenen

4 februari 2022

Hoe gaat de individuele werknemer van agrovoedingsbedrijven om met de digitalisatie op de werkvloer en de digitale transformatie doorheen de keten? Op die onderzoeksvraag zoeken ILVO, Flanders’ FOOD en Workitects een antwoord in een Europees-Vlaams onderzoek. Geïnteresseerde agrovoedingsbedrijven kunnen deelnemen als pionierbedrijf.

Lees meer over:

De wereld digitaliseert en automatiseert en ook de agrovoedingssector heeft de digitale trein niet gemist. Door het optimaal gebruik van data en het delen van die data doorheen de keten, kunnen processen geoptimaliseerd worden, bestaande producten slimmer gemaakt worden of nieuwe digitale services ontwikkeld worden. Het door ILVO ontwikkelde datadeelplatform DjustConnect ondersteunt verschillende ketenpartners in dit proces.

“Technisch gezien hebben we het digitale datadelen tussen bedrijven in een productieketen steeds beter onder de knie en de voordelen en kansen zijn inmiddels bekend”, vertelt Stephanie Van Weyenberg van ILVO. “Maar slagen we er ook in om de samenwerking in de keten zo te organiseren dat de implementatie op elke werkvloer vlot verloopt en dat de betrokken medewerkers er ook voordeel uit halen?” Het project CHAIN, “Connecting Humans in the Agrifood INdustry”, mikt er op om een goede werkbaarheidsbalans te bekomen en te behouden bij het technische proces van datadelen en data-economie.

Hoe organiseer je met andere woorden een digitaliseringsproces waarbij niet alleen de transformatie binnen het bedrijf vlot verloopt, maar waarbij de werknemers zich ook voldoende geholpen en ondersteund voelen? Dit zijn enkele vragen waarop ILVO, Flanders’ FOOD, Workitects en Alimento een antwoord willen zoeken.

In CHAIN worden ketenpartners uit de agrovoedingssector begeleid in hun proces van datadelen en worden multidisciplinaire teams samengesteld en ondersteund. “De impact van de technologische innovaties op de werkvloer wordt ook blootgelegd en een duurzame oplossing wordt gezocht die via een begeleidingstraject uitgetest zal worden”, stelt Karl Boumans van Flanders’ FOOD.

Het uitgangspunt is dat digitaal datadelen tot een betere samenwerking leidt tussen ketenpartners en uiteindelijk tot meer werkbare jobs

Twee ketens als case

Het CHAIN-project ging officieel van start op 1 november 2021 en krijgt gedurende twee jaar financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen. Twee verschillende agrovoedingsketens zullen intensief betrokken worden. Het finale doel van de begeleidingstrajecten is om datadelen tussen bedrijven organisatorisch vlot te helpen verlopen, de digitale transformatie bij elk van de bedrijven gemakkelijk ingang te laten vinden en de betrokkenheid en werkbaarheidsbalans van de individuele medewerkers te behouden of verbeteren.

Het uitgangspunt van het project is dat het digitaal delen van data en een betere samenwerking tussen ketenpartners, uiteindelijk leidt tot meer werkbare jobs. “Operatoren krijgen bijvoorbeeld sneller de juiste informatie of hebben meer impact op de werkplanning, wat kan zorgen voor meer efficiëntie, maar ook minder werkstress en een grotere betrokkenheid.”, zegt Lieven Eeckelaert van Workitects.

Oproep: hou CHAIN in de gaten, of doe mee

Het actieonderzoek CHAIN belooft nuttige resultaten: Aan de hand van de uitgewerkte begeleidingstrajecten en een uitgebreide feedbackloop komt er een inspiratiebrochure en draaiboek om bedrijven warm te maken voor datadelen mét een aangepaste begeleiding. Deze handige tools zullen door alle sectoren van de agrovoedingssector aangewend kunnen worden.

Nood aan meer uitleg of interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met ILVO.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Alpro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek