header.home link

Geen versnelde sluiting nertsenkwekerijen in Vlaanderen

3 december 2020

Vlaanderen houdt vast aan het uitdoofscenario voor de nertsenkwekerijen tegen 1 december 2023. Dat heeft minister Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams parlementsleden Bart Dochy (CD&V) en Meyrem Almaci (Groen) in de Commissie Dierenwelzijn. Zij pleiten er nochtans voor om de sluiting versneld door te voeren in het licht van de coronacrisis.

Lees meer over:

De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor de Europese pelsdierkwekerijen. Nertsen zijn namelijk zeer gevoelig voor COVID-19. Na uitbraken in onder meer kwekerijen in Nederland, Frankrijk en Denemarken, werd beslist om de dieren er massaal te ruimen. De Nederlandse regering besliste bovendien om de nertsenkwekerijen vervroegd te sluiten tegen maart 2021.

In Vlaanderen is de sector veel kleiner dan in andere Europese landen. Tot op vandaag werden er ook nog geen besmettingshaarden vastgesteld. Voor de sector is er een uitdoofscenario voorzien tegen eind november 2023. Er werd ook een compensatieregeling uitgewerkt die de bedrijven moet aanmoedigen om vroeger te stoppen. “Dat kan voor velen een opportuniteit zijn om de voorziene financiële bonus te grijpen”, aldus Weyts. “Heel concreet wil dat zeggen dat per jaar dat men wacht om te sluiten, de compensatievergoeding met 10 procent vermindert. Op het totaal van 17 bedrijven, heeft de helft zijn activiteiten al gestaakt.”

Ofwel stappen de kwekers mee in de genereuze compensatieregeling van Vlaanderen of kiezen ze voor het onzekere

Ben Weyts - Vlaams minister van Dierenwelzijn (N-VA)

Dochy wijst er wel op dat de bedrijven die momenteel geen dieren hebben, nog steeds een vergunning op zak hebben. “Niets belet die bedrijven om volgend jaar opnieuw op te starten”, zegt hij. Ook Almaci stelt zich vragen bij het definitieve karakter van de sluiting van die kwekerijen. “De opkweekcyclus van nertsen is een jaar. Men kan dat perfect na een jaar opnieuw hernemen.”

Volgens Weyts zijn er evenwel geen signalen van een heropstart. “In theorie kunnen ze na de slachtcyclus hun activiteiten hernemen, maar dat is een afweging die ze moeten maken. Want vanaf volgend jaar verliezen ze 10 procent per jaar dat ze wachten met het staken van de activiteit. Bovendien treden ze ook in de onzekerheid. Wanneer beslist zou worden om de bedrijven te ruimen na een uitbraak, bestaan er op federaal niveau compensatievergoedingen voor verschillende diersoorten. Maar voor nertsen is die er niet. Dus ofwel stappen ze mee in de toch wel genereuze compensatieregeling van Vlaanderen of kiezen ze voor het onzekere. In 2023 moeten ze sowieso sluiten, en per jaar dat ze wachten gaat er 10 procent af en in het kader van COVID-19 is er de onzekerheid en hangt de ruiming als een zwaard van Damocles boven het hoofd.”

Dochy vindt het jammer dat de moed er niet is om een pact te maken met de sector en met de federale overheid om over te gaan naar een versnelde stopzetting. Zowel hij als Almaci wijzen op het risico van een uitbraak op één van de Vlaamse bedrijven. “De regeling voor de stopzetting is er”, aldus Dochy. “Bovendien is er bereidheid bij de kwekers om die stopzetting te versnellen. Ik zie hierin een opportuniteit om een versnelling hoger te schakelen.”

We willen geen roulette spelen met de volksgezondheid en tegelijk willen we zoveel mogelijk schendingen van het dierenwelzijn voorkomen

Meyrem Almaci - Vlaams parlementslid (Groen)

Speculatie?

Almaci vreest bovendien dat nertsenkwekers zullen speculeren omdat er de Nederlandse collega’s moeten stoppen. “De pronostieken zijn in het kader van de prijsvorming voor 2021 heel goed. Men gaat dat risico toch nemen vanwege economische redenen met potentieel desastreuze gevolgen voor het dierenwelzijn en met potentiële heel gevaarlijke gevolgen voor onze volksgezondheid. We willen geen roulette spelen met de volksgezondheid en tegelijk willen we zoveel mogelijk schendingen van het dierenwelzijn voorkomen. We moeten dit moment aangrijpen en tegelijk zekerheid creëren voor de uitbaters om de sluiting te vervroegen naar 2021. Het zal voor de compensatieregeling weinig verschil maken, maar het zou wel eens een enorm verschil kunnen maken op het vlak van dierenwelzijn en van de volksgezondheid.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek