header.home link

FrieslandCampina stopt melkophaling bij 443 boeren

17 november 2015
FrieslandCampina België heeft beslist om de melkophaling bij 443 Belgische melkveehouders stop te zetten met ingang van 1 juli 2016. “Hiermee willen we het volume melk dat we bij de Belgische melkveehouders ophalen beter afstemmen op de marktvraag in België”, motiveert de Nederlandse zuivelcoöperatie haar beslissing. FrieslandCampina heeft een akkoord bereikt met Milcobel dat bereid is de getroffen melkveehouders over te nemen. “We zijn blij dat we via de overeenkomst met Milcobel de continuïteit voor alle melkveehouders kunnen verzekeren”, aldus Katrien Bousson, general manager van FrieslandCampina België.
Lees meer over:

FrieslandCampina België heeft beslist om de melkophaling bij 443 Belgische melkveehouders stop te zetten met ingang van 1 juli 2016. “Hiermee willen we het volume melk dat we bij de Belgische melkveehouders ophalen beter afstemmen op de marktvraag in België”, motiveert de Nederlandse zuivelcoöperatie haar beslissing. FrieslandCampina heeft een akkoord bereikt met Milcobel dat bereid is de getroffen melkveehouders over te nemen. “We zijn blij dat we via de overeenkomst met Milcobel de continuïteit voor alle melkveehouders kunnen verzekeren”, aldus Katrien Bousson, general manager van FrieslandCampina België.

FrieslandCampina België heeft vandaag een brief naar 443 van haar 884 leveraars gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de beslissing van het bedrijf om hun melk niet langer op te halen. “FrieslandCampina wil het volume melk dat het bij zijn leverancier-melkveehouders ophaalt beter afstemmen op de marktvraag in België. Mede door de toename van de melkproductie in 2015 haalt FrieslandCampina in België meer melk op dan het bedrijf in België kan afzetten”, zo staat letterlijk te lezen in het persbericht van de Nederlandse zuivelcoöperatie die haar producten wereldwijd afzet.

In totaal gaat het om 180 miljoen liter Belgische melk per jaar die FrieslandCampina België voortaan niet meer zal afnemen. Dit betekent niet dat de productievestigingen in ons land minder zullen gaan produceren, wel dat er meer melk van de Nederlandse leden-melkveehouders van de coöperatie in België zal verwerkt worden, zo blijkt uit een gesprek met general manager Katrien Bousson. Ze geeft mee dat het voor FrieslandCampina heel belangrijk was om aan alle Belgische boeren een oplossing te kunnen bieden. “Die hebben we gevonden bij Milcobel. We zetten dus geen enkele melkveehouder op straat”, klinkt het.

Milcobel kan naar eigen zeggen door recente investeringen, met als sluitstuk de bouw van nieuwe poederinstallaties, extra melk verwerken. “Wij willen in het kader van onze bedrijfsambities de productie van onder meer melkpoeder, kaas, boter, zuiveldranken en ijs optimaliseren”, zegt Eddy de Mûelenaere, CEO van de Belgische zuivelcoöperatie. Hij benadrukt dat er rekening is gehouden met de groei van de eigen leden bij de beslissing om de 443 melkleveraars van FrieslandCampina de kans te geven om toe te treden tot Milcobel. Volgens de Mûelenaere hebben ook een aantal andere factoren meegespeeld: de Milcobel- en FrieslandCampina-leveraars hebben een gelijkaardig profiel, er zijn synergiën te vinden in de melkophaling en de kwaliteitsstandaarden zijn ook vergelijkbaar tussen beide bedrijven.

Concreet betekent dit voor de melkveehouders dat ze vanaf 1 februari 2016 lid kunnen worden van de coöperatie Milcobel waardoor de afname van hun melk gegarandeerd wordt. “Of een melkveehouder daadwerkelijk lid wil worden van Milcobel blijft een individuele keuze”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. Melkveehouders die vanaf 1 februari 2016 lid zijn van Milcobel, ontvangen van FrieslandCampina een financiële tegemoetkoming van drie euro per 100 liter melk berekend op basis van het geleverde melkvolume in 2015. “Daarvan wordt 2,5 euro gestort op de vennotenrekening van Milcobel en 50 cent wordt uitbetaald, samen met de laatste melkfactuur”, legt Bousson uit.

Melkveehouders die na 1 februari 2016 overstappen naar Milcobel of die kiezen voor een andere afnemer of die besluiten de melklevering stop te zetten voor 1 juli 2016, ontvangen een vergoeding van 50 eurocent per 100 liter. FrieslandCampina België verbindt er zich toe om de melk van de getroffen melkveehouders uiterlijk tot 1 juli 2016 af te nemen. “Het verschil in financiële tegemoetkoming is ingegeven door het feit dat we een snelle, niet-gefragmenteerde oplossing wilden voor de melkveehouders”, aldus de general manager van FrieslandCampina. Milcobel-CEO de Mûelenaere is ervan overtuigd dat melkveehouders niet zullen inboeten op de melkprijs. “Een melkprijsvergelijking tussen FrieslandCampina en Milcobel over de afgelopen acht jaar bracht een verschil van nauwelijks 0,1 eurocent per 100 liter melk aan het licht.”

FrieslandCampina engageert zich om de melk bij de overige 441 leverancier-melkveehouders en de 28 leden-melkveehouders te blijven afnemen. “Wij gaan samen in overleg met hen om verder aan de toekomst te bouwen. Zo willen we bijvoorbeeld meer gaan inzetten op weidemelk”, vertelt Bousson. Op de vraag of er geen gevaar bestaat dat ook de melkophaling bij deze melkveehouders komt te vervallen, reageert de general manager van FrieslandCampina stellig. “Wij hebben in onze strategische visie de keuze gemaakt om de Belgische markt met Belgische melk te blijven beleveren. We zullen hier niet van afwijken.”

Volgens Bousson zal er in de toekomst nog steeds nauw worden samengewerkt met de recent opgerichte producentenorganisatie Dairycam. “Ik begrijp dat er onrust heerst bij de melkveehouders en dat er bij het bekendmaken van deze beslissing zeer veel emotie komt kijken. Maar we hebben de producentenorganisatie nooit willen passeren. Ze werd deze morgen als eerste op de hoogte gebracht van de beslissing. We moeten nu gaan samen zitten om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. Ze kan in de toekomst haar rol perfect blijven vervullen voor de 441 overblijvende leveraars van FrieslandCampina”, besluit de general manager.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek