header.home link

ILVO-afdelingshoofd krijgt zitje in adviesgroep WHO

26 januari 2023

ILVO-onderzoeker en afdelingshoofd Lieve Herman stelt haar expertise over microbiologie en voedselveiligheid ter beschikking van een tijdelijke ‘One Health’-adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die groep moet tegen 2024 adviezen afleveren over hoe de organisatie in Europa sneller signalen kan oppikken van oprukkende bedreigingen voor de volksgezondheid. Lieve Herman is naast voorzitter Maggie De Block de enige Vlaming in de 20-koppige adviesgroep.

Lees meer over:

One Health staat voor het streven naar een optimale gezondheid voor mens, dier en hun omgeving door het bestuderen van de interacties tussen die elementen en hun invloed op de gezondheid. Het is geen nieuw concept maar de COVID-19-pandemie heeft het thema opnieuw vooraan op de politieke agenda geplaatst. De pandemie heeft nog eens bevestigd dat de gezondheid van dieren, mensen en hun leefomgeving sterk aan elkaar gelinkt zijn. Ongeveer 60 procent van de nieuwe infectieziekten die wereldwijd gemeld worden zijn afkomstig van dieren. Klimaatverandering, een verlies aan biodiversiteit of menselijke activiteiten zoals veehouderij en verstedelijking creëren nieuwe mogelijkheden voor deze ziekten om zich te ontwikkelen en te verspreiden.

Om de gezondheid van mensen, dieren of de omgeving te verbeteren of te beschermen is een geïntegreerde aanpak nodig die de gezondheid van alle drie de delen in een duurzaam evenwicht brengt. Daarvoor wordt een mix van onderzoeksactiviteiten, dienstverlening en expertise ingezet. De adviesgroep telt 20 experten en bestaat uit Europese wetenschappers en beleidsmakers waaronder Lieve Herman. Lieve werkt al 33 jaar als onderzoeker voor ILVO en kwam in 2007 aan het hoofd van de afdeling Technologie en Voeding. Daarnaast is ze voorzitter van het wetenschappelijk comité van het Belgisch Voedselagentschap (FAVV) en zetelt ze in het wetenschappelijke adviesorgaan van het Europees Voedselagentschap (EFSA).

Ze vertelt over haar ambities binnenin de adviesgroep: “Veel puzzelstukken liggen al klaar maar moeten nog in elkaar gepast worden. De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA houdt bijvoorbeeld een databank bij met de volledige genoomsequenties (DNA-fingerprint) van ziekmakende organismen in voeding. De medische wereld doet hetzelfde maar dan voor virussen en bacteriën die zij in mensen opsporen. Als we hetzelfde doen bij dieren, bodems, planten, enz. en al die databanken met elkaar linken kunnen we sneller verbanden vinden en risico’s voor de volksgezondheid inperken.”

Tegen eind 2024 moet de adviesgroep concrete adviezen klaar hebben voor een Europees plan van aanpak. In een latere fase wil de WHO het ontwikkelde raamwerk uitrollen over de rest van de wereld.

Uitgelicht
Het federaal Voedselagentschap heeft een vernieuwd Wetenschappelijk Comité geïnstalleerd. Het 22-koppige comité van Belgische academici en onderzoekers zal de komende vier jaa...
29 januari 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek