header.home link

“Versnel evaluatie brede weersverzekering en rampenfonds”

29 juli 2021

De overstromingen van midden juli hebben vooral bij landbouwers uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant schade veroorzaakt op zowel korte als langere termijn. Boerenbond pleit er bij de bevoegde ministers voor om de schade veroorzaakt door de overstromingen te erkennen voor een tegemoetkoming vanuit het rampenfonds. Open Vld dringt aan op een versnelde evaluatie van de brede weersverzekering.

Landbouworganisatie Boerenbond heeft geen globaal overzicht van de oppervlakte van het getroffen areaal, maar meldt dat de schade zich vooral situeert in de overstroomde zones langs de rivieren in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Er is bezorgdheid over de schade zowel op korte als op langere termijn. Zo vreest de landbouworganisatie voor oogstverlies, maar bij plantages die langere tijd onder water stonden kunnen ook de fruitbomen verloren gaan.

De Vlaamse regering heeft al aangegeven de overvloedige waterval te zullen erkennen als ramp en in een tegemoetkoming te voorzien via het rampenfonds. Alleen wordt schade die voortvloeit uit overstromingen niet gedekt door een brede weersverzekering noch door het rampenfonds. "Overstromingen zijn immers niet verzekerbaar als risico onder een brede weersverzekering, omdat ze niet als ongunstige weersomstandigheid beschouwd worden maar als natuurramp en dus in hoofde van land- en tuinbouwers een onverzekerbaar risico uitmaken", klinkt het.

Daarom pleit de Boerenbond ervoor om ook die schade te vergoeden via het rampenfonds. In afwachting daarvan roept de landbouworganisatie haar leden op om alle mogelijke bewijzen te verzamelen en bij te houden.

Kinderziektes wegwerken

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) bracht kort na de overstromingen een bezoek aan telers in Sint-Truiden, waar ze ook schepen van Landbouw en Fruitteelt is. “De situatie is erger dan gevreesd, met 90 tot 100 procent schade aan de kersen is de oogst voor dit jaar volledig mislukt”, vertelt ze.

Samen met haar collega Steven Coenegrachts pleit ze voor een versnelde evaluatie van de brede weersverzekering en het rampenfonds omdat er nog heel wat knelpunten zijn door het naast elkaar bestaan van beide systemen. “Anderhalf jaar na het invoeren van die verzekering kunnen we alleen maar concluderen dat het in haar huidige vorm niet werkt”, aldus Vautmans. “Komt daarbij dat de klimatologische omstandigheden in sneltempo veranderen. Aangezien het stelsel van de brede weersverzekering nog in zijn kinderschoenen staat en het sneller dan voorzien wordt geconfronteerd met nieuwe fenomenen, stellen we voor de geplande evaluatie van de brede weersverzekering vijf jaar na inwerkingtreding van het systeem te vervroegen. Meteen vragen we ook de koppeling aan een evaluatie van de criteria en werking van het rampenfonds. Niet alleen moeten de kinderziektes eruit, er moet ook bekeken worden of de opgenomen risico’s moeten uitgebreid worden.” 

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek