header.home link

Nederland maakt versneld einde aan nertsenhouderij

27 augustus 2020
Nu het coronavirus nog op drie extra nertsenfokkerijen is vastgesteld in Nederland, berichtten een aantal media dat landbouwminister Carola Schouten beslist heeft om versneld een einde te maken aan de nertsenhouderij in Nederland. Binnen het half jaar zouden alle 120 nertsenbedrijven in het land dicht moeten en moeten de bedrijven uitgekocht worden. Daarvoor trekt de Nederlandse landbouwminister 180 miljoen euro uit. Daarmee komt er drie jaar eerder dan voorzien een einde aan de nertsenhouderij in Nederland.
Nu het coronavirus nog op drie extra nertsenfokkerijen is vastgesteld in Nederland, berichtten een aantal media dat landbouwminister Carola Schouten beslist heeft om versneld een einde te maken aan de nertsenhouderij in Nederland. Binnen het half jaar zouden alle 120 nertsenbedrijven in het land dicht moeten en moeten de bedrijven uitgekocht worden. Daarvoor trekt de Nederlandse landbouwminister 180 miljoen euro uit. Daarmee komt er drie jaar eerder dan voorzien een einde aan de nertsenhouderij in Nederland.
Eerder deze week werd bekend dat het coronavirus op nog eens drie nertsenfokkerijen vastgesteld. Het gaat om een boerderij met 13.500 dieren in Vlierden, een fokkerij met 5000 dieren in De Rips en een bedrijf met 4.000 moederdieren in De Mortel. In totaal staat de teller nu op 41 besmette nertsenbedrijven in Nederland, meldde het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid woensdag. Alle dieren op de besmette bedrijven werden geruimd. Daarmee zijn sinds begin juli al meer dan 160.000 Nederlandse nertsen gedood vanwege het coronavirus.

Deskundigen adviseerden het kabinet vorige maand om alle nertsenfokkerijen preventief te ruimen als na midden augustus nog nieuwe infecties zouden worden gevonden, en de situatie rond het coronavirus bij mensen ongewijzigd zou zijn. Omdat dat laatste niet het geval is - bij mensen ligt het aantal besmettingen aanzienlijk hoger dan midden juli - heeft het kabinet om een nieuw advies gevraagd over de risico's van infecties bij nertsen voor de volksgezondheid.
 
Daar lijkt minister Schouten niet op te wachten. Ze zou morgen bekendmaken dat een verplichte stopzettingsregeling voor nertsenbedrijven al is voorzien tegen 21 maart 2021. Dat betekent dat de 120 nertsenhouderijen die het land telt, over ruim zes maanden geruimd moeten zijn. Daarmee valt het doek over de Nederlandse nertsenhouderij al drie jaar eerder dan voorzien. In 2013 werd besloten dat de sector al zijn activiteiten moest stopzetten tegen 2024 vanwege problemen met dierenwelzijn.
 
Om te voorkomen dat het coronavirus zich de komende maanden verder verspreidt op nertsenhouderijen scherpt minister Schouten wél de coronamaatregelen op de bedrijven aan. Ook stelt zij een onderzoek in naar de naleving van de coronaregels door de sector.

Wat doen andere landen?
 
Ook Denemarken, de Verenigde Staten en Spanje kregen al te maken met uitbraken op nertsenbedrijven. De aanpak van de besmettingen verschilt van land tot land.
 
In Denemarken werd voor de 5de keer een besmetting vastgesteld. Die kwam aan het licht door onderzoek op dode dieren. Net zoals in Nederland, zijn Deense nertsenfokkers verplicht om wekelijks kadavers in te sturen voor onderzoek naar het nieuwe coronavirus. Er gelden strengere hygiënemaatregelen en de nertsenhouders moeten op regelmatige basis tellingen doorvoeren om er zeker van te zijn dat er geen dieren ontsnapt zijn.
 
Enkel de dieren van de eerste besmette fokkerij werden gedood. De Deense overheid besloot daarna dat het risico beperkt was waardoor de andere besmette bedrijven niet moesten ruimen. Zij staan wel onder toezicht. Volgens het Deense landbouwministerie is het verantwoord om besmette kuddes te laten leven. De kans op verspreiding van de ziekte zou immers minimaal zijn.
 
Ook in de VS zijn er geen plannen om fokkerijen te ruimen. Daar is een uitbraak vastgesteld op 2 nertsenbedrijven, één met 20.000 dieren en één met 9.250 dieren. 10 procent van de dieren is er gestorven aan het virus.
 
Op enkele grote nertsenboerderijen in Utah zijn ook verschillende medewerkers positief bevonden. Maar het is niet duidelijk of zij besmet geraakt zijn door de nertsen of omgekeerd. Meer onderzoek moet dat uitwijzen.
 
Het Amerikaanse landbouwministerie heeft de besmette bedrijven in quarantaine geplaatst, maar is niet van plan om ze te ruimen. Volgens experts beschikken ze over niet voldoende informatie om die beslissing te kunnen nemen.
 
In Spanje werden besmettingen vastgesteld op een bedrijf met 93.000 dieren, die allemaal gedood werden. De uitbraak kwam aan het licht nadat bij 7 van de 14 werknemers COVID-19 werd vastgesteld. Maar liefst 80 procent van de dieren testte positief. De geruimde dieren werden gecompenseerd door de Spaanse overheid. Tot nu toe is dit het enige gekende geval in Spanje.
 
Ook in Polen en China worden veel nertsen gehouden, maar er werden vooralsnog geen besmettingen ontdekt.

Bron: Belga / Food&Agri Business

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek