header.home link

FAVV waarschuwt voor vervuilde percelen en weides na overstromingen

13 augustus 2021

Na de overstromingen en de wateroverlast van juli is het mogelijk dat percelen, weides en terreinen vervuild zijn. Ook watervoorraden waarmee dieren gedrenkt worden of planten gesproeid worden, kunnen aangetast zijn, en in sommige gevallen schadelijk voor mens, dier en/of plant. Het federaal voedselagentschap (FAVV) geeft enkele tips en biedt hulp aan landbouwers.

Lees meer over:

Als het water wegtrekt, kunnen verschillende biologische (bv. bacteriën en schimmels) en chemische contaminanten (bv. van stookolieresten) achterblijven. Het is niet mogelijk om op een eenvoudige manier te bepalen aan welke risico’s een bepaald perceel of een bepaalde watervoorraad heeft blootgestaan. Het FAVV tracht de landbouwers, die getroffen werden door de watersnood, te helpen en geeft hen enkele adviezen en tips.

Analyses

Zo wordt het water uit ondergelopen drinkwaterputten, regenwaterciternes en andere watervoorraden best geanalyseerd om te bepalen of het nog geschikt is. De parameters voor de analyse vind je terug op de website van het FAVV.

Verder wordt aangeraden om het oogstbare deel van een gewas op een ondergelopen perceel, dat in contact is gekomen met het vervuilde water, niet voor consumptie of diervoeder te oogsten. De overstroomde percelen worden best gedurende ten minste zes maanden niet meer gebruikt om dieren te weiden of om diervoeder te oogsten. “Ook voor het opnieuw beplanten, voor het oogstseizoen 2022, raden we aan om een bodemanalyse uit te voeren. Die moet helpen om de geschikte maatregelen te nemen en beplantingen te kiezen”, klinkt het bij het FAVV.

Overstroomde percelen worden best gedurende ten minste zes maanden niet meer gebruikt om dieren te weiden of om diervoeder te oogsten

FAVV

Financiële tussenkomst

Het voedselagentschap staat de getroffen landbouwers ook financieel bij. “Als ze de gewassen van een ondergelopen perceel toch willen oogsten, is een risico-evaluatie nodig en moeten analyses eventueel helpen bepalen of de geoogste producten veilig zijn voor gebruik bij mens en/of dier. Een landbouwer, die zich in deze situatie bevindt, kan zijn lokale controle-eenheid (LCE) contacteren en de nodige achtergrondinformatie over het vastgestelde probleem bezorgen”, luidt het. Het FAVV zal dan op basis hiervan de risico-evaluatie maken, de nodige analyses uitvoeren en deze analyses ook financieren.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR), wil samen met de landbouworganisaties de getroffen landbouwers ondersteunen door hen te begeleiden en de procedures te vereenvoudigen die nodig zijn om hun activiteiten voort te zetten. "Kort na de overstromingen heb ik het FAVV gevraagd om het mogelijk te maken dat runderen en schapen kunnen ondergebracht worden bij andere landbouwers, zonder dat het sanitair statuut hierbij verloren gaat. Deze maatregel zal gelden tot het einde van het weideseizoen”, aldus de minister. “De analyses, die gefinancierd worden door het FAVV, moeten het mogelijk maken dat de landbouwers hun productie optimaal kunnen benutten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek