header.home link

Honderden boeren herdenken melkstaking (2009) in Ciney

16 september 2019
Op 16 september 2009 goten honderden melkveehouders in een veld in Ciney in totaal drie miljoen liter melk weg, uit protest tegen de lage melkprijzen. Tien jaar later kwamen opnieuw honderden landbouwers naar Ciney, om de crisis van toen te herdenken en aandacht te vragen voor de nog altijd moeilijke marktomstandigheden in de verschillende deelsectoren. Volgens de organisatoren waren er 500 tot 600 tractoren ter plaatse, uit binnen- en buitenland. Het Algemeen Boerensyndicaat spreekt in een persbericht zijn sympathie uit voor de actie “want Europa offert de eigen duurzame landbouw op door via handelsakkoorden goedkope import mogelijk te maken van producten waarvoor andere regels gelden”.
Lees meer over:

Op 16 september 2009 goten honderden melkveehouders in een veld in Ciney in totaal drie miljoen liter melk weg, uit protest tegen de lage melkprijzen. Tien jaar later kwamen opnieuw honderden landbouwers naar Ciney, om de crisis van toen te herdenken en aandacht te vragen voor de nog altijd moeilijke marktomstandigheden in de verschillende deelsectoren. Volgens de organisatoren waren er 500 tot 600 tractoren ter plaatse, uit binnen- en buitenland. Het Algemeen Boerensyndicaat spreekt in een persbericht zijn sympathie uit voor de actie “want Europa offert de eigen duurzame landbouw op door via handelsakkoorden goedkope import mogelijk te maken van producten waarvoor andere regels gelden”.

Ook de actie van maandag stond in het teken van het protest. “On produit, on vous nourrit, on crève.” (“We produceren, we voeden jullie, we creperen”, nvdr.), zo stond er bijvoorbeeld te lezen op een bord. De deelnemers vragen dat de boeren een degelijke vergoeding zouden krijgen voor hun werk. In de melkveehouderij zelf is de crisis minder diep dan tien jaar geleden. "Destijds kregen we 18 cent per liter. Vandaag zitten we aan 30 à 32 cent. Dat dekt nog net de productiekosten, maar geeft de boeren geen inkomsten", zei Guy Franck, de voorzitter van melkveehoudersorganisatie MIG, eerder al. MIG organiseerde de herdenking, samen met diens Europese koepelorganisatie EMB en de kleinere van de twee Waalse landbouworganisaties (Fugea).

EMB-voorzitter Erwin Schöpges, zelf een melkveehouder in het zuiden van ons land, herinnert zich het melkprotest uit 2009 “als een uniek moment van solidariteit tussen melkveehouders en consumenten”. Die dag werd drie miljoen liter melk met drijfmestvaten op de akker in Ciney gevoerd, een nooit gezien schouwspel. De Nederlandse melkveehoudster Sieta van Keimpema zet de huidige generatie aan tot nadenken: “Kijk naar het reilen en zeilen op je bedrijf de laatste 10 of 20 jaar. Vergelijk je inkomen, je gezinssituatie, de uren die je werkt en het sociale leven dat je overhoudt. Kom je tot de conclusie dat je leven er ondanks het harde werk niet beter op geworden is, sluit je dan aan bij de producenten die op verandering mikken. Samen daarvoor vechten, is de enige manier om onze situatie te verbeteren.”

De organisatoren van de tractormars maken deel uit van de European Milk Board (EMB), die een patent heeft op visueel sterke acties voor de deuren van de EU-instellingen. Dat miste de voorbije jaren zijn effect niet. Nochtans vertegenwoordigen de nationale ledenorganisaties van EMB niet zo’n grote achterban als de ‘traditionele’ landbouworganisaties die zich verenigen in de koepel Copa-Cogeca. De melkveehouders zijn er alleszins veel beter dan de suikerbietentelers in geslaagd om de Europese beleidsmakers te overtuigen van hun problemen in het postquotumtijdperk. Al blijft de vraag van EMB om een marktresponsabiliseringsmechanisme te introduceren onbeantwoord. Europa heeft de productieregulering met het melkquotum losgelaten, en verwacht dat de sector leert omgaan met de schommelingen in vraag en aanbod.

De actie van maandag ging breder dan de melkveesector alleen. Want in andere takken van de landbouw hebben de boeren het momenteel moeilijker. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) laat in een reactie weten de actie in Ciney te steunen. Tien jaar na die crisis is er niets veranderd, luidt het. “De gehele landbouwsector is in voortdurende crisis en er lijkt geen einde aan te komen.” Volgens ABS wordt landbouw gebruikt als pasmunt bij vrijhandelsakkoorden, en kan de lokale boer niet optornen tegen goedkope importproducten. “Keer op keer moet de landbouwsector boeten voor het vaak kleine belang van industriële sectoren, met de Mercosur-deal als trieste kers op de taart”, klinkt het.

Door de handelsakkoorden met Zuid-Amerika en Canada (CETA) krijgt ABS het gevoel dat het eigen duurzame landbouwmodel steeds meer wordt opgeofferd. “Het is bijzonder zuur voor de primaire producent om vast te moeten stellen dat landen, waar zowat alles toegelaten is, probleemloos hun voedingsproducten naar Europa kunnen exporteren. Zonder het zelf te beseffen, wordt de consument steeds meer blootgesteld aan risicoproducten die we in Europa niet meer tolereren.”

De actie in Ciney kwam er op initiatief van MIG en diens overkoepelende organisatie EMB, maar heeft de volle steun van het Algemeen Boerensyndicaat. “De mondialisering en deregulering van de markt voor landbouwproducten vormen een acuut gevaar voor onze producenten én voor de voedselveiligheid. Onze beleidsmakers moeten beseffen dat een uitverkoop van de landbouwsector op termijn een bedreiging is voor de gehele bevolking. Want laat het duidelijk wezen, ooit zal iemand het gelag betalen van de moedwillige teloorgang van de eigen primaire voedselproductie.”

Beeld: EUropean Milk Board

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek