header.home link

EP-commissie Landbouw vraagt verwerping natuurherstelwet

23 mei 2023

Een meerderheid van de Europese parlementaire landbouwcommissie heeft dinsdag voor de verwerping gestemd van de natuurherstelwet. Het gaat enkel om een advies, maar de Europarlementsleden willen hiermee wel een sterk signaal geven aan de leden van de parlementaire commissie leefmilieu dat de natuurherstelwet bijgestuurd moet worden.

Lees meer over:
stemmingEP

Het voorstel voor de natuurherstelwet kon de voorbije weken op veel kritiek rekenen uit verschillende hoeken. De verordening, die in tegenstelling tot een richtlijn na inwerkingtreding direct van toepassing is, verplicht lidstaten om 20 procent van hun land- en zeegebieden te herstellen tegen 2030. Een onhaalbare kaart met zware gevolgen voor sectoren zoals de landbouw, luidt de grootste kritiek.

Dinsdag belandde het voorstel op de tafel van de landbouwcommissie (AGRI) van het Europees Parlement (EP), waar een meerderheid van de leden voor een verwerping van het wetsvoorstel stemde. “De natuurherstelwet staat te ver van de realiteit en moet terug naar de tekentafel”, zegt EP-lid Hilde Vautmans (Open Vld). “Er zijn te veel blinde vlekken en onzekerheden voor onze boeren. De Commissie moet dringend werk maken van een impactanalyse van het gecumuleerd effect van de verschillende wetgevingen die aan een snel tempo op onze boeren afkomen: de natuurherstelwet, het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de richtlijn industriële emissies, dierenwelzijn. We moeten duidelijk weten wat dit betekent voor onze landbouw, industrie en economie.”

Ook Tom Vandenkendelaere (cd&v) is tevreden over de uitkomst van de stemming. EVP, de fractie waartoe de cd&v’er behoort, vroeg eerder al een verwerping van het wetsvoorstel. “Het houdt geen rekening met het productieverlies voor boeren”, herhaalt hij zijn argument. “Vlaanderen kan men niet vergelijken met uitgestrekte gebieden zoals in Spanje of Polen, en toch zouden de regels van de Europese natuurherstelwet zoals ze nu op tafel ligt voor iedereen gelijk zijn. Bij ons in West-Vlaanderen kost één hectare landbouwgrond zo'n 100.000 euro. In tijden waar boeren iedere cent moeten omdraaien, uitleggen dat Europese wetgeving 10 procent van hun landbouwgrond uit conventionele productie haalt, gaat voor mij te ver – alle goede bedoelingen van deze wetgeving ten spijt.”

Hij mist flexibiliteit voor verstedelijkte en versnipperde regio's om de ambities van de Europese Commissie te halen. “Met de stikstofcrisis vers in het geheugen, is het voor mij zeer helder dat juridisch bindende targets voor nog meer natuurherstel de ondernemingszekerheid van de Vlaamse landbouw op de helling zet. Net die onzekerheid zal ervoor zorgen dat nog minder jonge boeren het ouderlijk bedrijf overnemen of nieuwe boeren een bedrijf starten, geheel tegen de doelstelling van diezelfde Europese Commissie in om meer jonge, veerkrachtige landbouwbedrijven te hebben in de toekomst. Begrijpen wie kan."

En nu?

De verwerping van de landbouwcommissie is eerder symbolisch. Het is de stemming in de commissie leefmilieu (ENVI) die doorslaggevend zal zijn. ENVI moet wel rekening houden met het standpunt van AGRI waardoor er zal moeten gestemd worden over de verwerping tijdens de volgende bijeenkomst, die op 15 juni op de agenda staat.

Daarna zijn verschillende scenario’s mogelijk. Als ENVI de verwerping steunt, dan moet dit door de plenaire vergadering van het Parlement ook goedgekeurd worden. Nadien volgt formeel een verzoek van EP aan de Europese Commissie om het voorstel terug te trekken. Dan moet de Europese Commissie de procedure opnieuw beginnen en met een nieuw voorstel komen. 

In het geval dat ENVI de verwerping niet steunt en dus vóór de natuurherstelwet stemt, dan moet dit ook plenair goedgekeurd worden en zal de EVP-fractie opnieuw amendementen indienen tijdens de plenaire zitting. Wat de uitkomst zal zijn, weten we binnen enkele weken.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Jan Huitema via Twitter

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek