header.home link

Ducarme wil ban neonicotinoïden met uitfasering

26 april 2018
Nadat onder meer Duitsland en Nederland al een duidelijk standpunt hadden ingenomen voor een verdere inperking van het gebruik van neonicotinoïden, laat nu ook federaal Landbouwminister Denis Ducarme weten dat hij voor een verbod is, weliswaar met een uitfasering. “Eerst moeten alternatieven gevonden worden waarmee het milieu niet slechter af is”, aldus Ducarme. Op vrijdag 26 april zullen de lidstaten tijdens een bijeenkomst van het permanent EU-comité stemmen over het voorstel van de Commissie.
Lees meer over:

Nadat onder meer Duitsland en Nederland al een duidelijk standpunt hadden ingenomen voor een verdere inperking van het gebruik van neonicotinoïden, laat nu ook federaal Landbouwminister Denis Ducarme weten dat hij voor een verbod is, weliswaar met een uitfasering. “Eerst moeten alternatieven gevonden worden waarmee het milieu niet slechter af is”, aldus Ducarme. Op vrijdag 26 april zullen de lidstaten tijdens een bijeenkomst van het permanent EU-comité stemmen over het voorstel van de Commissie. 

In de aanloop naar de stemming over het Commissie-voorstel om het gebruik van neonicotinoïden verder in te perken laat federaal Landbouwminister Denis Ducarme weten dat hij voor een verbod is, op voorwaarde dat er een overgangsperiode wordt ingebouwd. Die is volgens Ducarme noodzakelijk omdat sommige alternatieven voorlopig soms zelfs nog een negatievere impact op het milieu én de gezondheid van de landbouwer hebben dan de intussen beruchte ‘neonics’, die de biodiversiteit zouden schaden en vooral een negatieve impact zouden hebben op de populaties van bestuivende insecten.

“Een verdere afname van de bijenpopulaties of de verdwijning ervan zou catastrofale gevolgen hebben voor ons ecosysteem maar zou tegelijkertijd ook een flinke klap betekenen voor de landbouwproductie”, aldus Ducarme. “Ik pleit voor een overgangsperiode onder meer voor de bietenteelt. Het voorstel van de Commissie is in die zin ontoereikend: het gaat voorbij aan het gebrek aan milieuvriendelijke alternatieven voor bepaalde teelten. Die worden momenteel nog volop bestudeerd, maar tot ze er niet zijn is een totaalverbod onverantwoord.” Eerder liet onder meer Nederland al weten voor een ban te stemmen. 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek